Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN TAHUNAN KELAB ICT/ KOMPUTER/ GRAFIK TINGKATAN 1 2011

MINGGU/ BAB/ TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PEMBELAJARAN


TARIKH
M.1
05/01/2011 MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN

M.2 Pelantikan tetap AJK Kelab  Penerangan guru


12/01/2011 Mesyuarat pelaksanaan aktiviti kelab sepanjang  Memberi senarai tanggungjawab
MESYUARAT AGONG KALI
tahun 2011 dan tugas
PERTAMA
 Pembahagian tugas

M.3 Pelajar mengetahui peraturan-peraturan makmal  Penerangan guru


PERATURAN MAKMAL DAN
09/02/2011 komputer  Pelajar menyalin nota
PENGENALAN KEPADA
Pengetahuan asas kepada pelajar mengenai
KOMPUTER
komputer dan sejarahnya.
M.4 Perkakasan komputer (input, output, and  Penerangan guru menggunakan
23/02/2011 storage device) komputer
KOMPONEN KOMPUTER

M.5 Definisi  Pembentangan pelajar


02/03/2011 Kegunaan  Penerangan guru
UNIT SISTEM (CPU)

M.6 Definisi  Penerangan guru


09/03/2011 Kegunaan  Pelajar mengaplikasikan
PERISIAN KOMPUTER
Jenis-jenis perisian pengetahuan dengan
menggunakan komputer

M.7 Usage of word processing software (standard,  Penerangan guru


23/03/2011 formatting and drawing bar)  Pelajar mengaplikasikan
MICROSOFT WORD 1
State the main toolbar pengetahuan dengan
menggunakan komputer
M.8 Usage of spreadsheet software  Penerangan guru
06/04/2011 State the main toolbar (standard, formatting,  Pelajar mengaplikasikan
MICROSOFT WORD 2 and formula and chart bar) pengetahuan dengan
Creating and editting worksheet menggunakan komputer

M.9 Steps in multimedia development (analysing,  Penerangan guru


20/04/2011 design, implementation)  Pelajar mengaplikasikan
MICROSOFT POWERPOINT 1 State the main toolbar in the presentation pengetahuan dengan
software menggunakan komputer

M.10 Steps in multimedia development (analysing,  Penerangan guru


04/05/2011 design, implementation)  Pelajar mengaplikasikan
MICROSOFT POWERPOINT 2 State the main toolbar in the presentation pengetahuan dengan
software menggunakan komputer

M.11 State the main toolbar in spreadsheet software  Penerangan guru


11/05/2011  Pelajar mengaplikasikan
MICROSOFT EXCEL pengetahuan dengan
menggunakan komputer

M.12 Memberi pendekatan internet kepada pelajar  Penerangan guru


15/06/2011  Pelajar mengaplikasikan
Internet pengetahuan dengan
menggunakan komputer

M.13 Membina semangat kerjasama sesama pelajar  Pelajar dan guru bersama
GOTONG ROYONG
06/07/2011 bergotong royong membersihkan
MEMBERSIHKAN MAKMAL
makmal.
KOMPUTER