Anda di halaman 1dari 12

1.

0 PENDAHULUAN

Kantin merupakan salah satu premis yang sangt penting bagi sesebuah sekolah. Sebuah kantin yang
berkualiti pasti mempunyai tahap kebersihan, keselamatan dan keceriaan yang baik.Setelah
beberapa perkara telah dilakukan terhadap kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah
Alam, maka pihak jawatankuasa kantin mengharapkan agar kantin sekolah ini mampu mencapai
tahap kantin yang berkualiti.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Menaik taraf keadaan kantin agar lebih bersih dan selamat serta mengikut
piawaian Pejabat Kesihatan Daerah Petaling.

2.2 Memastikan tahap makanan yang disajikan dalam keadaan lebih bersih dan
selamat.

2.3 Memastikan pengguna kantin dapat merasai suasana yang lebih selesa
semasa berada di kantin.

2.4 Memastikan pihak Kesihatan Daerah Petaling akan memberi Gred A kepada
kantin sekolah ini.
3.0 CARTA ORGANISASI KANTIN

PENGETUA
(PUAN RUBIAH BINTI SAID)

TIMBALAN PENGERUSI
(DATIN SABARIAH BINTI IDRIS)

SETIAUSAHA 3K
(PUAN ROSMAH BINTI ISHAK)

KETUA PENYELARAS KESIHATAN


(PUAN TERESA CHAN)

GURU PENYELARAS KANTIN


(PUAN HASHIMAH BINTI HASHIM)

GURU AJK KANTIN


PUAN NORISAH BINTI MD NOR
PUAN KHADIJAH BINTI ABD. GHANI
PUAN RUSLINA BINTI GHAZALI
PUAN NURULHUDA BINTI ADAM
PUAN AYUNI BINTI HASSAN
PUAN RUSHANIAH BINTI IBRAHIM
4.0

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2011

JAWATANKUASA KANTIN

SMK SEKSYEN 18 SHAH ALAM

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR


PENCAPAIAN
1 Pemeriksaan Kendiri Memantau tahap Penolong Kanan Mulai bulan 90% 95% Kebersihan
Kantin kebersihan dan HEM Januari hingga kantin dan
keselamatan di AJK Kantin November makanan yang
kantin mengikut Pengusaha kantin disediakan
piawaian yang mengikut status
ditetapkan keselamatan
yang ditetapkan
2 Aduan bertulis mengenai Masalah yang AJK Kantin Mulai bulan Sepuluh Lima Bilangan aduan
makanan, minuman dan dihadapi oleh guru- Pengusaha Kantin Januari hingga aduan aduan dikurangkan
perkara lain yang guru dan November diterima diterima sebanyak 50%
berkaitan dengan kantin kakitangan dapat
daripada guru dan dikenal pasti
kakitangan sekolah
3 Aduan bertulis mengenai Masalah yang AJK Kantin Mulai bulan Dua Tiada Aduan sifar
makanan, minuman dan dihadapi oleh Pengusaha Kantin Januari hingga aduan
perkara lain yang murid-murid November diterima
berkaitan dengan kantin dikenal pasti
daripada murid-murid
4 Cermin diri(Meletakkan Murid menjadi AJK Kantin Mulai bulan Sumbangan Menambah
sebuah cermin yang lebih Januari hingga guru keceriaan kantin
panjang di atas sinki) berketerampilan November
dan kemas
5 Pentas NILAM Menggalakkan AJK Kantin Mulai bulan PSS Murid dapat
(Kerjasama dengan budaya membaca AJK Unit NILAM Januari hingga memanfaatkan
PSS(Unit NILAM) dalam kalangan November penggunaan
murid pentas untuk
membaca pada
waktu senggang

Disediakan oleh, Disemak oleh,

................................................ ...................................................
(Puan Hashimah Hashim) (Puan Teresa Chan)
Guru Penyelaras kantin Ketua Penyelaras Kesihatan
3.1

PELAN OPERASI SATU

JAWATANKUASA KANTIN 2011

SMK SEKSYEN 18 SHAH ALAM

Nama Projek Pemeriksaan Kendiri Kantin

Objektif Meningkatkan tahap kebersihan persekitaran kantin


Meningkatkan tahap kualiti makanan dan minuman yang dijual
Memastikan pengusaha dan pekerja kantin mengikut piawaian yang telah
ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan dalam mengendalikan kantin

Tempoh Sepanjang tahun mulai bulan Januari hingga bulan November

Kumpulan Sasaran Pengusaha dan pekerja-pekerja kantin

Guru Terlibat Puan Hashimah Hashim


Puan Khadijah Abd. Ghani
Puan Ruslina Ghazali
Puan Nurul Huda Adam
Puan Ayuni Hassan
Puan Rushaniah Ibrahim

Proses Kerja Setiap minggu seorang AJK kantin akan ditugaskan untuk memeriksa dan
memantau Laporan Kendiri Kantin yang dibuat oleh pengusaha kantin.
Markah demerit akan dikenakan sekiranya pengusaha atau pekerja kantin
tidak mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan
Pendidikan. Laporan ini akan diserahkan kepada Penolong Kanan HEM pada
setiap hujung bulan.

