Anda di halaman 1dari 2

Nama :

Tarikh :

Nama :

Tarikh :

Cari kata ganti nama diri (kata panggilan dan gelaran) dalam petak di bawah berdasarkan maklumat yang diberikan. Bulatkan jawaban anda.
Baginda saudara patik saudari beta tuan pak cik mak cik puan encik cik

Cari kata ganti nama diri (kata panggilan dan gelaran) dalam petak di bawah berdasarkan maklumat yang diberikan. Bulatkan jawaban anda.
Baginda saudara patik saudari beta tuan pak cik mak cik puan encik cik

A O S T B H S B W A D O S

S B P M U R D E R M S Z A

S L A N V A G T T U M N U

B S Q G C T N A U B A P D

T A J C I K F L Q U K T A

I U K H G N V S P T C N R

U D V I F O D D F P I D I

P A W O D K P A T I K U X

N R E R T X B K G O R Y C

P A K C I K N M K I C N E

A O S T B H S B W A D O S

S B P M U R D E R M S Z A

S L A N V A G T T U M N U

B S Q G C T N A U B A P D

T A J C I K F L Q U K T A

I U K H G N V S P T C N R

U D V I F O D D F P I D I

P A W O D K P A T I K U X

N R E R T X B K G O R Y C

P A K C I K N M K I C N E