1 1

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

Antara sumber yang diperolehi melalui kaedah arkeologi ialah I II III IV A B C D 2 Fosil Artifak Jurnal Manuskrip I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Senarai berikut merupakan peralatan yang digunakan oleh manusia pada Zaman Prasejarah. • • • Apakah zaman tersebut ? A B C D Paleolitik Mesolitik Neolitik Logam Alat penetak Alat repihan Kapak genggam

3

Senarai merujuk kerajaan awal di Asia Tenggara. • • Kerajaan Funan Kerajaan Angkor

Apakah persamaan kerajaan-kerajaan tersebut ? A B C D Memiliki kemahiran membina kapal Menjalankan aktiviti pertanian Mempunyai pelabuhan yang lengkap Menerima kedatangan pedagang asing

4

Dialog berikut mungkin berlaku pada akhir abad ke-14 di Melaka. Pengikut : Tuanku, pada pendapat patik tempat ini tidak sesuai dijadikan negeri.! Parameswara : Tidak, beta mesti mendirikan kerajaan baru di sini. Tempat ini pasti jadi pusat perdagangan penting.! Apakah ciri kepemimpinan yang dapat dikaitkan dengan tindakan Parameswa tersebut ? A B C Bersyukur Berwawasan Bertoleransi

2 D 5 Bertanggungjawab

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

Rajah menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh Melaka.

Siam
Melaka

Majapahit
Bagaimanakah Parameswara menangani ancaman tersebut ? A B C D 6 Bernaung di bawah kerajaan China Bekerjasama dengan Srivijaya Bertindak menyerang kuasa itu Berusaha mengukuhkan pertahanan

Petikan berikut menggambarkan situasi di Melaka pada abad ke-15. ” Maka segala dagang atas anging dan bawah angin sekaliannya datang ke Melaka; terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu.” Sejarah Melayu Apakah yang ingin digambarkan berdasarkan petikan tersebut ? A B C D Kedamaian Melaka Keindahan Melaka Kesibukan berpesta Kemajuan perdagangan

7

Senarai berikut merujuk cara penyebaran agama Islam di Melaka. • • • Perkahwinan Perdagangan Peranan Sultan

Apakah kesan perkembangan agama Islam tersebut ? A B C D 8 Kewujudan sistem sosial Kemunculan sastera rakyat Kematangan hubungan luar Kewujudan institusi kesultanan

Rajah berikut merujuk peranan Tun Perak dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Tun Perak Apakah X ? Ketua hakim Ketua turus angkatan perang X

3

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

A B C D 9

Ketua duta Ketua polis Penasihat raja Penguasa pelabuhan

Rajah berikut menerangkan faktor kejayaan Portugis menawan Melaka. Kewibawaan pemimpin Portugis Bantuan dari luar X Apakah X ? A B C D Bantuan dari Siam Kelengkapan perang Bantuan dari Jawa Kerjasama pembesar

10

Apakah tindakan kerajaan Johor apabila menghadapi ancaman daripada kuasa-kuasa luar pada abad ke-16 ? A B C D Meminta bantuan China Membina kubu pertahanan Memindahkan pusat pentadbiran Melengkapkan peralatan perang

11

Mengapakah kuasa-kuasa luar berikut mengancam negeri Perak ? • • • A B C D kedudukan strategik Kesuburan tanah-tanih Kekayaan hasil bumi Keengganan membayar cukai Siam Acheh Belanda

12

Senarai berikut merupakan antara alat muzik dalam nobat. • • • Gong Nafiri Semambu

Apakah kepentingan nobat kepada raja Melayu ?

4 A B C D Menunjukkan kekayaan raja Menandakan perpaduan rakyat Melambangkan kedaulatan raja Mengukuhkan konsep dewaraja

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

13

Senarai berikut merupakan antara adat resam dalam masyarakat Melayu. • • • Adat berkhatan Adat perkahwinan Adat menyambut kelahiran bayi

Apakah kepentingan adat resam tersebut ?

A B C D 14

Membuka peluang pekerjaan Memupuk semangat patriotisme Membentuk identiti bangsa Mengiburkan masyarakat

Gambar berikut merujuk kepada tradisi mencacah badan di Sarawak.

