Anda di halaman 1dari 17

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk

adalah perubahan populasi


sewaktu-waktu, dan dapat
dihitung sebab perubahan
dalam jumlah individu dalam
sebuah populasi menggunakan
"per waktu unit" untuk
pengukuran.

Alami

Migrasi

Non-alami

Jangka Panjang

Faktor

mempengar
uhi

Masalah
Kependuduk
an
Menunda Usia
Pernikahan

Menekan
Urbanisasi
Melakukan KB
Edukasi
Masyarakat

Usia Harapan
Hidup

Faktor Usia Harapan


Hidup
Umur

Seks

Bangs
a

Jangka
Menengah
Jangka Pendek

Negara Maju

Kepadatan
Penduduk

Penyeles
aian

Kelahiran
Kematian

Pertumbuh
an
Penduduk

Negara
Berkembang
Negara
Industri

Pengaruh
Pertambahan
Penduduk
Ketersedi
aan udara
bersih

Ketersedi
aan
pangan

Ketersedi
aan lahan

Ketersedi
aan air
bersih

Pencemar
an

Huraian
Tingkat kependudukan sangat mempengaruhi
pada maju atau tidaknya suatu negara.
Negara maju memiliki tahap kelahiran dan
kematian yang rendah
Negara berkembang memiliki tahap kelahiran
dan kematian yang tinggi kerana mudah jadi
sasaran penyakit, akibat populasi yang besar,
pengangkutan yang modern (nyamuk
penyebar malaria, dll), dan kepadatan
penduduk yang tinggi

Negara Industri memiliki tahap


kelahiran dan kematian yang
rendah kerana berkurangnya
penyakit akibat dari kemajuan
industri di bidang kesihatan

Faktor Alami :
Kelahiran
Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk
Kematian
Kematian bersifat mengurangi jumlah
penduduk
Faktor Non Alami :
Migrasi
Migrasi ada dua iaitu migrasi yang dapat
menambah jumlah penduduk disebutmigrasi
masuk (imigrasi), dan yang dapat mengurangi
penduduk disebutmigrasi keluar (emigrasi).

Faktor yg mempengaruhi
Pertumbuhan Populasi
Jangka pendek: kemarau panjang,
penyakit
Jangka menengah: terjadinya padang
pasir (desertification), polutan,
berkurangnya sumber yg tak terganti
(air, minyak bumi dll)
Jangka panjang: Berkurangnya air
tanah, perubahan iklim

Bagaimana menurunkan
Pertumbuhan Populasi?

Meningkatkan usia melahirkan I x


Memberikan Tekanan Sosial untuk
menunda pernikahan
Mengendalikan Kelahiran
Menerapkan perancang Keluarga

Program Nasional menurunkan Angka


Kelahiran

Negara pertama yg secara rasmi mengurangi


kepadatan
kependudukan ialah India, pd thn 1952
Banyak negara sekarang mempunyai prog. Rancang
keluarga
China mempunyai salah satu program Rancang
keluarga yg paling tua & efektif
Menganjurkan hanya satu anak saja
Menekankan pendidikan, pengelolaan rancang
keluarga, & menerapkan sistem penghargaan &
penalti

Akibat jika pertumbuhan penduduk


tidak ditekan

Persediaan sumber tidak


mencukupi
Persediaan air bersih tidak
mencukupi
Berkurangnya peluang pekerjaan
Menurunnya sikap tolenrasi
Menurunnya kualiti kesihatan
Meningkatnya jenayah

APA ITU USIA HARAPAN HIDUP?


Usia harapan hidup adalah anggaran
jumlah tahun harapan hidup seorang
individu
Berhubungan dengan Masa Kehidupan
Manusia, iaitu umur kemungkinan
umur terpanjang individu, yang
ditentukan secara genetik

FAKTOR USIA HARAPAN HIDUP?


Seks
Lelaki lebih berkemungkinan untuk
berumur lebih panjang daripada
wanita

Bangsa
Berpengaruh dari genetik yang
dibawa

Umur

HUBUNGAN USIA HARAPAN


HIDUP DENGAN PERTUMBUHAN
POPULASI
Pada ketika ini usia harapan hidup
masih belum dipengaruhi oleh
pertumbuhan populasi
Pada masa hadapan ia boleh di
berpengaruh dengan lebih jelas lagi

MENGAPA BOLEH BERPENGARUH?


Bila populasi dunia terus
bertambah dengan drastik,
perlahan kemudahan yang ada
tidak akan memadai
Pemukiman padat di bandar2 besar
Kemudahan kesihatan yang tidak
memadai
Penempatan yang buruk dan tidak
sesuai

Persoalan
Adakah pertumbuhan penduduk blh
dikawal?
Adakah data2 yang diperolehi hanya
sekadar angka?
Apakah kebaikan pertumbuhan
pendudk?

Sekian Terima Kasih