Anda di halaman 1dari 4

UJIAN SELARAS 2 - JULAI 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE


MUZIK TAHUN 5
Masa : Satu jam
NAMA:................................................................................. KELAS: ......................

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan: Jawab semua soalan.

8M
SOALAN TAMAT

Disediakan oleh: Disemak oleh:

…………………………………………………….. ……………………………………………………………..…………..
(EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) ( )

Disahkan oleh: 7M
………………………………………………………
( )

8M
5M

Lengkapkan lagu dibawah

10M
Lukis seperti arahan di bawah.

SOALAN TAMAT

Disediakan oleh: Disahkan oleh: 12M


:

…………………………………………………….. ……………………………………………..…………..
(EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) ( PN. ZAHARAH BT SAAID)