Apakah kumpulan etnik yang mengamalkan tradisi tersebut ? I II III IV A B C D 15 Murut Kayan Kenyah Melanau I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Apakah nilai yang ditekankan melalui pendidikan tidak formal masyarakat di Sabah ? A B C D Berdikari Keberanian Kemewahan Berhemah tinggi

5

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

16

Garis masa berikut menunjukkan penguasaan British terhadap Pulau Pinang dan Seberang Perai. 1800 1791 1786 1771 SHTI menduduki Seberang Perai Sultan Kedah ditewaskan di Seberang Perai Perjanjian antara Sultan Abdullah dan Francis Light Sultan Muhammad Jiwa memohon bantuan Firma Jourdain and de Souza

Apakah pengajaran daripada situasi tersebut ? A B C D 17 Kesetiaan kepada pemerintah Berusaha mengukuhkan pentadbiran Kerjasama membawa kejayaan Bersatu mengelakkan penjajahan

Petikan surat berikut ditulis oleh Stamford Raffles kepada Gabenor Syarikat Hindia Timur Inggeris. “ Percayalah kepada saya. Ini merupakan sebuah stesen di timur yang terpenting dari segi keunggulan laut dan kepentingan perdagangan, tiada tolok bandingnya lebih berharga dari sebuah benua.” Bagimanakah Raffles kemudiannya dapat menduduki ‘stesen’ tersebut ? A B C D Melancarkan perang Menabalkan sultan baru Mengenakan sekatan ekonomi Menggalakkan pelaburan asing

18

Apakah kepentingan Perjanjian Pangkor 1874 kepada kerajaan British ? A B C D Penjimatan kos pentadbiran Pengukuhan hubungan dagang Penguasaan pembesar Melayu Peluang menguasai Tanah Melayu

19

Mengapakah British memperkenalkan Sistem Residen di Tanah Melayu ? A B C D Mengukuhkan pengaruh Menyeragamkan pentadbiran Menyahut permintaan pembesar Menyekat pengaruh kuasa asing

6

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

20

Rajah berikut menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu. Tahun 1874 Residen British Mengapakah perubahan tersebut berlaku ? A B C D Penubuhan Durbar Pembentukan Majlis Undangan Pembentukan Majlis Mesyuarat Tempatan Penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Tahun 1896 Residen General

21

Senarai berikut merujuk perlembagaan negeri. • • Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah tujuan pengenalan perlembagaan tersebut ? A Meniru budaya Barat B Mengamalkan demokrasi C Menjamin kedaulatan negeri D Mengukuhkan pertahanan 22 Mengapakah Negeri-Negeri Melayu Utara tidak lagi menghantar bunga emas ke Siam selepas 1909 ? A B C D 23 Menjadi negeri naungan British Menghadapi kemelesetan ekonomi Mendapat kemerdekaan Mempunyai kekuatan tentera

Pada akhir abad ke-19 Sultan Brunei telah melantik pembesar Brunei mentadbir Sarawak. Mengapakah baginda berbuat demikian ? A B C D Memajukan negeri Menguasai kekayaan Mengekalkan kemerdekaan Mengatasi kebangkitan rakyat

24

Senarai berikut merupakan pembesar tempatan yang dilantik menganggotai Majlis Tertinggi dalam pentadbiran Brooke di Sarawak. • • • Apakah tanggungjawab mereka ? Datu Bandar Datu Patinggi Datu Temenggung

7 A B C D 25 Mengutip cukai Menasihati Residen Menasihati pemerintah Menjadi ketua Bahagian

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

Pemerintahan keluarga Brooke tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secara besar-besaran. Mengapa keluarga Brooke bertindak demikian ?
A B C D

Mengamal dasar tutup pintu Mengelakkan pemberontakan Mengurangkan kenaikan cukai Menjaga kepentingan ekonomi mereka

26

Apakah kesan perjanjian berikut kepada Sabah ? 1888 A B C D - Perjanjian Perlindungan Borneo Utara

