PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B1DJ3E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Nyatakan fasa-fasa merejam lembing dalam petak yang disediakan.

FASA IKUT LAJAK

FASA PERSEDIAAN

FASA LARI LANDAS

FASA REJAMAN

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B1DJ4E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Lengkapkan maksud Orienteering

PANDU ARAH

SATU TEMPAT KE SATU TEMPAT

INDIVIDU

REKREASI

ORIENTEERING

KOMPAS

SUKAN

PETA

Orienteering ialah aktiviti ______________________ yang bergerak dari ______________________

Secara ________________ atau berkumpulan berpandukan __________________ dan ___________.

Orienteering boleh dijadikan sebagai aktiviti ________________________ atau dipertandingkan.

Kebiasaannya ______________________ dilakukan semasa aktiviti perkhemahan, kursus

kepimpinan, sukan, motivasi atau laian-lain kegiatan jati diri.

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B2DJ3E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

1. Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul bagi acara lari berganti-ganti.

……………hendaklah larian.

……………sepanjang

Senaraikan tiga undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti

Zon …………..baton ialah sepanjang …………

Larian….………………………. apabila pelari memasuki……...pelari yang lain

2. Senaraikan tiga undang-undang dan peraturan acara merejam lembing

a. Lembing hendaklah dipegang pada bahagian………………………untuk …………. b. ………………. mesti melalui atas …………………… semasa merejam c. Peserta tidak boleh meninggalkan …………………… larian selagi lembing belum ………………………

Baton batal Bahu

Dipegang Lembing Landasan

Lorong Pertukaran Mendarat

Grip 20M Merejam

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B2DJ4E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Padankan ansur maju bagi gimnastik artistik dan gimnastik irama

Kemahiran asas dan teknik yang betul

-

Duduk, meringkuk dan melunjur Lentik kucing

Keadaan mencabar dan kemahiran diperkenalkan

-

- Gerak edar asas - Bergerak dengan sokongan tangan ke hadapan dan ke belakang

Gimnastik Irama Fasa 1

-

Jalan ketam di atas lantai Gerak edar asas Jalan 2 langkah, lompat dan cangkung di atas bangku panjang

Gimnastik Irama Fasa 2

-

Alunan badan dan posisi melutut Alunan badan dan posisi berdiri Kombinasi pergerakan meringkuk dan melunjur

Gimnastik Irama Fasa 3

-

Melutut, meringkuk dan melentik Berdiri, meringkuk dan melunjur Berdiri sambil mengayun satu kaki, meringkuk dan melunjur

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B2DJ5E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Lengkapkan peta minda berikut dengan jawapan yang tepat bagi faedah Orienteering

Mengisi masa lapang dengan cara yang …………

Nilai .................... dalam menyelesaikan masalah

Mengenali alam sekitar iaitu ……….. dan……….

FAEDAH ORIENTEERING

Meningkatkan daya tahan …………… dan ………...

Membina ………………

Meningkatkan pengetahuan dalam bidang ……………… , matematik dan …………….

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B3DJ2E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Melakukan kemahiran asas kemahiran BOLA BALING

BIL

KEMAHIRAN 1

SKOR 2

CATATAN

HANTARAN ATAS KEPALA HANTARAN LANTUN
1 HANTARAN

HANTARAN LOMPAT

HANTARAN ARAS DADA
MENANGKAP MENGGUNAKAN KEDUA BELAH TANGAN

2

MENANGKAP

JARINGAN LOMPAT 3 MENJARING JARINGAN JUNAM

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B3DJ2E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Melakukan kemahiran asas kemahiran BADMINTON

SKOR BIL KEMAHIRAN SERVIS RENDAH CATATAN 1 2

SERVIS TINGGI 1 SERVIS SERVIS KILAS

PUKULAN HADAPAN

PUKULAN KILAS 2 PUKULAN PUKULAN LOB

3

GERAK KAKI

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B3DJ2E2 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Melakukan kemahiran LARI BERGANTI-GANTI.

