Anda di halaman 1dari 7

SULIT

JAWI
MAC 2009
1 Jam

Nama

Kelas

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan:

1. Jawab semua soalan.

________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.
[ Lihat sebelah ]
SULIT

:‫روميكن فركاتاءن دباوه‬


.Rumikan perkataan di bawah

1
___________ : ‫برهيمفون‬ 6
___________ : ‫فرجالنن‬
__________ : ‫حرام‬ ___________ : ‫تيمون‬
___________ : ‫منطاعتي‬ ___________ : ‫مغحرمتي‬

:‫جاويكن فركاتاءن دباوه‬


10
.Jawikan perkataan di bawah

Perpaduan Gemilang

Politik Unggul

Kian Ketenangan

Gunung Mengucap
Siaran
Bulan Safar 6

2
‫‪.‬بولتكن فركاتاءن يغ دتوليس دغن ايجاءن يغ بتول‬
‫‪Bulatkan perkataan yang ditulis dengan ejaan (jawi) yang betul ayat.‬‬

‫‪6‬‬

‫بريكن ‪ 4‬كات تربيتن (برايمبوهن)دري فركاتاءن يغ دبريكن‬


‫دالم توليسن جاوي‬
‫‪Berikan 4 kata terbitan )berimbuhan( dari perkataan yang diberikan dalam tulisan‬‬
‫‪Jawi.‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪ .2‬دماكن‬ ‫‪ .1 :‬ماكنن‬ ‫‪ 12‬خونتوه‪ :‬ماكن‬


‫مماكن ‪ .4‬فماكنن‬
‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫ج‬ ‫لري ‪1‬‬
‫وسه ‪2‬‬ ‫اتوه ‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪3‬‬
10 ‫جاويكن دان توليس اية دباوه مغضوناكن خط نسخ‬
Jawikan dan tulis ayat dibawah menggunakan khat nasakh.

15 Tulis huruf di bawah dengan menggunakan pensel khat.

‫ج‬ ‫ب‬ ‫ا‬


‫د‬ ‫ط‬ ‫ن‬
‫ص‬ ‫ر‬ ‫ل‬
‫ش‬ ‫ف‬ ‫ث‬
‫ي‬ ‫ع‬ ‫ء‬

4
5

20

5
16
‫روميكن ساجق دباوه‬.
Rumikan sajak dibawah

SOALAN TAMAT

Disediakan oleh : Disemak oleh:

…………………………………………………….. ……………………………………………………..

(EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) (PN. ROSMAWATI CHE DAROF)

6
Disahkan oleh:

……..…………………………………………………

(EN. MOHD. NORANI B. KHALID)

Anda mungkin juga menyukai