Menyekat pengaruh British Menjadi negeri merdeka Menjadi negeri naungan British Menjadi Tanah Jajahan Mahkota

27

Jawatan berikut akan disandang oleh penduduk tempatan dalam pentadbiran Syarikat Borneo Utara British di Sabah. • • Ketua Anak Negeri Ketua Kampung

Apakah persamaan dalam tanggungjawab mereka ? A B C D 28 Memungut cukai Menjaga keamanan Memajukan pertanian Mengembangkan ekonomi

Pada tahun 1915 SBUB telah membina Sekolah Latihan bagi anak-anak Ketua Anak Negeri. Mengapakah SBUB berbuat demikian ? A B C D Meningkatkan taraf hidup Melancarkan pentadbiran adat Menaikkan imej pemimpin tempatan Memenuhi keperluan perkhidmatan awam

8

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

29

Senarai berikut menerangkan sistem kemasukan buruh asing ke Tanah Melayu pada abad ke-19. • • • Apakah sistem tersebut ? A B C D Sistem Serah Sistem Kerah Sistem Kangchu Sistem Kontrak Tambang dibayar Majikan ditetapkan Tempoh bekerja ditentukan

30

Apakah persamaan antara rancangan berikut ? Tahun 1922 1934 A B C D Menjalankan penyelidikan Mengeluarkan getah tiruan Memajukan perusahaan getah Mengurangkan pengeluaran getah Rancangan Rancangan Sekatan Stevenson Perjanjian Peraturan Getah Antarabangsa

31

Rajah berikut merujuk perubahan kaedah melombong bijih timah di Tanah Melayu. Awal kurun ke-19 Mendulang dan melampan Akhir kurun ke-19 Pam kelikir dan lombong dedah

Mengapakah perubahan tersebut berlaku ? A Kemasukan buruh Cina B Kemunculan penyelidikan C Kos buruh yang tinggi D Kekurangan pemodal Eropah 32 Jadual berikut menunjukkan penentangan Kedah terhadap Siam. Tahun 1823 1836 1838 Peristiwa Tunku Abdullah memimpin 3000 orang tentera menentang Siam Sultan Ahmad Tajuddin merancang menyerang Siam melalui Bruas Tunku Muhammad Saad menentang Siam di Kedah

Apakah tujuan penentangan tersebut ?

9 A B C D 33 Melemahkan tentera Siam Melumpuhkan ekonomi Siam Memulihkan ekonomi Kedah Mengembalikan kedaulatan Kedah

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

Peristiwa berikut berlaku di negeri Perak. Pada November 1875, J.W.W. Birch dibunuh di Pasir Salak. Mengapakah beliau dibunuh ? A B C D Melantik sultan baru Mencabul adat resam Menubuhkan Majlis Negeri Menghapus elaun pembesar

34

Senarai berikut merupakan tokoh Gerakan Islah di Mesir. • • Syeikh Muhammad Abduh Sayid Jamaluddin al-Afghani

Apakah kesan gerakan tersebut terhadap Tanah Melayu ? A B C D 35 Mengembangkan ajaran Islam Menerima pengaruh demokrasi Memajukan ekonomi orang Melayu Membangkitkan semangat kebangsaan

Apakah kepentingan penubuhan institusi berikut kepada sejarah negara kita ? 1922 – Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjong Malim. A B C D Menyebarkan agama Islam Melahirkan golongan nasionalis Mengekalkan kedaulatan negara Memajukan pendidikan Inggeris

36

Gambar menunjukkan tokoh pemimpin Kesatuan Melayu Muda yang bekerjasama dengan Jepun .

Ibrahim Haji Yaacob Mengapakah beliau bertindak sedemikian ?