SKOR BIL KEMAHIRAN 1 1 2 3 BERLEPAS (mengikut kedudukan pelari) MEMEGANG BATON MENERIMA BATON 2 CATATAN

4

MEMBERI BATON

5

LARI LANDAS

6

LARIAN DI SELEKOH

7

MEMINTAS MASUK (4X400M)

8

ZON PERTUKARAN BATON

9

PENAMAT (kedudukan di lorong setelah tamat larian)

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B3DJ2E3 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Melakukan kemahiran MEREJAM LEMBING SKOR BIL KEMAHIRAN 1 2 CATATAN

1

TEKNIK PEGANGAN

2

KEDUDUKAN PERSEDIAAN

3

TEKNIK LARIAN LANDAS

4

KEDUDUKAN LEMBING SEMASA LARIAN

5

KEDUDUKAN BADAN DAN LEMBING KETIKA MEREJAM

6

IKUT LAJAK

7

TIDAK BATAL

BATAL

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B4DJ2E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Melakukan kemahiran asas BOLA BALING

BIL

KEMAHIRAN 1

SKOR 2 3

CATATAN

HANTARAN ATAS KEPALA HANTARAN LANTUN
1 HANTARAN

HANTARAN LOMPAT

HANTARAN ARAS DADA
MENANGKAP MENGGUNAKAN KEDUA BELAH TANGAN

2

MENANGKAP

JARINGAN LOMPAT 3 MENJARING JARINGAN JUNAM

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN 3 TAHU, DAPAT MELAKUKAN AKTIVITI DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN SELAMAT

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B4DJ2E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Melakukan kemahiran asas BADMINTON

SKOR BIL KEMAHIRAN SERVIS RENDAH CATATAN 1 2 3

SERVIS TINGGI 1 SERVIS SERVIS KILAS

PUKULAN HADAPAN

PUKULAN KILAS 2 PUKULAN PUKULAN LOB

3

GERAK KAKI

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN 3 TAHU& DAPAT MELAKUKAN AKTIVITI DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN SELAMAT

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B4DJ2E2 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Pelajar melaksanakan langkah-langkah keselamatan bagi aktiviti LARI BERGANTI-GANTI dengan teknik yang betul dan selamat

1. …………………………………………………………………………………….. 2. …………………………………………………………………………………….. 3. …………………………………………………………………………………….. 4. ……………………………………………………………………………………..

Arahan: Pelajar melaksanakan langkah-langkah keselamatan bagi aktiviti MEREJAM LEMBING dengan teknik yang betul dan selamat

1. ……………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………………. 4. ……………………………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………………………. 6. …………………………………………………………………………………….

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B4DJ3E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Pelajar melaksanakan langkah-langkah keselamatan dalam melakukan aktiviti GERAK EDAR, MERINGKUK, dan MELUNJUR dalam pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. SEBELUM 1. …………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………………………… 5. ……………………………………………………………………………………………

SEMASA 1. …………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………………………… 5. ……………………………………………………………………………………………

SELEPAS 1. …………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B4DJ4E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Pelajar melaksanakan langkah-langkah keselamatan dalam melakukan aktiviti ORIENTEERING.

1. ……………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………………. 4. ……………………………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………………………. 6. ……………………………………………………………………………………. 7. …………………………………………………………………………………….

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B5DJ2E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Menganalisis undang-undang dan peraturan yang dilakukan dalam situasi permainan. Kerja Kumpulan Bentukkan lima orang sekumpulan. Perbincangan tentang tugasan diberi.

