Anda di halaman 1dari 16

Asas Kawad Kaki KRS

Dengan sini semua sekalian, apabila dapat hukuman tiga barisan di depan saya gerak. Skuad hendaklah sedia, berlari dan berbaris dalam tiga barisan di hadapandi tengah-tengah di mana saya menghadap. Faham tu skuad. (Faham) Jadi tiga barisan cepat gerak.

Jadikan tiga barisan Hukuman: Skuad masuk baris

Kesalahan biasa: - datang beratur tiada berlari - bercakap-cakap -barisan terlalu jauh atau terlalu rapat daripada jurulatih

Paras Hukuman : Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan.........paras/ Yang tinggi ke kiri, rendah ke kanan, dalam satu barisan.........paras

Nombor Hukuman : Skuad! Dari kanan ......Nombor! Hukuman : Nombor ganjil satu langkah ke hadapan, nombor genap satu langkah ke belakang......gerak Hukuman : Orang kanan sekali, Diam, Nombor ganjil ke kanan, nomb0r genap ke kiri. Barisan kanan dan kiri......Pusing Hukuman : Jadikan tiga barisan......Cepat jalan. Hukuman : Ke kanan lurus.

Kesalahan biasa : - tidak bilang nombor dengan cepat - menyebut nombor dengan suara yang perlahan - lupa nombor masing-masing

Sedia Hukuman : Skuad,skuad......sedia

Kesalahan biasa :

-kaki dan badan tidak lurus serta tumit tidak rapat -tangan bengkok dan terlunjur ke adapan -belakang tangan menghala ke hadapan -badan senget ke kiri atau kanan dan badan tidak sama rata -tidak memandang 2

m ke hadapan

-semasa tumit atau hujung kaki dijatuhkan terdapt dua bunyi

ii

ukuman : Senang ......diri

Kesalahan biasa : -siku bengkok -lutut tidak tegap dan tiada bertahan -jarak kaki kanan dan kaki kiri tidak ukup 12 inci atau seluas ukuran bahu -menggerakkan kaki kiri -pinggang bengkok sewaktu mengangkat kaki kanan -jatuh tumit atau hujung kaki dahulu

R h

ii

ukuman : Rehatkan ...... diri

Kesalahan biasa : -kedua-dua tapak kaki bergerak -menggeliat dan bercakap-cakap

ukuman : Ke kanan...... lurus

Pandang......depan

Kesalahan biasa : -kaki dan bahu tidak sama rata dan badan condong ke hadapan semasa mengambil lurus -pinggang lemah semasa kaki bergerak -badan dan kepala tidak tegak -siku bengkok

M m

ul

-berdiri tidak tegap dan

ata bergerak

-kedudukan ang keras dan

  

enyukarkan ernafasan

  

 

  

-turun tangan dengan lambat

ukuman : Buka barisan......gerak

Tutup barisan......gerak

Kesalahan biasa: -kedua-dua badan tidak rapat ke badan -tidak mengambil cukup langkah ke hadapan atau belakang -tangan dan bahu bergerak -mata pandang ke bawah -badan tidak tegak

Berpu i

ukuman : Bergerak ke kanan, kanan......pusing ; bergerak ke kiri, kiri ......pusing; menghadap ke

belakang, belakang .......pusing; menghadap ke hadapan, belakang ......pusing ; bergerak ke kiri, belakang ......pusing; bergerak ke kanan, belakang......pusing; menghadap ke belakng, kanan/kiri......pusing ; menghadap ke hadapan, kanan/kiri......pusing

Kesalahan biasa : -badan berlonjak semasa berpusing -tangan bergoyang dan pinggang lemah semasa berpusing -tumit bergerak dari tempatnya semasa berpusing -kedua-dua siku tidak lurus semasa merapatkan kaki -keberatan badan di atas kaki yang belakang -menggerakkan tangan semasa merapatkan kaki yang di belakang -membongkokkan badan semasa merapatkan kaki yang di belakang

Bersurai an eluar aris ukuman : Ber......surai ukuman : Keluar......baris

Kesalahan biasa ; -bersurai tanpa memberi hormat kepada ketua dalam baris

Berjalan

"

! ! 

Bu

u up

$ #"
i

& $

 

% % % %

Jarak langkah( ukuran dari tumit ke tumit ) ~ Perlahan dan cepat jalan- setiap satu langkah 3 inci ~ Panjangkan langkah- setiap satu langkah 33 inci ~ Pendekkan langkah- setiap satu langkah 21 inci ~ Berlari- setiap satu langkah 4 inci

Masa berjalan ~Perlahan jalan- 65 langkah dalma satu minit ~ epat jalan- 12 langkah dalam seminit

~ BErlari- 18 langkah dalam satu minit

Cepat jalan ukuman : Skuad, dari kanan/ kiri .......cepat jalan

Ingatan: - Langgang tangan itu ialah daripada pangkal bahu hinggga ke hujung tangan, tingginya separas bahu. - Langkah itu ialah dari pangkal paha hingga ke kaki.

