Anda di halaman 1dari 24

Pertumbuhan

penduduk dunia

Disediakan oleh:
ELAINE LOOI HUI
SIEN
LAU TIEN YING
Kadar dan arah alir
pertumbuhan penduduk dunia
pada masa kini
Arah alir pertumbuhan penduduk dunia
meningkat dengan mendadak terutama sekali
selepas Perang Dunia Kedua (semenjak tahun
1950 hingga kini).
Menjelang tahun 1900, penduduk dunia telah
bertambah kepada 1650 juta orang dengan
kadar pertumbuhan penduduk sebanyak sekali
ganda.
Unjuran pertumbuhan penduduk dunia yang
dibuat oleh PBB menunjukkan penduduk dunia
akan mencapai 10 bilion orang pada tahun 2050.
Tiga per empat daripada pertumbuhan
penduduk dunia selepas tahun 1900 adalah
disumbangkan oleh negara² sedang
Tiga buah negara Asia yang mempunyai
penduduk yang paling ramai dalam
dunia ialah India, China dan Indonesia.
Arah alir pertumbuhan penduduk boleh
diteliti melalui data atau graf garis.
Lazimnya terdapat tiga trend atau arah
alir pertumbuhan penduduk :

Arah alir peningkatan atau penurunan secara
mendadak/pesat.
 Arah alir peningkatan atau penurunan secara
gradual/perlahan-lahan.
 Arah alir yang stabil/tidak berubah.
Jumlah penduduk pada tahun :

1975 – 4 bilion
 1990 – 5.3 bilion
 2002 – 6.3 bilion
Dianggarkan penduduk dunia akan
terus meningkat kepada 8.5 bilion
menjelang tahun 2025 dan
seterusnya kepada 14.2 bilion
manusia menjelang tahun 2100.
Namun begitu, kadar dan arah alir
pertumbuhan penduduk dunia
mengikut benua adalah tidak sama.
Bukan semua benua mengalami
pertumbuhan penduduk yang
mendadak.
Misalnya, benua Eropah dan
America Utara mengalami
pertumbuhan gradual benua
Benua Asia dan benua Afrika banyak
mengalami kadar pertumbuhan
penduduk yang mendadak dan pesat.
Trend pertumbuhan di benua Asia
merupakan separuh daripada
pertumbuhan penduduk dunia.
Mengikut anggaran PBB, 97% daripada
pertambahan penduduk dunia adalah
berlaku di negara² sedang membangun
terutamannya di Asia.
Antaranya India dan China masing²
menyumbangkan sebanyak 21% dan 15%
keseluruhan pertumbuhan penduduk
dunia.
10 negara paling tinggi menyumbang
kepada
pertumbuhan penduduk dunia 1995-2000
Negara Pertambahan %
India 15 999 20.6
China 11 408 14.7
Pakistan 4 048 5.2
Indonesia 2 929 3.8
Nigeria 2 511 3.2
Amerika 2 267 2.9
Syarikat
Brazil 2 154 2.8
Bangladesh 2 108 2.7
Mexico 1 547 2.0
Filipina 1 522 2.0
Jumlah 77 738 100
Bagi kebanyakan negara maju
khususnya di benua Eropah dan Amerika
Utara arah alir pertumbuhan penduduk
adalah tidak sama dengan negara² di
benua Asia.
Pertumbuhan penduduk yang pesat telah
berlaku ketika sebelum zaman Revolusi
Perindustrian lagi di benua² tersebut.
Selepas zaman Revolusi Perindustrian,
pertumbuhan penduduk berlaku secara
gradual dan kini hanya menunjukkan
peningkatan yang sangat kecil malahan
di sesetengah negara menunjukkan
simptom penurunan yang besar.
Di antara sebab utama arah alir
pertumbuhan penduduk negara maju
menunjukkan penurunan ialah kerana
kejatuhan indeks kadar kesuburan
Kejatuhan indeks kadar fertiliti ini
dikaitkan dengan perkahwinan di
usia lewat, gaya hidup bebas,
mementingkan kerjaya, peningkatan
kos hidup dan sebagainya.
Selain daripada arah alir
pertumbuhan penduduk , kadar
pertambahan penduduk mengikut
komposisi umur secara relatif juga
turut mendapat perhatian.
Pada keseluruhannya, taraf
kesihatan penduduk dunia semakin
meningkat.
Faktor ini telah menyebabkan
Jumlah penduduk tua jauh melebihi
jumlah penduduk dewasa dan remaja di
sesetengah negara maju.
Ini menyebabkan komposisi umur
penduduk menjadi tidak seimbang dan
kerajaan terpaksa menambahkan
kemudahan untuk menampung keperluan
mereka.
Perangkaan PBB menunjukkan pada
tahun 2050 penduduk berumur 80 dan ke
atas akan bertambah sebanyak enam
kali ganda manakala penduduk yang
berumur 60 ke atas hanya mencecah
angka dua bilion orang sahaja.
Sekiranya kadar kelahiran menurun,
nisbah kanak² berumur 15 tahun ke
Anggaran PBB pada tahun 2050, jumlah
penduduk muda sedunia akan menurun
sebanyak 20% sedangkan golongan tua
akan meningkat sebanyak 22%.
Fenomena ini lebih ketara berlaku di
negara² maju.
PBB juga menganggarkan menjelang
tahun 2050 unjuran komposisi penduduk
golongan tua di negara maju akan
meningkat sebanyak 33% sedangkan
unjuran komposisi penduduk golongan
muda menurun sebanyak 15%.
Trend/arah alir kependudukan negara
maju menunjukkan penurunan golongan
muda dan peningkatan golongan tua.
Proses penuaan penduduk
bertambah disebabkan oleh
peningkatan taraf kesihatan dan
perubatan serta kesedaran amalan
penjagaan kesihatan yang tinggi di
kalangan penduduk negara maju.
Peningkatan golongan tua akan
membebankan kerajaan daripada
segi bayaran pencen, bantuan
kebajikan, pembiayaan dan
pengurusan rumah² perlindungan,
penjagaan kesihatan percuma dan
sebagainya.
Namun begitu, kadar penurunan di
Manakala golongan tua pula
menunjukkan peningkatan yang
menggambarkan jangka hayat
mereka semakin tinggi.
Peningkatan golongan tua di
negara maju jelas lebih tinggi
berbanding dengan peningkatan
golongan tua di negara sedang
membangun.
Faktor² yang mempengaruhi
kepesatan pertumbuhan
penduduk dunia
Peningkatan kadar kelahiran dan
pengurangan kadar kematian
Faktor aras kesuburan
Perkahwinan di usia muda
Kegagalan program perancangan
keluarga
Bertambahnya pengeluaran sumber
makanan
Kestabilan politik (keamanan dunia
Peningkatan kadar kelahiran
dan pengurangan kadar
kematian
Sebab :
 Kemajuan taraf kesihatan dan teknologi
perubatan
 Mengawal pelbagai penyakit yang merbahaya
 Megurangkan risiko kematian bayi yang baru
lahir
Contoh penyakit yang merbahaya :

