Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENILAIAN SAHSIAH PELAJAR PENDIDIKAN MORAL SEKOLAH . TAHUN 20.. Nama : .. Tahun : ..

P E N G G A L 1

Bulan Item 1. Adab dengan guru 2. Adab dengan rakan 3. Kesediaan belajar & penumpuan di bilik darjah 4. Tingkahlaku dalam bilik darjah 5. Kesediaan membantu guru 6. Kesediaan membantu rakan 7. Membuat latihan dan kerja rumah 8. Kekemasan kerja bertulis 9. Menepati masa 10. Kekemasan diri Jumlah

Jan

Feb

Mac

Apr

Jun

Jul

Ogos

Sept

U J I A N 1

P E P E R I K S A A N

P E N G G A L 2

U J I A N 2

P E P E R I K S A A N A K H I R T A H U N

Guru Penilai : . ( )

Tarikh:

*Nota : Setiap Item mewakili 2 markah Untuk memudahkan cara 1. UJIAN BULANAN hanya ambil markah dua bulan sahaja a. Jan + Feb (Ujian 1) b. Jun + Julai (Ujian 2) Contoh pengiraan markah ujian bulanan = Jan + Feb X 20 40 Jumlah markah 2. PEPERIKSAAN ambil markah a. Jan + Feb + Mac + April ( Peperiksaan Pertengahan Tahun) X 20 40 b. Jan hingga September (Peperiksaan Pertengahan Tahun) X 20 = 20

80