Anda di halaman 1dari 24

BAB 6

Isu-isu Semasa dan Masa Depan Dialog Peradaban

Kandungan

Cabaran Peradaban Abad ke-21

Hak Asasi Manusia


Dialog Peradaban di Malaysia Isu-isu Semasa Dialog Peradaban Persepsi Jihad Kesan Perkembangan Kontemporari kepada Masyarakat dan Negara

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


MEDIA
HEGEMONI

SOSIAL KEPELBAGAIAN CABARAN

CABARAN
GLOBALISASI

POLITIK

ISU
SOSIAL

HAK ASASI

PENGARUH

POLITIK

EKONOMI

EKONOMI

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


HEGEMONI

Berasal daripada perkataan:


Hegemony (English) Hegemonia (Latin)

Kamus Dewan:
Pengaruh atau dominasi sesebuah negara atas negara-negara lain. Penguasaan menyeluruh atau kepimpinan satusatu negara/kumpulan dan sebagainya ke atas negara/kumpulan yang lain. Keruntuhan empayar Islam Turki Uthmaniyyah (1924 M) menjadi permulaan bagi kemunculan barat sebagai kuasa dunia yg hegemonik.

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


IMPERIALISME BAHARU Merujuk kepada fenomena kebangkitan semula rasa tamak dan keinginan kuasa Barat meluaskan pengaruh hegemoni mereka ke atas masyarakat dunia. Kelahiran semula semangat dan amalan penjajahan lama kuasa-kuasa barat dengan wajah baharu bertopengkan demokrasi, kebebasan dan nilai tamadun yang tinggi dan menyasarkan kepada negara-negara Islam yang didakwa mengamalkan penindasan dan tidak maju. Strategi menggunakan hujah gerakan memerangi keganasan antarabangsa untuk menekan dan menguasai negara lain. Kaedah imperialisme baharu seperti memaksa negara-negara lain menyertai pakatan jahat barat, bertindak secara unilateral, membelakangi dan memperalatkan badan-badan dunia (Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu) serta bank, melaksanakan dasar pre-emptive war dan menggubal undang-undang bercanggah dengan keadilan sejagat.

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


GLOBALISASI

Penguasaan, pemaksaan, penyebaran, penerapan nilai-nilai budaya, ekonomi dan sistem politik masyarakat dunia oleh negara maju (Barat). Globalisasi menjadi medan negara atau kuasa besar memperluaskan pengaruh hegemoni mereka. Kamus Dewan: Fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Dunia bukan sahaja tidak disempadani geografi malah ketidakbatasan menjangkau sempadan ekonomi, teknologi, bahasa,budaya, ideologi, politik serta segenap aspek kehidupan masyarakat. Perhubungan antara negara dan sesama manusia berkesan dalam tempoh yang singkat.

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


Globalisasi yang tidak adil dan tidak seimbang menyebabkan dasar globalisasi didominasi oleh negara maju dan memberi manfaat yang banyak kepada mereka. Wujudnya jurang yang sgt ketara antara negara miskin dan kaya dimana negara miskin dieksploitasi oleh negara kaya kerana gagal memperjuangkan kepentingannya. Proses Amerikanisasi / mengAmerikan masyarakat dunia dijalankan secara berkesan melalui kewujudan syarikatsyarikat gergasi multinasional, institusi kewangan, tabung mata wang antarabangsa, agensi PBB yang dikuasai oleh Amerika. Ia merupakan rancangan Gerakan Zionis Yahudi untuk menguasai mata wang dan ekonomi dunia dengan menyebarkan ideologi-ideologi yang merosakkan dunia, menyebarkan fahaman mulhid atau ateis dan falsafah sekular.