10 A B C D Mengharapkan kemerdekaan Mengharapkan jawatan tinggi Mengharapkan perlindungan Mengharapkan kemakmuran

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

37

Mengapakah orang Melayu menyokong kedatangan tentera Jepun ? I II III IV A B C D Terpengaruh dengan slogan Mengharapkan kemerdekaan Menerima latihan pentadbiran Mewujudkan pemerintahan baru I dan II I dan IV II dan III III dan IV

38

Apakah persamaan gerakan anti-Jepun berikut ? • • A B C D Askar Melayu setia ( AMS ) Malayan People’s Anti Japanese Army ( MPAJA )

Diharamkan oleh British Ditubuhkan oleh PKM Melancarkan perang gerila Mendapat bantuan Thailand

39

Bagaimanakah Jepun menjayakan hasrat berikut ? • • A B C D Menghapuskan semua pengaruh Barat di Asia Memupuk kesetiaan rakyat kepada maharaja Jepun

Memansuhkan kuasa sultan Menerapkan nilai-nilai murni Menjalankan dasar penjepunan Mengamalkan ekonomi kawalan

40

Maklumat berikut berkaitan dengan Malayan Union. British mengisytiharkan penubuhan Malayan Union pada 1 April 1946. Mengapakah British membuat pengisytiharan tersebut ?

11 A B C D Mengawal kebangkitan orang Cina Menambah kuasa politik Melayu Mendapat sokongan raja-raja Melayu Menjamin penguasaan ekonomi

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

41

Apakah kesan pengisytiharan Malayan Union kepada Tanah Melayu ? A Menjadi negeri naungan B Menjadi negara merdeka C Menjadi kuasa yang kuat D Menjadi Tanah Jajahan Mahkota

42

Senarai berikut merujuk pertubuhan yang menyokong Malayan Union. • • Malayan Democratic Union ( MDU ) All Malayan Council of Joint Action ( AMCJA )

Mengapakah pertubuhan tersebut bertindak sedemikian ? A Pelonggaran syarat kerakyatan B Pengurangan kuasa Raja-raja Melayu C Pengenalan hak kebebasan beragama D Pemansuhan hak istimewa orang Melayu 43 Rajah berikut menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu. 1946 Malayan Union 1948 Persekutuan Tanah Melayu

Mengapakah British mengambil tindakan tersebut ? I II III IV A B C D
44

Menyekat pengaruh komunis Melaksanakan dasar dekolonisasi Mengatasi kebangkitan orang Melayu Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Tentera-tentera dari negara berikut pernah membantu British di Tanah Melayu pada tahun 1950-an. • • • Australia Afrika Timur New Zealand

12

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

Apakah bantuan yang mereka berikan ? A B C D Mengadakan sekatan jalan raya Memelihara perpaduan kaum Memudahkan proses pilihan raya Membasmi ancaman komunis

45

Jadual berikut menunjukkan bilangan imigran yang memperoleh taraf kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1952. Kaum India Cina Apakah kesan perkara tersebut ? A B C D Melicinkan urusan pentadbiran Memelihara perpaduan kaum Memudahkan bancian penduduk Melemahkan perjuangan komunis Jumlah 180 000 1.2 juta

46

Maklumat berikut berkaitan satu langkah kerajaan pada tahun 1950-an. • • • Mengisytihar kawasan hitam dan kawasan putih Melonggarkan syarat kewarganegaraan Menaikkan jumlah tawaran hadiah

Apakah langkah tersebut ? A B C D 47 Perang Saraf Rancangan Briggs Pertemuan Baling Gerakan kelaparan

Petikan ucapan berikut mungkin pernah dibuat oleh Sir Henry Gurney pada tahun 1950. “...sebuah penempatan baru yang digelar ‘Kampung Baru’ akan dibina mengikut rancangan saya.....” Apakah tujuan pembinaan penempatan tersebut ? A B C D Melumpuhkan ekonomi komunis Menyekat kegiatan Min Yuen Menangkap anggota Min Yuen Menguatkan sistem pertahanan

13 48

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

Perkara berikut merupakan antara yang dipersetujui dalam satu perjanjian. • • • Apakah perjanjian tersebut ? A B C D Perjanjian London Perjanjian Persekutuan Perjanjian Kemerdekaan Perjanjian Malayan Union Tarikh kemerdekaan ditetapkan Suruhanjaya bebas akan dilantik Perjanjian pertahanan akan ditandatangani