Kesalahan biasa : -lutut kendur -lenggang tidak lurus -hujung kaki menghala keluar semasa memacak tumit -pinggang lemah, pandang ke bawah, dada terjengok dan semasa berjalan mengheret tumit. -apabila berjalan dalam 3 barisan, jarak di antara barisan tidak sama dan turun naik tangan juga tidak sama

Berhenti ukuman : Skuad, skuad...... henti

Kesalahan biasa : - bergoyang selepas berhenti -badan tidak cukup tegak dan tetap selepas berhenti -lurus, jarak , bersetentangan tidak betul selepas berhenti -turun tangan terlalu lambat

'

epat jalan 14 langkah dalam satu minit bagi semua pelatih

'

'

'

'

) )

- menangkat kaki kanan rendah semasa dihentakkan

Pusing e elakang ukuman : Bergerak ke kanan/kiri, ke belakang......pusing

Kesalahan biasa : - lutut bengkok semasa pusing -membiarkan tangan berayun-ayun -tidak mengangkat kaki cukup tinggi -pergerakan berpusing tidak sama dengan masa berjalan

Tukar langkah (cepat jalan) ukuman : tukar langkah semasa berjalan. Tukar langkah(ikut keperluan)

Kesalahan biasa : -melenggangkan bahu dan tangan - tidak membongkokkan lutut -tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga

(semasahentak kaki sahaja) ukuman : tukar langkah

Kesalahan biasa : -badan seolah-olah mengeliat -terlalu pantas

H rmat semasa erjalan Ke kanan hormat ukuman : ormat, hormat ke kanan ...... hormat

hadapan hormat ukuman : ormat, hormat ke hadapan......hormat

Kesalahan biasa : -melenggangkan tangan dan bahu serta berjalan tidak lurus ke hadapan.

1 0

2 2 2 2 2

Hukuman Kawad Statik


Kawad kaki pada asasnya terbahagi kepada dinamik dan kawad formasi yang juga dikenali kawad senyap atau kawad hantu (dalam tentera . Untuk tujuan mengajar kawad kaki, eloklah dimulakan dengan kawad kaki statik, iaitu kawad yang belum melibatkan pergerakan berjalan.

Bagi tajuk-tajuk dalam kawad statik ialah:


. . . . . .

sedia, senang diri dan rehatkan diri berpusing ke kanan, kiri dan ke belakang langkah sebelah hentak kaki buka dan tutup barisan luruskan barisan hormat

7.

Bahasa Hukuman Kawad Statik

- sedia SEDIA !"

"BA IS..BA IIIIS

- senang

diri DI I!"

- rehatkan

- berpusing KE KANAAAN,

ke KE

kanan* KANAAAN..PUSING!"

"BE GE AK

" EHA KAAAN

DI I!"

"SENAAANG

diri

bahagian; iaitu kawad kaki statik, kawad kaki

7 6 8 9 @ A C B D E G

5 BER ERAK

- berpusing KE KIRIII,

ke KE KIRIII..P SI

kiri

6 - berpusing ke belakang***

platun anda sedang menghadap]

- langkah

8 ' E TAK

- hentak

kaki

9 B KA/T T P

- buka/tutup

barisan

BARISAAA .. ERAK!

R S

P R

untuk menghentikan platun dari hentak kaki, bahasa hukumannya :

BARIIIS.. E TI!

KAKIII.. EPAT!

PR

Q Q

QT Q

SAT /

A/TI A

LA

KAAA ..

[Ing

n: Apabila berpu ing ke belakang, hen aklah berpu ing melalui sebelah kanan badan, walau ke arah mana pun

I PR Q

PR

KE A APA , KE BELAKAAA

..P SI

KE

KA AAAA /KIRIII.. ERAK!

T SP R

menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya : BARIS AKA

ME

A AP

sebelah

***sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad).

I PR Q

T S

KE

A APA ,

KE

KA AAAA ..P SI

T SP R

menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya : BARIS AKA

ME

A AP !

**sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad).

I PR Q

KE A APA , KE KIRIIII..P SI

T SPR

menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya: BARIS AKA

ME

A AP

*sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad).