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


KEPELBAGAIAN CABARAN

Media
Barat menentukan polisi pemberitaan Semua berita yang disebarkan adalah berdasarkan:

Persepsi Barat Kehendak & kepentingan Barat Saluran berita barat


Dominasi dunia Barat dalam media cetak dan elektronik Dikuasai oleh sekumpulan syarikat gergasi (dikuasai oleh Yahudi dan Barat) berpusat di Amerika Syarikat dan Britain: CNN,BBC, AP, UPI, Reuters dll

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


KEPELBAGAIAN CABARAN

Sosial Barat mengeksport cara hidup sosial yang bebas lepas daripada pegangan agama seperti hedonistic, pornografi dan kebebasan tanpa batas. Budaya hidup Barat ditonjolkan melalui budaya pengguna dijelmakan melalui 3F (Food, Fashion, Fun) . Hegemoni Bahasa Inggeris: mengagungkan bahasa Inggeris berbanding bahasa kebangsaan.

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


KEPELBAGAIAN CABARAN
Politik Kuasa politik dikuasai blok Barat dan melebarkan pengaruh ke atas hal ehwal politik dunia melalui kekuatan ketenteraan, kuasa ekonomi, media massa dan media eletronik dunia. Berjaya menguasai agensi-agensi penting seperti PBB, Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF), Bank Dunia dll. Ekonomi Negara-negara kecil bergantung kepada kuasa besar dunia. Negara-negara miskin dan membangun mengamalkan dasar ekonomi liberal dengan membuka ruang syarikat gergasi Barat menguasai ekonomi mereka.

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


KEPELBAGAIAN CABARAN

Intelektual Penjajahan Barat mempengaruhi aspek pemikiran terutama umat Islam khususnya bagi golongan yang menerima sistem pendidikan Barat. Golongan ini (golongan yang berpengaruh dalam ekonomi dan politik termasuk golongan intelektual) menerima secara total nilai-nilai Barat dan memandang rendah terhadap nilai budaya sendiri

Hak Asasi Manusia


Hak Asasi Setiap individu mempunyai hak asasi dan kebebasan dengan had tertentu dan tidak melampaui batas sempadan orang lain atau mencabuli hak-hak masyarakat. Menurut Islam, hak adalah sesuatu yang benar dan bersesuaian dengan fitrah kejadian serta matlamat penciptaan manusia. Hak asasi manusia berdasarkan nilainilai keadilan dan akal fikiran yang waras dan tanpa sebarang diskriminasi serta berlandaskan 5 perkara: akidah (agama), nyawa, akal, maruah dan harta. Konsep hak asasi mengikut fahaman Barat melampaui batasan sehingga mencabuli norma-norma kemanusiaan dan hak masyarakat umum. Berlaku pencerobohan hak:
Hak mentadbir negara diceroboh oleh kuasa besar seperti pencerobohan hak di Palestin,Iraq, Afghanistan dll

Pengaruh Kepada Masyarakat Islam


Budaya hidup Islam dikesampingkan Sistem masyarakat terjejas pemilihan model masyarakat berubah Institusi keluarga terjejas

Hilang jati diri muslim dan Melayu

Perubahan nilai dalam masyarakat

Nilai-nilai hedonisme mempengaruhi golongan remaja dan mencemar budaya Timur

KESAN SOSIAL & BUDAYA

Kemungkaran berleluasa

Kepentingan Dialog Peradaban


Mewujudkan kesedaran, kesatuan dan kejujuran bersama-sama

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan masing-masing

Membina satu barisan bersama menentang dominasi Barat Mencari jalan penyelesaian bagi masalah global seperti pencemaran alam, penyalahgunaan dadah, terorisme dan AIDS Memupuk semangat perpaduan dan mengelakkan perselisihan

Perkembangan Dialog Peradaban


Pertubuhan NGO Adakan sesi dialog dalam semua peringkat Agamawan

PERKEMBANGAN DIALOG PERADABAN

Jadikan agenda & aktiviti utama Budayawan Wujudkan subjek berkenaan dalam pengajian peradaban

Ahli akademik

Isu-isu Semasa Dialog Peradaban


Persepsi yang Salah Hakikat sebenar ialah Islam dan umat Islam tidak memusuhi Barat. Islam menentang ketidakadilan dan penindasan Barat ke atas umat Islam. Islam tidak pernah memperakui tindakan ganas individu Muslim ke atas mana-mana masyarakat awam bukan Islam atas nama membalas dendam terhadap kekejaman yang dideritai umat Islam.

Isu-isu Semasa Dialog Peradaban


Interaksi antara Peradaban yang Terhad Interaksi merupakan langkah terpenting ke arah menghilangkan salah faham dan salah tanggapan. Dialog sekurang-kurangnya mampu mengurangkan ketegangan yang wujud antara dua pihak yang berlainan budaya dan peradabanpemahaman terhadap budaya orang lain mampu menghalang seseorang terjebak dalam kancah salah faham.

Isu-isu Semasa Dialog Peradaban


Perebutan Kuasa Politik dan Ekonomi Terdapat masalah yang berpunca daripada perebutan kuasa politik atau ekonomi antara dunia Islam dangan Barat seperti perebutan telaga minyak di Teluk Parsi.

Jalan Mengurangkan Berlaku Prasangka Melahirkan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa agar dapat menerima sesuatu perbezaan secara terbuka tanpa menimbulkan konflik. Perlu dipupuk dari awal terutama di kalangan generasi muda agar terbuka dalam menerima perbezaan pendapat dan budaya serta saling menghormati budaya dan cara kehidupan masyarakat yang berbeza.

Konsep Jihad
BAHASA Al-juhd: kesungguhan atau keberatan dan kesusahan Secara umum, perjuangan mempertahankan kesucian dan keselamatan agama serta negara Islam atau menentang sebarang bentuk kemungkaran dan menegakkan kebenaran.

ISTILAH

Berusaha bersungguh-sungguh menegakkan kalimah Allah di muka bumi berlandaskan ketentuan syarak; atau Menggunakan segenap potensi dan keupayaan jasmani dan rohani dalam mengalahkan musuh Allah SWT.

JIHAD FISABILILLAH

Usaha dan pengorbanan yang tinggi dilakukan untuk menegakkan kalimah Allah SWT sama ada dengan harta, jiwa, pena, atau lidah.

Bahagian-bahagian Jihad

Besar

Melawan hawa nafsu


Berperang ke jln Allah bagi mempertahankan kesucian Islam drpd dicerobobohi dan dinodai

Jihad
Kecil

Konteks jihad: jihad ilmu, jihad dakwah, jihad siasah, jihad ekonomi dan jihad menegakkan yg benar dan membanteras yang salah/ jahat.

Bahagian-bahagian Jihad

Melalui harta

Infak ke jalan Allah

Medium jihad

Jihad melalui jiwa raga

Kemahiran diri, persenjataan dan perang di jalan Allah


Kemahiran tutur bicara ke jalan Allah

Jihad melalui tutur kata

Kesan Perkembangan Kontemporari Kepada Sosial, Ekonomi & Politik


Sosial
Golongan muda-mudi terpengaruh dengan budaya hidup Barat.
Misalnya budaya skinhead, punk dll meresap dalam kalangan belia. Masalah sosial sukar dibendung dan melemahkan jati diri bangsa.

Ekonomi
Syarikat gergasi Barat menguasai ekonomi negara lain.
Memberi peluang kepada syarikat Malaysia melabur di luar negara. Manfaat kepada rakyat mendapat peluang pekerjaan.

Politik
Sistem politik demokrasi ala Barat berjaya mengambil alih sistem politik feudal tradisional.
Barat menyebarkan pengaruh melalui media massa yang dikuasai mereka. Rakyat bebas bersuara dan mengambil bahagian dalam pentadbiran.

Rumusan
Perkembangan semasa yang berlaku merupakan sebahagian daripada proses globalisasi. Fenomena ini berlaku kepada semua masyarakat di dunia. Jalan terbaik untuk mengelak konflik adalah dengan melalui dialog dan menghormati budaya dan tamadun lain. Dialog peradaban boleh menghasilkan keuntungan kepada semua pihak dan mampu mengekalkan keamanan dunia.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
-Nelson Mandela-

Pemimpin tidak lahir dibilik kuliah tetapi pemimpin lahir ditengah-tengah masalah, berusaha mencari penyelesaian dan sanggup keluar daripada kelompok rakan sebayanya.
-Almarhum Bapak Nasir, Mantan Perdana Menteri Indonesia-