Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SAINS KERTAS 1 (018/1) TAHUN 5 NO ITEM 1, 16 2, 17 TAHAP KESUKARAN JUMLAH M 1. MIKROORGANISMA 1.

1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup 1.2 Memahami bahawa sesetengah mikroorganisma adalah berbahaya dan sesetengahnya berguna 2.1 Memahami bahawa pelbagai haiwan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka. 2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka. 2.3 Menyedari kepentingan kemandirian spesies. 3.1 Memahami rantai makanan. 3.2 Mensintesis rantai makanan untuk membina siratan makanan. 1.1 Memahami kegunaan tenaga 1.2 Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain 1 1 SD 1 1 SK 2 2

TEMA

UNIT

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Menyiasat Alam Hidupan

2. KEMANDIRIAN SPESIS

4, 26

5 6 7, 18 8, 27 9, 19

1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 2 2

3. RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN

1. TENAGA

2. TENAGA ELEKTRIK

3. HABA

4. CAHAYA

1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui 2.1 Mengetahui sumber tenaga elektrik 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari 2.3 Memahami langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila mengendalikan peralatan elektrik 3.1 Memahami cahaya bergerak lurus. 3.2 Memahami cahaya boleh dipantulkan 4.1 Memahami suhu adalah penunjuk darjah kepanasan. 4.2 Memahami kesan haba terhadap bahan

10, 20

Menyiasat Daya dan Tenaga

11, 28 12, 21 13

1 1 1 1

2 2 1

14, 22 23, 29 15,24 25, 30 JUMLAH

1 1 1

2 2 2 1 5 2 30

1 1

15

10