I PR Q

PR

PR

T SP R

BARIS

AKA

ME

A AP

KE

BELAKAA

KE

BELA KAAA

..P SI

I PR Q
! ntuk ntuk ntuk

HH

T S

T S

U VU

R S

Q I

I I I

- luruskan

barisan

"KE KANAAAAN.. U US!" apabila semua anggota dalam platun telah siap melakukan pergerakan meluruskan

"PANDAAAANG..DEPAN!"

y y y y y y y y y y y

Syarat Pertandingan Kawad Kaki


Nama Kandungan: Kawad Kaki

. PENYE

. Penyertaan adalah terbuka kepada pasukan -pasukan Kadet emaja Sekolah di

sekolah-sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaansahaja.

. Hanya dua pasukan sahaja akan mewakili sesebuah daerah bagi pertandingan

peringkat negeri (satu pasukan bagi setiap kategori . a. Kategori lelaki b. Kategori perempuan

q r

0 KO E N :

Dicatat oleh Sarjan FalaH ImraN

AAN

dc

dc

h f i g

pp

dc

"HO

A , HO

A KE HADAPAAAN..HO

A !"

c b e

aa

barisan,

berikan

pula

bahasa

hukuman

kawad

- hormat

ke

hadapan

1.3 Kontinjen yang menghantar kurang daripada 2 pasukan, pasukan tersebut akan hanya
2. 3.

menyertai kategori yang berkenaan sahaja.

1.4 Platun-platun yang bertanding di peringkat negeri dan kebangsaan boleh dianggotai oleh pelajar-pelajar dari sebuah sekolah atau gabungan beberapa buah sekolah.

2.1 Anggota pasukan dan ketua platun mestilah terdiri daripada pelajar yang sedang menuntut.

2.2 Jumlah anggota bagi sesebuah pasukan yang didaftarkan hendaklah tidak kurang daripada 31 orang dan tidak melebihi 3 orang termasuk seorang ketua platun dan anggota simpanan.

2.3 Semua anggota yang didaftarkan hanya diterima daripada platun yang dianggotai oleh pelajar lelaki atau perempuan sahaja. ( Platun campuran lelaki dan perempuan tidak dibenarkan)

2.4 Setiap peserta diminta membawa Kad Pengenalan / salinan sijil kelahiran yang disahkan ( Pengetua) untuk tujuan penyemakan.

3.1 Pakaian anggota pasukan dan ketua platun hendaklah pakaian rasmi

sahaja ( pelapik beret,jambul,mafli,lencana poket,kolar dot dan sarong tangan )

4.1. Keluasan litar pertandingan kawad ialah 35 meter x 25 meter ( rujuk pelan )

yu v

4. PA A

KAWA

Kadet Remaja Sekolah (Pakaian

3. PAKAIA

o: 4 pakaian kawad dan aksesori yang disenaraikan

w vu

2. PE

A TARA

5.1 Masa Persembahan sepenuhnya bagi sesebuah pasukan ialah 15 minit. Pemberian markah diberi bila platun bergerak masuk ke padang kawad dan berdasarkan persembahan dalam tempoh yang ditetapkan sehingga semua anggota keluar dari padang kawad. Selepas 15 minit persembahan tidak dinilai dan markah tidak diberi.

5.2 Masa persembahan diambil kira bermula dari hukuman B KA BARISA sebelum melapor kepada ketua hakim. Persembahan terbahagi kepada 2 bahagian: Kawad Asas dan Kawad ormasi.

5.3 Persembahan hendaklah merangkumi kedua-dua bahagian tersebut dan didahului oleh kawad asas.

5.4 Isyarat akan dibunyikan: a) pada minit ke 12 b) tamat masa

a) Semua pergerakan kawad asas mestilah mematuhi kawad Kadet Remaja Sekolah yang telah ditetapkan.

a) Setiap pasukan hendaklah dianggotai oleh 31 anggota termasuk ketua platun ketika bertanding.

b) Jika ada anggota yang bertanding tidak dapat meneruskan pertandingan, atas apa jua sebab sehingga menyebabkan bilangan anggota pasukan kurang daripada yang

6.2 BILA

A A

TA

6.1 PER ERAKA KAWA

6. PELAKSA AA PERTA

5. JA

KA MASA PERSEMBA A

ditetapkan maka markah akan ditolak ( iaitu ditolak 5 markah bagi setiap anggota yang kurang). Sekiranya lebih dari 3 peserta yang tidak dapat meneruskan pertandingan, maka pasukan tersebut akan dibatalkan penyertaan.

