Anda di halaman 1dari 6

Skim Kekompetenan Penjaga Elektrik & Pencantum Kabel ILSAS

Skim Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik & Pencantum Kabel Kategori B4 33kV B0 11kV A4 Modul Talian Atas Voltan Rendah Modul Talian Atas Voltan Tinggi PK1 ( 1 kV ) PK2 ( 11kV ) PK3 ( 33kV ) Pengambilan Tempoh Kursus Tarikh Tutup Permohonan 13 November 2010 14 Januari 2011 14 Januari 2011 13 November 2010 14 Januari 2011 13 November 2010 18 Febuari 2011 18 Febuari 2011

Penjaga Jentera Elektrik Disember 2010 20 minggu Mac 2011 20minggu September 2011 16 minggu November 2010 Februari 2011 2 minggu 2 minggu

Pencantum Kabel Disember 2010 & Jun 2011 12 Hari Jun 2011 10 Hari Julai 2011 10 Hari

Syarat-syarat Kemasukan Skim Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik & Pencantum Kabel (yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga) KELAYAKAN ASAS

Warganegara Malaysia Umur tidak kurang dari 20 tahun Tamat tingkatan lima sekolah bantuan penuh kerajaan Pengalaman kerja tidak kurang daripada 3 tahun di persekitaran yang mempunyai kelengkapan elektrik dan mengawal kelengkapan elektrik hidup. Pemohon dikehendaki mengemukakan buku log kerja harian sebagai bukti bagi tempoh tersebut semasa sesi temusoal Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia

KELAYAKAN TEKNIKAL PENJAGA JENTERA Kategori A4 Memiliki syarat-syarat di atas serta pemegang perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari kategori di bawah ini: Kategori A0 tidak kurang daripada 2 tahun atau Kategori A1 tidak kurang daripada 1 tahun Kategori B0
o

Memiliki syarat-syarat di atas serta pemegang perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari kategori di bawah ini: Kategori A4 tidak kurang daripada 2 tahun Kategori B4 o Memiliki syarat-syarat am di atas serta pemegang perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik dari salah satu kategori di bawah ini: Kategori B1 tidak kurang daripada 1 tahun atau Kategori B0 tidak kurang daripada 2 tahun Modul Talian Atas Voltan Rendah o Memiliki perakuan kekompetenan A0 tidak kurang 2 tahun o Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja dan pengalaman di atas yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan. o Nota: Modul ini digunakan untuk menggantikan pengalaman bagi calon-calon persendirian menduduki peperiksaan terbuka yang diuruskan oleh pejabatpejabat kawasan Suruhanjaya Tenaga Modul ini tidak boleh digunakan bagi melayakkan calon-calon menduduki mana-mana kategori kursus separuh masa yang dijalankan oleh institusi atau mana-mana institusi lain yang ditauliahkan.
o

KELAYAKAN TEKNIKAL PENCANTUM KABEL

PK1 Mempunyai pengalaman kerja tidak kurang dari 3 tahun dalam bidang mencantum,menyambung dan menamatkan kabel o Bekas atau kakitangan LLN / TNB / LLS / SESB / SESCO/ SEB (dengan surat sokongan, pengesahan kerja-kerja mencantum, menyambung dan menamatkan kabel) o Pemegang Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik AO dengan pengalaman kerja elektrik tidak kurang dari 3 tahun atau pemegang perakuan PJE yang lebih tinggi dengan pengalaman kerja elektrik tidak kurang dari 2 tahun PK 2 (11kV) o Memiliki syarat-syarat di atas serta pemegang perakuan kekompetenan Pencantum Kabel dari kategori di bawah ini: Kategori PK1 tidak kurang daripada 1 tahun PK 3 (33 kV) o Memiliki syarat-syarat di atas serta pemegang perakuan kekompetenan Pencantum Kabel dari salah satu kategori di bawah ini: Kategori PK2 ( 11kV ) tidak kurang daripada 1 tahun Kategori PK3 ( 22kV ) tidak kurang daripada 1 tahun
o

Cara-cara Memohon

Muat turun borang permohonan, KLIK SINI, yang juga boleh diperolehi di Pejabat Koordinator Program Persijilan Teknikal di Blok B, Bilik B0-07, TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd (ILSAS) Borang permohonan yang lengkap hendaklah dimajukan atau dipos ke alamat:

Koordinator Skim Kekompetenan TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd ILSAS Jalan IKRAM-UNITEN, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.

Borang permohonan tidak lengkap atau tidak ditandatangani tidak akan dilayan

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:


Puan Siti Ruzainida Ibrahim (03-8922 7264); ruzainidai@tnb.com.my Encik Mohd Aidy Awaludin (03-8922 7352); aidy@tnb.com.my Puan Musriah Awang (03-8922 7262); musriaha@tnb.com.my

SUMBER; http://www.tnb.com.my/

Nombor-nombor telefon IKM:


Johor: 07-2361129/07-2370001 Jasin, Melaka: 06-5291561/2595 Lumut, Perak: 05-6884401/4403 Sungai Petan, Kedah: 04-4212382 / 044222382 Beseri, Perlis: 04-9384021/4022 Besut, Terengganu: 09-6957244/8795 Pekan, Pahang: 09-4269401/9601 Kuala Lumpur: 03-92844455/4535 Pasir Mas, Kelantan: 09-7917558/097916558 Kota Kinabalu, Sabah: 088-490697 Sik, Kedah: 04-4692045/4695964

- Talian Atas Voltan Rendah (Modul) - Penjaga Jentera A1 - Penjaga Jentera A4 - Pendawai PW2 - Pendawai PW4

