Anda di halaman 1dari 7

Bezakan bahasa Melayu klasik

dengan bahasa Melayu Moden.
By Pavitra a/p Gunentharan
Wee Xin Hui
Nurul Hidayah binti Tuah

dirajakan baginda di Tanjung Pura. AYAT YANG PANJANG DIHUBUNGKAN DENGAN KATA HUBUNG Peradaban memiliki dua gambaran yakni gambaran fizikal dalam erti adanya sesuatu ciptaan yang bersifat kebendaan dan gambaran rohaniah dalam erti adanya perkongisian nilai-nilai budaya murni. . semangat. terlalu indah-indah perbuatannya. diberi baginda sebuah mahkota bertatahkan ratna mutu manikam. AYAT YANG PANJANG DAN BERBELITBELIT. daya juang dan daya saing yang kuat. maka baginda hendak berangkat dari Tanjung Pura hendak mencari tempat yang baik hendak diperbuat negeri. dan ananda baginda yang bernama Sang Maniaka dikahwinkan baginda dengan anak Raja Tanjung Pura itu. kejiwaan. (m/s 24) AYAT YANG RINGKAS DAN MUDAH DIFAHAMI.BIL BAHASA MELAYU KLASIK CONTOH BAHASA MELAYU MODEN CONTOH 1 Telah berapa lamanya Sang Sapurba duduk di Tanjung Pura.

Khalilu’llah. Khalilu’llah. lampu. situasi. di hadapan segala mereka tersebut itu. siri. BENTUK AYAT YANG PASIF DAN SONGSANG Maka dikahwinkan nabi Khidzirlah anak Raja Kida Hindi dengan Raja Iskandar atas syariat Nabi Ibrahim. kondusif …. m/s 192 . botol. (m/s 5) BENTUK AYAT YANG AKTIF Pendidikan adalah alat pembinaan peradaban bangsa. BANYAK MEMPUNYAI KOSA KATA ARAB DAN BAHASA ISTANA Maka dikahwinkan nabi Khidzirlah anak Raja Kida Hindi dengan Raja Iskandar atas syariat Nabi Ibrahim. (m/s 5) BANYAK MEMPUNYAI KOSA KATA INGGERIS Ekonomi. 3. di hadapan segala mereka tersebut itu. murka kelak akan Tuanku.kalau-kalau Duli Yang Dipertuan berangkat dilihat baginda lebuh tiada betul.BIL BAHASA MELAYU KLASIK CONTOH BAHASA MELAYU MODEN CONTOH 2.

(m/s 185) Hatta. (m/s 104) . Pada alaf moden ini. turun sebuah kapal dari Judah datang ke melaka. kemudian.BIL BAHASA MELAYU KLASIK 4. ii. berapa lamanya maka Seri Nara Diraja pun sakit. BANYAK MENGGUNAKAN KATA PANGKAL AYAT CONTOH BAHASA MELAYU MODEN CONTOH i. MENGGUNAKAN PENANDA WACANA Seterusnya.di dalam kapal itu ada seorang pendeta Maulana Sadar Jahan namanya. Arakian. Pada masa yang sama.

. • Contoh. khas dan kata ganti nama dalam bahasa Melayu klasik menggunakan gelaran dalam bahasa istana serta gelaran dalam bahasa sankrit manakala bahasa moden banyak menggunakan gelaran yang lebih moden dan tidak dipengaruhi oleh bahasa istana dan bahasa sankrit. khas dan kata ganti nama • Kebanyakan kata nama am. khas dan kata ganti nama: • Contoh ayat dari Hikayat Seri Rama : “ Maka Mahaloka dan Perjangga Sura pun sujudlah kepada kaki Maharaja Rawana.contoh penggunaan kata nama am.• Perbezaan dari segi penggunaan kata nama am.

• Abdullah Munsyi merupakan tokoh yang menjadi garis panduan kepada bahasa Melayu moden kini. manakala bahasa Melayu moden pula dipengaruhi oleh bahasa Inggeris.Kesimpulan • Konklusinya.bahasa Melayu klasik banyak dipengaruhi bahsa Arab. .

Sekian Terima Kasih .