c) Tiada sebarang penggantian anggota ketika pertandingan kawad sedang berjalan. Penggantian hanya boleh dilakukan sebelum pertandingan kawad dijalankan untuk setiap pasukan dengan kebenaran pihak penganjur atas alasan yang munasabah.

a) Semua platun akan bersedia untuk pemeriksaan kekemasan pakaian sebelum masuk /giliran pertandingan dijalankan. ( 15 minit sebelum giliran pasukan masuk ke padang kawad )

6.4 KAWA ASAS

a) Platun dibawa masuk oleh ketua platun ke padang kawad dalam 3 barisan berjalan, dalam masa cepat jalan dan berhenti di hadapan (di tengah-tengah) ketua hakim. (128 135 langkah seminit) Kelajuan yang lebih atau kurang daripada yang ditetapkan akan ditolak 5 markah.

pusing. )

c) Buka barisan (Hukuman: Buka Barisan. erak )

d) Hukuman secara statik (Hukuman: Ke kanan lurus.pandang depan)

e) Melapor - Ketua Platun melapor kepada Ketua Hakim. Semasa Ketua Platun melapor, skuad akan berada dalam keadaan sedia dan buka barisan. ( Assalamualaikum tuan, Pasukan Kadet Remaja Sekolah L4 ....... siap untuk diuji, tuan)

f) Platun diwajib melakukan semua pergerakan kawad statik daripada pergerakan berikut

b) Menghadap ke hadapan (

ukuman : Menghadap ke hadapan ...........kanan/kiri

6.3 PEMERIKSAA KEKEMASA PAKAIA

: i) Bergerak ke kiri; kiri.........pusing. ii) Bergerak ke kanan ; belakangpusing. iii) Menghadap ke belakang ; kanan......pusing. iv) Menghadap ke hadapan ; belakang......pusing.

g) Tutup barisan ( hukuman : Tutup barisan. erak)

h) Hukuman secara statik (Hukuman: Ke kanan lurus.pandang depan)

i) Hukuman bergerak ke kiri diberi (Bergerak ke kiri.... Kiri pusing).

j) Berjalan dalam masa cepat jalan (satu pusingan, semasa membelok hukuman kiri belok diberikan) Rujuk Lampiran Pelan Litar Pertandingan (2).

sebelum kon A (Perlahan jalan langkah 6 -70 langkah dalam satu minit)

hukuman menghadap ke hadapan; kanan pusing diberikan apabila anggota platun selesai membelok. Platun akan perlahan jalan dalam keadaan barisan melintang melintasi para hakim.

pergerakan berikut mengikut urutan: i. Buka barisan ii. Pandang kanan iii. Pandang depan iv. Tutup barisan

diberikan.

o) Hukuman tukar langkah cepat, cepat jalan diberikan setelah platun berada antara

kon

dan kon

n) Sebaik melintasi garisan kon B dan kon

, hukuman bergerak ke kiri; kiri pusing

m) Sebelum melintasi garisan kon B dan kon

l) Hukuman kiri belok diberikan di kon

(kon hijau) dalam pusingan pertama dan

, platun dikehendaki melakukan

k) Hukuman tukar langkah perlahan diberikan setelah platun melepasi ko n

dan

p) Skuad akan berjalan sehingga ke kon E (kon hijau) dan belok ke kiri diikuti dengan pergerakan kawad mengikut urutan di bawah sehingga selesai (Rujuk Lampiran Pelan Litar Pertandingan (3):

i. Hormat ke kanan, hormat ii. Hormat ke hadapan hormat iii. Tukar langkah semasa berjalan iv. Hormat selaku terima sijil v. Tukar langkah perlahan, perlahan jalan vi. Bergerak ke kanan, belakang pusing vii. Tukarlangkah cepat, cepat jalan viii. Bergerak ke kiri, belakang pusing ix. Menghadap ke belakang, kiri pusing x. Menghadap ke hadapan, belakang pusing xi. Hentak kaki xii. Henti xiii. Mara mengadap

q) Ketua platun akan bersama skuad semasa mara mengadap ( 11 langkah ). (Hukuman: Skuad akan mara mengadap, dari tengah, cepat.jalan).

r) Tamat bahagian kawad asas.

atatan (1):

1. Semasa kawad asas, tidak ada suara dari anggota platun, hanya hukuman ketua platun sahaja (contohnya anggota platun / skuad menyebut kiraan masa kanan / kiri semasa berjalan, adalah TI AK IBE ARKA ).

2. Ketua Platun memberi arahan secara statik dan mengadap ke arah skuad semasa keseluruhan Kawad Asas. Semasa mara mengadap Ketua Platun akan masuk ke padang kawad dan akan mara mengadap bersama anggota platunnya.