Taun

Malaria

Hepatitis B
Contoh teknologi perubatan moden :
Penggunaan peralatan moden –
meningkatkan peratusan bayi yang selamat
dilahirkan
Perkhidmatan kesihatan yang
bertambah baik cth : peningkatan
bilangan doktor dan perubatan
moden
Amalan pemakanan yang seimbang
telah meningkatkan jangka hayat
penduduk
Faktor aras kesuburan
Golongan 15 hingga 45 tahun lebih
produktif untuk melahirkan anak
berbanding dengan golongan tua
Nisbah jantina yang hampir
seimbang antara lelaki dan
perempuan bagi komposisi umur
subur turut meningkatkan kelahiran
Perkahwinan di usia muda
15 hingga 45 tahun merupakan
umur subur
Perkahwinan di usia muda
menyebabkan kecenderungan
memperoleh saiz keluarga yang
besar
Khususnya berlaku di negara yang
masih rendah taraf pendidikan cth :
India, Bangladesh, Indonesia, Filipina
Kegagalan program
perancangan keluarga
Kegagalan program kawalan
penduduk dan perancangan
keluarga, halangan agama, adat
dan status quo juga menjejaskan
kadar kelahiran
Contoh :

Agama Islam menggalakan keramaian
umatnya
 Kaum Cina cenderung untuk
memperolehi anak lelaki sebagai
Dalam sektor pertanian, semakin
ramai anak bermakna semakin
menjimatkan kos buruh
Oleh itu, mereka jarang
mengamalkan program kawalan
penduduk atau perancangan
keluarga
Bertambahnya pengeluaran
sumber makanan
Pengeluaran sumber makanan yang
bertambah memungkinkan
pertumbuhan pesat penduduk dunia
Dielakkan daripada mengalami
krisis makanan dan kebuluran
Makanan lebihan akan dieksport ke
negara yang mengalami masalah
kekurangan makanan
Contoh perkembangan teknologi
makanan :

Teknologi hidroponik
 Teknologi akuakultur
 Jika
kebimbangan terhadap
kebuluran dikurangkan, kesan
psikologi menyebabkan kenaikan
kadar pertumbuhan penduduk cth :
Malaysia dan Singapura
Sumber makanan yang berzat dan
berkhasiat serta amalan
pemakanan yang seimbang
menjamin kesihatan penduduk
bertambah
Hal ini kerana kadar kematian
berkurangan, jangka hayat
meningkat, kadar kelahiran pun
meningkat
Kestabilan politik
Kestabilan politik mendorong
kemakmuran dalam ekonomi dan
sosial negara mengakibatkan
pertambahan penduduk
Usaha governan penting dalam
mempengaruhi pertumbuhan
penduduk
Contoh :
Skim pengecualian cukai
Bonus kepada pasangan yang
melahirkan lebih banyak anak
Soalan
1. Jelaskan empat faktor yang
menyebabkan negara-negara di
rantau Asia Pasifik mengalami
kadar pertumbuhan penduduk
yang pesat.