Anda di halaman 1dari 7

Kumpulan 1

1. Omar b Mohd Sathakathullah CD060042


2. Muhammad Khairy b Mohd Dan CD060087
3. Che Madlysham b Che Musa CD060095
4. Mohd Aminullah b Abdul Rahman CD060086
5. Che Susilawati bt Che Berahim CD060072
6. Jeevana Jothi a/p Ramakrisna CD060085
7. Nurul Hasnan b Sahat CD060057
8. Shaharol b Jamaharee CD060084
9. Mohd Faizol b Abd Rahman CD060061
10. Idris b Ibrahim CD060063
11. Hazuan b Ismail CD060041
12. Lim Sin Ghun CD060064
13. Awin Asniza bt Rafie CD060050
14. Haryanty bt Hassan DD050016
Bab 1 dan Bab 2

1. Dari jenis kumpulan Ras manakah yang memiliki ciri-ciri seperti dibawah :-

Hidung kurang mancung


Kulit Berwarna
Rambut Lurus atau Kerinting
Mata agak kecil
Badan Kecil

A. Caucasoid
B. Negroid
C. Mongoloid
D. Negroid

Jawapan : C

2. Apakah yang dimaksudkan Akulturasi ?

I. Proses meminjam atau menerima unsur-unsur budaya golongan


majoriti,tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal.
II. Juga dikenali sebagai asimilasi budaya
III. Melahirkan satu kelompok etnik yang baru
IV. Manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma, nilai, dan
pola-pola tingkah laku golongan majoriti.

A. I,II dan III


B. I,II dan IV
C. II,III dan IV
D. Semua diatas

Jawapan : B

3. “Kaum bercampur tetapi kehidupan berasingan, interaksi terbatas, penuh


prasangka serta ‘bersama’ tetapi tidak bersatu” adalah pengertian masyarakat
majmuk menurut…

A. Kamaruddin Jaafar
B. J.S Furnivall
C. De Fleur
D. M.H. Biesanz & J.Biesanz

Jawapan :
4. Nyatakan ciri-ciri Caucasoid…

I. Bibir nipis
II. Mata besar
III. Tinggi
IV. Kulit putih

A. I dan II
B. II dan IV
C. I, II dan III
D. Semua di atas

Jawapan :

5. Berikut merupakan jenis-jenis integrasi kecuali

A. Asimilasi
B. Amalgamasi
C. Pluralisme
D. Sosialisasi

Jawapan :

6. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘MORES ‘

A. Resam yang telah dianggap oleh masyarakat sebagai penting untuk


kebajikannya.
B. Bentuk tingkah laku yang dibenarkan dan diamalkan di kalangan
masyarakat dan dianggap sebagai cara yang betul untuk melakukan
sesuatu oleh masyarakat.
C. Satu sikap yang dihasilkan tanpa satu penyelidikan fakta yang sempurna.
D. Suatu cara hidup yang tertubuh untuk melakukan sesuatu yang diakui oleh
masyarakat.

Jawapan :

7. Berikut merupakan permasalahan ras / etnik di kalangan di masyarakat majmuk


kecuali

A. Perbezaan capaian
B. Jurang sosial
C. Interaksi
D. Budaya

Jawapan :
8. Penyataan dibawah adalah salah mengenai PLURALISME kecuali

A. Proses mempertahankan kepelbagaian


B. Proses penyerapan budaya
C. Proses pencantuman dari segi biologi
D. Proses melahirkan satu kelompok etnik yang baru

Jawapan :

9. Integrasi manakah antara dibawah dikenali sebagai asimilasi budaya?

A. Akomodasi
B. Akulturasi
C. Asimilasi
D. Pluralisme

Jawapan :

10. ” Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kelompok ras atau etnik yang
berlainan yang berada di bawah satu sistem pemerintahan. Siapa yang
memberikan penyataan di atas?

A. Kamaruddin Jaafar
B. Helco , 1972
C. Basu , 1988
D. J.S. Furnivall , 1948

Jawapan :

11. Ras ialah ukuran perbezaan sesuatu kelompok dengan kelompok yang lain
berdasarkan perbezaan fizikal. Antara ciri – ciri bagi sesuatu ras mempunyai
berkulit hitam, bibir tebal, rambut kerinting yang manakah ras ciri bagi berikut

A. Mongoloid
B. Negroid
C. American India
D. Austroloid

Jawapan : B
12. Kebudayaan merupakan perlakuan manusia dimana ianya dikongsi secara
bersama. Antara berikut yang manakah bukan cirri-ciri kebudayaan:

A. Berpola dan berstruktur


B. Simbolik
C. Semulajadi
D. Universal

Jawapan : C.