TUGASAN: Setiap kumpulan mengenal pasti undang-undang dan peraturan yang perlu dilaksanakan dalam situasi permainan Bola Baling: 1.0 Balingan permulaan 1.1: ………………………………………………………………………………………… 1.2: ………………………………………………………………………………………… 1.3: ………………………………………………………………………………………… 2.0 Balingan Percuma 2.1: ………………………………………………………………………………………… 2.2: ………………………………………………………………………………………… 2.3: ………………………………………………………………………………………… 3.0 Memainkan Bola 3.1: ………………………………………………………………………………………... 3.2: ………………………………………………………………………………………... 3.3: …………………………………………………………………………………………

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B5DJ2E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Menganalisis keperluan dan peraturan yang perlu dilakukan dalam situasi permainan. Kerja Kumpulan Bentukkan lima orang sekumpulan. Perbincangan tentang tugasan diberi.

TUGASAN: Setiap kumpulan mengenal pasti keperluan sebenar undang-undang dan peraturan permainan Badminton 1.0: Mata Permainan 1.1: ………………………………………………………………………………………… 1.2: ………………………………………………………………………………………… 1.3: ………………………………………………………………………………………… 2.0: Pertukaran Petak Gelanggang 2.1: ………………………………………………………………………………………… 2.2: ………………………………………………………………………………………… 2.3: ………………………………………………………………………………………… 3.0: Servis 3.1: ………………………………………………………………………………………... 3.2: ………………………………………………………………………………………... 3.3: …………………………………………………………………………………………

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

:B5DJ3E1 Nama: ……………………………………………………………. Tingkatan: ……………………………………. Tarikh: ………………

Arahan: Pelajar perlu merancang aktiviti Orienteering secara berkumpulan 5 orang/lebih. Senarai semak perancangan aktiviti Orienteering
KEMAHIRAN 1 2 MEMBACA PETA MEMBACA KOMPAS ORIENTEERING KEPERLUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 KAUNTER PENDAFTARAN MAKANAN/MINUMAN (jika perlu) JADUAL PERTANDINGAN & MASA PERTANDINGAN BORANG PENYERTAAN PERATURAN PERMAINAN/PERTANDINGAN NOMBOR PESERTA KAWASAN PERTANDINGAN SURAT KEBENARAN (Pihak Sekolah/Guru/Ibu/Bapa) SURAT JEMPUTAN PIHAK KESELAMATAN (Kadet Polis) SURAT JEMPUTAN PIHAK KESIHATAN (St. John/PBSM) PETUGAS/PEGAWAI PENGADIL PERLAWANAN( check-point /keputusan) BORANG KEPUTUSAN (mengikut kumpulan) TITIK KAWALAN PENANDA KAWALAN KAD KAWALAN LANDASAN PETA UTAMA PETA KAWASAN PERTANDINGAN (peta orienteering) KOMPAS ORIENTEERING ZON PERMULAAN/PENAMAT HADIAH PERTANDINGAN (jika perlu) SIJIL PERTANDINGAN (jika perlu) SAGUHATI PETUGAS/PENGADIL (jika perlu) JEMPUTAN/TETAMU (jika perlu) ORGANISASI (agihan tugas) JUMLAH 1 SKOR 2 3 CATATAN

*SKOR 1 BAGI TAHU MELAKUKAN/TELAH DILAKUKAN, SKOR 2 UNTUK TAHU MELAKUKAN DENGAN TEKNIK YANG BETUL/TELAH MELAKUKAN TUGAS DENGAN SKOP YANG BETUL DAN 3 TAHU, DAPAT MELAKUKAN AKTIVITI DENGAN TEKNIK YANG BETUL DAN SELAMAT/MENGELOLA AKTIVITI DENGAN BETUL DAN SELAMAT. *MINIMUM 60 MARKAH LAYAK UNTUK BAND INI.(HASIL BAGI 20 MARKAH TERTINGGI)

PBS TINGKATAN 2 PJPK MOHD AMIN NOR

JAWAPAN:

:B1DJ3E1 :B1DJ4E1 :B2DJ3E1 :B2DJ4E1 :B2DJ5E1

berdasarkan buku teks pendidikan jasmani kesihatan Tingkatan 2 rujuk m/s 74 rujuk m/s 119 rujuk m/s 67 & 74 rujuk m/s 80 & 93 rujuk m/s 119

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful