Anda di halaman 1dari 4

PKSR 2 / THN 4

A- Padankan potongan ayat berikut.


1-

2-

3-

4-

5-

B- Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

________. 6-
________. 7-
__________. 8-
_________. 9-
10-
. _______

PKSR 2 / THN 4

C- Sambung huruf berikut menjadi kalimah.

0-

11 12 13 14 15D- Tuliskan nombor ayat bagi ayat-ayat dari surah Al


Qadar.
(ayat 1 hingga 5)

16-

17-

18-

19-

20-

E- Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


(soalan 21 hingga 24)
Qadar ialah _________ ke atas ________ sesuatu perkara sama
ada baik atau _______ kesemuanya telah ditentukan oleh Allah
sejak ___________.
Ketentuan
26-

perlaksanaan

azali

buruk

Kita hendaklah yakin bahawa Allah bersifat Maha ______


2

PKSR 2 / THN 4

27-

Makhluk ada banyak dan __________.


28Dalil naqli Allah bersifat Wahdaniah ialah dari surah
_________.
29- __________ ertinya Allah Maha Berkuasa.
30- Allah tidak memerlukan ________ untuk berkuasa.
Berkuasa / berbilang-bilang / Al Ikhlas / bantuan /
Qudrah
F- Tandakan / bagi benda-benda najis.
31 Darah
-

32- Peluh

33 Bangkai

34- Tahi kambing

35 Air mata air


G- Gariskan jawapan yang betul.
Najis terbahagi kepada _______ jenis.
(3 /5 / 7)

36-

37Najis Mukhaffafah ialah najis yang __________.


( berat / sederhana / ringan )
38Anjing dan babi tergolong dalam najis __________.
(Mughallazah / Mutawassitah / Mukhaffafah))
39Darah dan nanah adalah najis ______________.
(Mughallazah / Mutawassitah / Mukhaffafah))
40-

Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang dari


dua tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja adalah
najis ______.
(Mughallazah / Mutawassitah / Mukhaffafah)
41Najis Mutawassitoh adalah najis ________.
(berat / sederhana / ringan )
3

PKSR 2 / THN 4

42Bangkai lembu adalah najis ___________


(Mughallazah / Mutawassitah / Mukhaffafah))
43Nabi Muhammad mengasingkan diri di ___________.
( Gua Hirak / Gua Sur / Gua Musang)
44Wahyu yang pertama diturunkan adalah pada bulan
_______.
(Rejab / Syaaban / Ramadhan)
45-

Wahyu yang pertama diturunkan ialah ayat 1 hingga 5 dari


surah ___________.
(Al Alaq / Al Falaq / Al Ikhlas)

46-

Apakah nama malaikat yang menyampaikan Wahyu kepada


Nabi Muhammad?
( Jibril / Mikail / Israfil )

47-

Waraqah bin Naufal ialah ___________ Khadijah.


( Suami / Sepupu / Datuk )

48-

Khadijah ialah ___________ Nabi Muhammad.


(ibu / isteri / anak)

49-

Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama ketika


berumur ___________ tahun.
( 30 / 40 )

50-

Gua Hirak terletak di atas Jabal ___________.


( Nur / Uhud)