13. Antara berikut yang manakah kepentingan nilai:

i. Menyatupadukan masyarakat.
ii. Bantu proses sosialisasi.
iii. Membolehkan membuat pilihan.
iv. Memenuhi keperluan asa kehidupan manusia.

A. I, II, III
B. I, II, IV
C. II, III, IV
D. Semua diatas.

Jawapan : A.

Kaum bercampur tetapi kehidupan berasingan,


interaksi terbatas, penuh prasangka serta
‘bersama’ tetapi tidak bersatu.

15. Siapakah tokoh yang mendefinasikan ’masyarakat’ seperti pernyataan di atas?

A. De Fluer
B. Kamaruddin Jaafar
C. J. S. Furnivall
D. M. H. Biesanz

Jawapan : B
16. Berikut adalah takrifan bagi ‘norma’ kecuali?

A. Apa yang orang atau masyarakat hargai, apa yang mereka anggap penting
dan bermanfaat.
B. Peraturan dan panduan yang dikongsi bersama bagi mengawal tingkah
laku tertentu dalam kehidupan.
C. Kelakuan standard yang dikongsi bersama oleh anggota kumpulan dan
dijangka mematuhinya.
D. Panduan bertingkah laku yang standard diakui dan diterima oleh
sebahagian besar individu dalam masyarakat.

Jawapan : A

17. Berikut adalah Identifikasi Kebudayaan yang terdapat di dalam ‘kebudayaan’


kecuali

A. Perlakuan manusia.
B. Semulajadi.
C. Dikongsi bersama.
D. Diiktiraf masyarakat.

Jawapan :

18. “Satu prinsip umum yang menyediakan anggota masyarakat dengan satu
ukuran atau standard untuk membuat pengadilan dan pemilihan mengenai
tindakan dan matlamat yang tertentu.” Adalah kata-kata dari:

A. Mohd Salleh Lebar.


B. Ting Chew Peh.
C. Sh. Alawiyah Al- Sagof.
D. John Beattie

Jawapan :

“Cara berfikir, merasa untuk menyatakan diri dalam seluruh kehidupan bagi
sekumpulan manusia yang membentuk masyarakat.”

19. Pengertian budaya di atas adalah dari

A. Edward b. Tylor
B. Sidi Gazalba
C. Safwan Fathi
D. Abd. Aziz Deraman

Jawapan : B
20. Di antara ciri-ciri yang berikut, yang mana satu bukan ciri-ciri Kebudayaan
Kebendaan (Artifek)?
A. Objek dapat dilihat/dipegang
B. Memenuhi keperluan asas kasih sayang, penghargaan, sosial dan estetika.
C. Memenuhi keperluan asas kehidupan manusia.
D. Cepat berubah

Jawapan : B

21. Asimilasi adalah salah satu daripada proses integrasi, yang manakah
mempunyai ciri- ciri yang ada dalam asimilasi tersebut.

A. Proses yang mempertahankan kepelbagaian


B. Proses pencantuman dari segi biologi
C. Proses penyerapan budaya
D. Etnik menyedari nilai norma antara satu sama lain

Jawapan : C

22. Berikut adalah cirri – cirri bagi nilai substatif KECUALI

A. Meliputi instrumental dan ekstrinsik


B. Nilai tentang mutu atau tingkah laku
C. Amanah
D. Perpaduan

Jawapan : D

23.Masyarakat majmuk menurut Kamarudin Jaafar memberi takrifan seperti di


bawah kecuali..

A. Bercampur tetapi berasingan


B. Interaksi terbatas
C. Mempunyai nilai dan norma
D. Bersama tetapi tidak bersatu

Jawapan: C

24. “Masyarakat yang terdiri daripada berbagai kelompok ras atau etnik yang
berlainan yang berada di bawah satu sistem pemerintahan.” Kenyataan ini
dikeluarkan oleh:

A. De Fleur, 1974
B. J.S. Furnivall, 1948
C. M.H. Biesanz & J. Biesanz, 1969
D. Kamaruddin Jaafar

Jawapan: B