Kekangan Kadangkala AJK bertugas tidak mempunyai masa yang cukup untuk
memantau persekitaran kantin ekoran masa mengajar yang akan banyak
serta kerja-kerja pengkeranian yang lain. Pemantauan dan pemeriksaan
seeloknya dibuat pada sebelah pagi. Teguran yang dibuat juga perlu dengan
berhemah dan berhati-hati kerana ditakuti boleh merenggangkan
hubungan antara AJK dengan pengusaha dan pekerja-pekerja kantin.

Pemantauan Pemantauan dibuat pada setiap hari

Penilaian Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti


keberkesanan program tersebut
.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi peningkatkan
keberkesanan program
3.2

PELAN OPERASI DUA

JAWATANKUASA KANTIN 2011

SMK SEKSYEN 18 SHAH ALAM

Nama Projek Aduan mengenai kantin secara bertulis daripada para guru dan kakitangan
SMK Seksyen 18 Shah Alam
Objektif Mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh guru-guru dan kakitangan SMK
Seksyen 18
Menyalurkan aduan para guru dan kakitangan mengikut saluran yang betul
Meningkatkan keyakinan para guru dan kakitangan terhadap kualiti
makanan yang dijual

Tempoh Sepanjang tahun mulai bulan Januari hingga bulan November

Kumpulan Sasaran Para guru dan kakitangan SMK Seksyen 18 Shah Alam
Guru Terlibat Puan Hashimah Hashim
Puan Khadijah Abd. Ghani
Puan Ruslina Ghazali
Puan Nurul Huda Adam
Puan Ayuni Hassan
Puan Rushaniah Ibrahim

Proses Kerja Borang aduantelah disediakan oleh Puan Hashimah. Mana-mana guru atau
kakitangan yang mempunyai masalah atau cadangan mengenai kualiti
makanan yang disajikan, sikap pekerja kantin atau persekitaran kantin yang
tidak bersih diminta menulis aduan dalam borang aduan dan cadangan
dalam borang cadangan. AJK kantin akan sedaya upaya untuk
menyelesaikan perkara tersebut secepat mungkin. Namun sekiranya perlu,
guru-guru atau kakitangan juga boleh terus membuat aduan kepada
pengusaha kantin.
Kekangan Kadangkala AJK bertugas tidak mempunyai masa yang banyak untuk
memantau aduan yang dibuat dan kadangkala aduan dibuat lewat daripada
tarikh kejadian berlaku.

Pemantauan Pemantauan dibuat oleh AJK kantin

Penilaian Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti


keberkesanan program tersebut.
.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi peningkatkan
keberkesanan program
3.3

PELAN OPERASI TIGA

JAWATANKUASA KANTIN 2011

SMK SEKSYEN 18 SHAH ALAM

Nama Projek Aduan mengenai kantin secara bertulis daripada murid-murid SMK Seksyen
18 Shah Alam
Objektif Mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid-murid SMK Seksyen 18
Menyalurkan aduan para murid mengikut saluran yang betul
Meningkatkan keyakinan para murid terhadap kualiti makanan yang dijual

Tempoh Sepanjang tahun mulai bulan Januari hingga bulan November

Kumpulan Sasaran Para guru dan kakitangan SMK Seksyen 18 Shah Alam
Guru Terlibat Puan Hashimah Hashim
Puan Khadijah Abd. Ghani
Puan Ruslina Ghazali
Puan Nurul Huda Adam
Puan Ayuni Hassan
Puan Rushaniah Ibrahim

Proses Kerja Borang aduantelah disediakan oleh Puan Hashimah. Murid-murid yang
mempunyai masalah atau cadangan mengenai kualiti makanan yang
disajikan, sikap pekerja kantin atau persekitaran kantin yang tidak bersih
diminta menulis aduan dalam borang aduan dan cadangan dalam borang
cadangan. AJK kantin akan sedaya upaya untuk menyelesaikan perkara
tersebut secepat mungkin.