# MODUL JANAKUASA VOLTAN RENDAH DENGAN PENYEGERAKAN # OBJEKTIF KURSUS: Sijil kursus Janakuasa VR dengan Penyegerakkan akan dianugerahkan kepada yang LULUS dengan jayanya. (mengikut terma dan syarat ST). JADUAL LATIHAN: AKAN DITENTUKAN SETELAH MINIMUM KUOTA 10 ORANG DIPENUHI. TEMPOH LATIHAN : 80 Jam (Hujung Minggu Sabtu dan Ahad). SYARAT KEMASUKAN:

1. Memiliki perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik kategori AO tidak kurang


dua (2) tahun atau memiliki perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik kategori A1 tidak kurang satu (1) tahun. 2. Persediaan modul untuk mengambil kursus A4 bagi calon yang ada A0 dan A1. 3. Memiliki buku log yang dikemaskini dengan pengalaman baru. YURAN KURSUS = RM1300.00 ---------------------------------------------------------------------# MODUL TALIAN AERIAL VOLTAN RENDAH # OBJEKTIF KURSUS: Sijil kursus Talian Aerial Voltan Rendah akan dianugerahkan kepada yang LULUS dengan jayanya.Dikecualikan dari menduduki amali talian aerial peperiksaan bagi A1/ A4-1/ A4 ( mengikut terma dan syarat ST ). JADUAL LATIHAN: AKAN DITENTUKAN SETELAH MINIMUM KUOTA 10 ORANG

DIPENUHI.
TEMPOH LATIHAN: 80 Jam (Hujung Minggu Sabtu dan Ahad). SYARAT KEMASUKAN:

1. Akan menduduki peperiksaan Penjaga Jentera Elektrik dengan SuruhanJaya


Tenaga atau. 2. Persediaan modul untuk mengambil kursus A4 bagi calon yang ada A0. 3. Memiliki buku log yang dikemaskini dengan pengalaman baru. YURAN KURSUS = RM1440.00 ----------------------------------------------------------------------

# KURSUS JANGKA PENDEK # (Hujung Minggu Sabtu dan Ahad)


# AMALI KAWALAN MOTOR 3 -10 Hp # Peserta akan didedahkan dengan teori, peralatan kawalan motor dan amali pendawaian motor yang bersesuaian. Kursus ini sesuai untuk peserta yang masih

baru dan ingin mengenali dengan lebih dekat peralatan dan kawalan motor elektrik. Dan juga sesuai bagi mereka yang ingin membuat persediaan dan ulangkaji untuk peperiksaan kekompetenan dari SuruhanJaya Tenaga. YURAN KURSUS = RM 250.00 (Kawalan Motor 16 Jam)

# AMALI PAPAN SUIS UTAMA #


Peserta akan didedahkan dgn teori, peralatan papan suis dan amali kendalian serta kaedah pengawalan pengsuisan papan suis. Kursus ini bersesuaian untuk peserta yang telah bekerja dengan persekitaran atau tugasan penjaga jentera elektrik di industri. Dan juga sesuai bagi mereka yang ingin membuat persediaan dan ulangkaji untuk peperiksaan kekompetenan dari SuruhanJaya Tenaga sebagai penjaga jentera. YURAN KURSUS = RM 220.00 (P S U 16 Jam)

# AMALI PENDAWAIAN 1 & 3 FASA #


Peserta akan didedahkan dengan asas teori, peralatan dan amali pendawaian elektrik 1 dan 3 fasa. Kursus ini bersesuaian untuk peserta yang telah bekerja dengan persekitaran atau tugasan dengan kontraktor elektrik. Dan juga sesuai bagi mereka yang ingin membuat persediaan dan ulangkaji untuk peperiksaan kekompetenan dari SuruhanJaya Tenaga sebagai pendawaian elektrik 1 & 3 fasa. YURAN KURSUS = RM 350.00 (Amali Pendawaian 16 Jam)

# AMALI TALIAN ATAS #


Peserta akan didedahkan dengan amali Talian Atas Voltan Rendah iaitu sambat (penebat, didal dan cincin) dan simpai (tamatan, sudut, terus dan belenggu U ). Kursus ini bersesuaian untuk peserta yang telah bekerja dengan persekitaran atau tugasan yang berkaitan. Dan juga sesuai bagi mereka yang ingin membuat persediaan dan ulangkaji untuk peperiksaan kekompetenan dari SuruhanJaya Tenaga sebagai penjaga jentera. YURAN KURSUS = RM 350.00 (Amali Talian Atas 16 Jam) # AMALI PENYEGERAKAN (SYNCHRONIZING)# Peserta akan didedahkan dengan asas janakuasa dan asas litar AMF board serta amali penyegerakan 2 janakuasa voltan rendah. Kursus ini bersesuaian untuk peserta yang telah bekerja dengan persekitaran atau tugasan penjaga jentera elektrik di industri. Dan juga sesuai bagi mereka yang ingin membuat persediaan dan ulangkaji untuk peperiksaan kekompetenan dari SuruhanJaya Tenaga sebagai penjaga jentera. YURAN KURSUS = RM 400.00 (Amali Penyegerakan 16 Jam)

# UJITATAH / CELIBRATION RELAY#


Peserta akan didedahkan dengan amali pengujian tatah geganti (relay). Kursus ini sesuai kepada sesiapa sahaja yang ingin menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan lagi ilmu sedia ada. YURAN KURSUS = RM 400.00 (Amali Ujitatah geganti 16 Jam)