Anda di halaman 1dari 24

2.1.

4 PERTUMBUHAN PENDUDUK

a. Konsep Pertumbuhan Penduduk dunia


b. Faktor yang mempengaruhi bilangan penduduk (kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi) c. Migrasi Penduduk

KEMAHIRAN a. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. b. Membandingkan beza faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara satu negara maju dan satu negara sedang membangun

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDUDUK DUNIA


1. Peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian a. Kemajuan taraf kesihatan dan teknologi perubatan b. Amalan pemakanan yang baik meningkat jangka hayat c. Faktor demografi

2. Aras kesuburan a. 15 hingga 45 tahun adalah ramai b. Kahwin Muda (India, Indonesia dan filipina) 3. Kegagalan Perancangan Keluarga a. Taraf pendidikan rendah b. Halangan agama, adat 4. Bertambahnya pengeluaran makanan 5. Kestabilan politik

6. Dasar Kerajaan

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR PERTUMBUHAN PENDUDUK DI MALAYSIA


FAKTOR

DASAR KERAJAAN/ GORVENAN AGAMA DAN ADAT TRADISI

KADAR KELAHIRAN DAN KEMATIAN KADAR MIGRASI BERSIH

KESTABILAN POLITIK

1. KADAR KELAHIRAN DAN KADAR KEMATIAN


a. b. Faktor utama mempengaruhi pertumbuhan penduduk Kadar Kelahiran Tinggi dipengaruhi oleh: i. Amalan kahwin muda -mempunyai tahap fertiliti tinggi -cenderung mendapat anak ramai -kesuburan wanita tinggi

c.

Taraf kesihatan yang baik meningkatkan kadar kelahiran, jangka hayat dan menurunkan kadar kematian

2. DASAR KERAJAAN
a. Kempen 70 juta penduduk tahun 2010 pemangkin pertumbuhan penduduk kerana: i. Kemudahan cuti bersalin ii. Rebat cukai pendapatan iii. Rawatan percuma untuk ibu mengandung b. Pendapatan perkapitan penduduk semakin bertambah

3. FAKTOR AGAMA DAN ADAT TRADISI


a. Islam konsep meramaikan umat dan larangan dalam perancangan keluarga Orang Cina keperluan kepada lelaki

b.

4. KESTABILAN POLITIK
a. Menarik Migrasi b. Memberi peluang kepada kerajaan merancang aspek demografi

5. KADAR MIGRASI BERSIH

a. Banyak menerima penduduk asing untuk keperluan tenaga buruh.


b. Kadar kelahiran bertambah bila berlaku perkahwinan

KONSEP KEPENDUDUKAN

KADAR PERTUMBUHAN PENDUDUK


Angka yang dapat menunjukan suatu arah pertambahan Penduduk sama ada pesat, perlahan, statik atau berkurangan dalam tempoh tertentu. Diberi dalam unit peratus atau seribu orang

LEBIHAN PENDUDUK
a. Merujuk kepada jumlah penduduk yang melebihi kemampuan penawaran sumber yang ada dalam sesebuah negara (Sumber terhad, penduduk ramai) Lebihan penduduk i. Lebihan relatif -sumber alam banyak tetapi tahap teknologi yang dimiliki negara rendah ii. Lebihan Mutlak -Faktor pengeluaran tidak cukup untuk menampung keperluan asas penduduk

b.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEBIHAN PENDUDUK


Kadar Kelahiran Tinggi

Aras Kesuburan Tinggi

Kegagalan program perancangan keluarga

Teknologi Mundur Untuk Menjana Sumber Yang Ada

LANGKAH MENGURANGKAN FENOMENA MASALAH LEBIHAN PENDUDUK


a. Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil -polisi satu keluarga satu anak Tindakan undang-undang -menaikkan cukai pendapatan -menarik balik kemudahan pendidikan Intensif kepada keluarga yang mempunyai seorang anak -memiliki rumah -subsidi rawatan perubatan -Contoh Singapura dan China (Zero Population growth)

b.

c.

d.

Program Perancangan Keluarga -pencegahan kehamilan -penggunaan pil perancangan -penggunaan kondom -had umur perkahwinan
Menggalakan migrasi ke luar negara -Contoh Indonesia

e.

PENDUDUK KURANGAN
Jumlah penduduk yang sedikit berbanding dengan jumlah sumber semulajadi yang ada. Kesannya sumber alam yang ada tidak dapat dibangunkan Contoh Brunei dan Malaysia

SEBAB-SEBAB BERLAKU KURANGAN PENDUDUK


a. b. Polisi saiz keluarga kecil Perkahwinan usia lewat

c.
d. e.

Kemajuan dalam bidang pendidikan


Amalan Perancangan Keluarga Budaya tidak mahu anak ramai

MASALAH YANG DIHADAPI AKIBAT PENDUDUK KURANGAN


a. b. Kekurangan tenaga kerja Saiz pasaran domestik yang kecil

c.

Pembaziran sumber alam

CADANGAN UNTUK MENGATASI MASALAH KURANGAN PENDUDUK


Galakan meningkatkan kadar kelahiran Program bersifat sosial

Mengurangkan had umur berkahwin


Meningkatkan pendapatan perkapita dan taraf hidup rakyat

PENDUDUK OPTIMUM
Suatu keadaan yang seimbang antara jumlah atau saiz penduduk dengan sumber-sumber pengeluaran CIRI-CIRI NEGARA YANG BERPENDUDUK OPTIMUM a. b. c. d. e. Kadar kelahiran yang rendah Jangka hayat yang tinggi Kualiti penduduk yang tinggi Pendapat perkapita tinggi Tingkat teknologi tinggi

KONSEP ARAH ALIR PERTUMBUHAN PENDUDUK Boleh dibahagikan kepada:

a.

Pertumbuhan Negatif -Apabila kadar kematian melebihi kadar kelahiran Pertumbuhan Sifar -Apabila kadar kematian hampir sama dengan kadar kelahiran
Pertumbuhan Positif -Apabila kadar kelahiran melebihi kadar kematian

b.

c.

d.

Pertumbuhan abnormal -Kadar kelahiran dan kadar kematian terganggu akibat peperangan

KESAN AKIBAT PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP SUMBER ALAM, EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK KESAN POSITIF: a. Pertumbuhan penduduk sebagai satu aset

b.
c.

Memperluaskan saiz pasaran domestik


Menguat pertahanan negara

KESAN NEGATIF a. Tekanan kepada sumber alam b. Kemerosotan , kerosakan dan pencemaran sumber alam c. Menimbulkan masalah kemiskinan dan kemunduran d. Kesan Sosial: -kemerosotan taraf sosial -Tercicir dalam pendidikan e. Menggalakan Migrasi keluar dan kesan buruk akibat migrasi