Anda di halaman 1dari 1

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : nomor surat

Perihal : SURAT KUASA PEMASANGAN LINE TELEPON

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama

: Nama pemberi kuasa

Alamat

: Alamat sesuai KTP

No. KTP : No KTP


Jabatan : Jabatan pemberi kuasa
Dengan ini memberikan kuasa kepada:
Nama

: Nama penerima kuasa

Alamat

: Alamat sesuai KTP

No. KTP : No KTP


Jabatan : Jabatan penerima kuasa
Untuk mewakili ___ Nama Perusahaan ___ dalam mengurus pemasangan line telepon
Telkom dan Speedy dan menerima segala perangkatnya.
Demikian surat kuasa ini kami buat. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kota, tanggal surat


Mengetahui
Materai Rp 6.000

Pemberi Kuasa
Jabatan Pemberi Kuasa