Kekangan Kadangkala AJK bertugas tidak mempunyai masa yang banyak untuk
memantau aduan yang dibuat dan kadangkala aduan dibuat lewat daripada
tarikh kejadian berlaku.

Pemantauan Pemantauan dibuat oleh AJK kantin

Penilaian Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti


keberkesanan program tersebut.
.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi peningkatkan
keberkesanan program
3.4

PELAN OPERASI EMPAT

JAWATANKUASA KANTIN 2011

SMK SEKSYEN 18 SHAH ALAM

Nama Projek Cermin Diri

Objektif Membentuk warga SMK Seksyen 18 yang lebih kemas dan berketerampilan
Mencantikkan dan menceriakan keadaan kantin
Meningkat keyakinan diri murid melalui penampilan yang menarik

Tempoh Sepanjang tahun mulai bulan Januari hingga bulan November

Kumpulan Sasaran Warga SMK Seksyen 18 Shah Alam


Guru Terlibat Puan Hashimah Hashim
Puan Khadijah Abd. Ghani
Puan Ruslina Ghazali
Puan Nurul Huda Adam
Puan Ayuni Hassan
Puan Rushaniah Ibrahim

Proses Kerja Guru menempah cermin panjang berukuran 0.5 kaki x 8 kaki serta
berbingkai agar tahan lama. Harga yang dikenakan ialah RM350.00.Cermin
tersebut akan dipasang pada awal tahun 2011.

Kekangan Gejala vandalisme dalam kalangan murid dikuatiri akan merosakkan cermin
ini serta kemudahan-kemudahan lain yang terdapat di kantin.

Pemantauan Pemantauan dibuat oleh AJK kantin

Penilaian Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti


keberkesanan program tersebut.
.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi peningkatkan
keberkesanan program
3.5

PELAN OPERASI LIMA

JAWATANKUASA KANTIN 2011

SMK SEKSYEN 18 SHAH ALAM

Nama Projek Pentas NILAM

Objektif Membentuk warga SMK Seksyen 18 terutamannya murid-murid agar minat


membaca
Menjadikan kantin sebagai sumber ilmu
Melatih murid terutamanya murid tingkatan satu untuk sesi bercerita
mengenai buku yang telah di baca

Tempoh Sepanjang tahun mulai bulan Januari hingga bulan November

Kumpulan Sasaran Warga SMK Seksyen 18 Shah Alam terutamanya murid-murid


Guru Terlibat Puan Hashimah Hashim
Puan Khadijah Abd. Ghani
Puan Ruslina Ghazali
Puan Nurul Huda Adam
Puan Ayuni Hassan
Puan Rushaniah Ibrahim
Unit NILAM PSS

Proses Kerja Guru PSS akan menempah pentas untuk membentuk Pentas NILAM. Rak
buku akan diletakkan di atas pentas tersebut. Pentas akan dialas dengan
tikar getah agar lebih bersih dan mudah untuk dicuci. Murid-murid yang
berkelapangan boleh duduk di atas pentas tesebut dan membaca buku-
buku yang tersusun di rak tersebut.Pada masa-masa tertentu pentas NILAM
ini akan digunakan untuk murid membuat sesi bercerita dengan
pemantauan guru, terutamanya untuk murid-murid tingkatan satu.

Kekangan Gejala vandalisme dalam kalangan murid dikuatiri akan merosakkan pentas
tersebut, juga kehilangan buku-buku yang terdapat di rak tersebut mungkin
boleh terjadi.

Pemantauan Pemantauan dibuat oleh AJK kantin dengan kerjasama AJK Unit NILAM

Penilaian Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti


keberkesanan program tersebut.
.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi peningkatkan
keberkesanan program
PROGRAM JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEP OKT NOV DEC

PEMERIKSAAN
KENDIRI KANTIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ADUAN BERTULIS
GURU & √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
KAKITANGAN
ADUAN BERTULIS
MURID √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
CERMIN DIRI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
PENTAS NILAM
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4.0

CARTA GANTT PELAN BERTINDAK TAHUN 2011


5.0 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 2011

5.1 Punca kewangan : PSS dan sumbangan guru

5.2 Anggaran kewangan tahun 2011 :

1 Cermin panjang dan berbingkai RM 350.00

2 Pentas PSS RM300.00

JUMLAH RM650.00

6.0 PENUTUP

Adalah diharapkan agar semua program yang bakal dijalankan akan menjadikan kantin SMK
Seksyen 18 Shah Alam lebih ceria, selamat dan bersih.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

................................................ .................................................

(Puan Hashimah Hashim) (Puan Teresa Chan)

Guru Penyelaras Kantin Ketua Penyelaras Kesihatan