Setiap pergerakan yang dilakukan selain dari yang dinyatakan di atas akan ditolak 5 markah.

4. TI AK IBE ARKA menggunakan sebarang alatan semasa membuat persembahan.

5. Isyarat tamat masa pertandingan akan diberi oleh penjaga masa.

a) Sebaik sahaja tamat mara mengadap, platun akan mempersembahkan pergerakan membentuk formasi mengikut kreativiti skuad/platun masing-masing.

b) TI AK B LEH memberi isyarat pergerakan atau bunyi seperti hentak kaki, up atau pssss bagi mengendalikan platun tersebut kecuali isyarat permulaan ( hentak kaki ) formasi dari ketua platun sahaja.

hukuman/arahan kawad formasi.

d) Ketua platun boleh masuk dalam persembahan formasi.

e) Setiap skuad / platun dikehendaki mempersembahkan 4 formasi yang berlainan. ( Pergerakan setiap ormasi hendaklah ditamatkan dengan 3 barisan menghadap ke hadapan )

f) Pergerakan selain daripada kawad ( contoh silat, tatu dll.) dibenarkan tetapi tidak melebihi 5 pergerakan.

g) Pergerakan hormat (tabik) hanya untuk hormat sahaja iaitu mengikut prosedur tabik yang sebenarnya. ontoh seperti tabik sambil mencangkung atau dengan sebelah kaki atau seumpamanya tidak dibenarkan sama sekali.

h) Penalti (5 markah) akan diberikan untuk kesalahan-kesalahan berikut : i) Keluar kawasan ii) Memberi isyarat dll.

c)

nsur suara dibenarkan kepada platun tetapi bukannya untuk tujuan memberi

hg f d

6.5 PER ERAKA

MEMBE T K

RMASI

6.6 MELAP R KEL AR

a) Ketua Platun dikehendaki melapor sebelum keluar padang kawad. ( Bahasa hukuman : Assalamualaikum/ selamat pagi/petang tuan, kebenaran meneruskan tugastuan. )

a) Hakim terdiri daripada wakil dari setiap negeri bagi kedua-dua kategori.

tidak diambil kira.

daripada wakil Kadet Remaja Sekolah (KRS) sahaja.

d) Sekiranya berlaku persamaan markah, di antara pasukan-pasukan, markah kawad dinamik akan menjadi penentu. Jika markahnya sama juga, markah kawad statik akan diambil kira, Sekiranya masih sama, markah formasi diambil kira.

e) Setiap satu item yang tidak berada pada kedudukannya (pakaian), ketika kawad dinamik atau formasi ditolak 1 markah untuk 1 item. f) Peratusan pengiraan markah keseluruhan pasukan adalah seperti berikut: v. Persediaan (pakaian) : 10% vi. Kawad asas : 50% vii. Kawad formasi : 30% viii. Ketua platun : 10%

g) Keputusan hakim adalah muktamad,

a) Pemarkahan ketua platun diadili oleh hakim dari hakim yang dilantik ( Menggunakan borang pemarkahan Ketua Platun ).

lk

6.8 PEMARKAHA KET A PLAT

c)

b)

ntuk pengiraan markah keseluruhan, markah paling tinggi dan yang paling rendah

ntuk Pertandingan Kawad kaki Pasukan Kadet Remaja Sekolah ( KRS) hakim terdiri

ml

6.7 PE

HAKIMA

a) Pertandingan akan dijalankan pada 4 peringkat iaitu : i. Peringkat Sekolah ii. Peringkat aerah / Zon iii. Peringkat egeri iv. Peringkat Kebangsaan.

4.
5.

Fo m

Cover: Logo kadet Nama kadet Nama Sekolah Nama Tahun Kelas Kandungan

1.Biodata diri - gambar, nama, kelas, tarikh lahir, pangkat/jawatan, unit beruniform, alamat, no tel ibu bapa, kumpulan darah. 2.Misi dan Visi sekolah 3.Struktur Organisasi sekolah 4.Matlamat KRS 5.Objektif KRS 6.Logo 7.Keterangan logo 8.Bendera KRS 9.Keterangan bendera 10.Lagu KRS 11.Moto/Cogan kata 12.Ikrar KRS 13.Organisasi Jabatan(guru) 14.Organisasi KRS 15.Jadual latihan 16.Catatan kehadiran peribadi 17.Perjumpaan

Perjumpaan ke berapa Tarikh Hari Masa Tempat Bilangan kadet Jurulatih Kemahiran Aktiviti Nota/Catatan

n on pn

on

6.9 PERI

KAT PERTA

Lo .