49

Apakah faedah perjanjian berikut kepada British ? Kerajaan Perikatan berjanji akan menandatangani perjanjian pertahanan dengan British A B C D Mengawal hal ehwal luar Menjamin kedudukan politik Melindungi kepentingan ekonomi Mengelakkan persaingan kuasa lain

50

Suruhanjaya Reid menerima sebanyak 31 memorandum daripada pelbagai pihak termasuklah raja-raja Melayu. Memorandum tersebut mungkin berkaitan dengan A B C D perpaduan kaum pengaruh komunis perubahan pemimpin perlembagaan negara

51

Rajah berikut berkaitan dengan sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1957. Dewan Rakyat X Dewan Negara Apakah X ? A B C D Parlimen Majlis Eksekutif Jemaah Menteri Majlis Raja-raja Melayu

52

Apakah kepentingan Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 ? A B Tanda pembebasan negara Lambang perpaduan kaum

14 C D Simbol kepentingan kerakyatan Panduan pengurusan pentadbiran

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

53

Senarai berikut merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Sarawak selepas Perang Dunia Kedua tamat. • • Banyak kemusnahan berlaku Menghadapi masalah kewangan membangunkan Sarawak

Apakah tindakan pemerintah Sarawak ? A B C D 54 Menyerahkan kepada British Mengisytiharkan kemerdekaan Meminta bantuan British Melaksanakan Perlembagaan 1941

Apakah kesan peristiwa berikut kepada Sarawak ? Tahun 1946 A B C D Mengatasi ancaman komunis Menjadi negeri naungan British Menjadi Jajahan Mahkota British Meneruskan pemerintahan Raja-raja Brooke Peristiwa Majlis Negeri meluluskan Cession Bill

55

Pertubuhan berikut bergiat aktif di Sarawak pada tahun 1940-an. Barisan Pemuda Melayu Sibu Apakah matlamat pertubuhan-pertubuhan tersebut ? A B C D Menentang penjajah Membentuk perpaduan Menentang komunis Melindungi kuasa pembesar

56

Kata-kata berikut tertera pada poster gerakan antipenyerahan di Sarawak 1946. “ kami membantah dengan sekeras-kerasnya atas tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada kolonial British.”

15 Mengapakah rakyat Sarawak berkata demikian ? A B C D Mahu pemerintahan Kesultanan Brunei British akan menguasai ekonomi Ketua tempatan kehilangan kuasa Melambatkan proses kemerdekaan

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

57

Perkara berikut merupakan matlamat pembentukan Persekutuan Malaysia. • • • Apakah X ? A B C D Kebebasan warganegara Keharmonian sosial Kekuatan pertahanan Keseragaman budaya Kestabilan politik Kemakmuran ekonomi X

58

Mengapakah Pemimpin Singapura ,Lee Kuan Yew menyokong idea Persekutuan Malaysia ? A B C D Mengimbangi kaum Memajukan ekonomi Menjimatkan kos pentadbiran Menghadapi ancaman komunis

59

Senarai negara Barat berikut menyokong gagasan Persekutuan Malaysia. • • Britain Amerika Syarikat

Mengapakah negara tersebut bertindak demikian ? A B C D 60 Menyekat pengaruh komunis Mengawal tentangan rakyat Melaksanakan dasar dekolonisasi Meningkatkan taraf hidup rakyat

Apakah sumbangan tokoh-tokoh berikut kepada negara kita ? • • A B Wong Pow Nee Muhammad Ghazali Bin Shafie

Membantu perpaduan kaum Mengatasi ancaman Indonesia

16 C D Merealisasikan pembentukan Malaysia Meminta bantuan British

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

JAWAPAN

NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

JAWAPAN A A B B A D D C B C C C B C A D B D A D C A B C D C B D D D A D B D

M/S 12 23 33 49 51 61 77 59 92 103 125 143 174 184 195 12 / 23 16 36 44 46 61 / 66 57 77 83 87 104 107 116 143 133 136 165 174 203

TING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17

Program Solar JPN Perak , PMR 2010

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

B A A C C D D A C D D A B A C D A A A C A D B D A C

205 22 22 25 16 49 50 54 74-75 92 100 100 - 101 94 151 151 154 157 166 174 177 182 176 205 206 213 215

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.