Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA PENAMBAHAN DAYA LISTRIK

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama
Alamat

: Marsono
: Jl Raya Solo / Rt 06 / Rw 01 / Desa Klagen Gambiran / Kecamatan
Maospati / Kabupaten Magetan

Dengan ini saya memberi kuasa kepada:


Nama
: Hendik Bayu Pramana
Alamat
: Jl Duku / Rt 07 / Rw 02 / Desa Sukolilo / Kecamatan Jiwan / Kabupaten
Madiun
Nomor KTP : 3519090508890002
Untuk mengurus penambahan daya dari 450 VA menjadi 2.200 VA atas nama: Marsono,
ID Pelanggan: 515050480562 dengan alasan untuk keperluan bengkel las.
Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Magetan, 2 Mei 2016


Yang menerima kuasa

Yang memberi kuasa

(Hendik Bayu Pramana)

(Marsono)