Anda di halaman 1dari 25

Hak Cipta Terpelihara

Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 1

BAB

ISU-ISU SEMASA DAN


MASA DEPAN DIALOG
PERADABAN

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 2

Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat:

Menjelaskan bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi


masyarakat Islam dan Asia kini.

Menghuraikan kaedah-kaedah penyelesaian yang


praktikal dan harmonis dalam menghadapi
pertembungan tamadun dengan Barat.

Menjelaskan kepentingan sikap toleransi dan


menghargai budaya hidup masyarakat Malaysia yang
pelbagai.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 3

Hasil Pembelajaran

Menjelaskan secara tepat tentang konsep-konsep


Islam yang selalu dikelirukan oleh media Barat.

Mendedahkan kesan perkembangan semasa dunia


kepada masyarakat Malaysia.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 4

Kandungan

Cabaran Peradaban Abad ke-21

Hak Asasi Manusia

Dialog Peradaban di Malaysia

Isu-isu Semasa Dialog Peradaban

Persepsi Jihad

Kesan Perkembangan Kontemporari kepada


Masyarakat dan Negara

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 5

Pengenalan
Bab ini membincangkan cabaran semasa peradaban di
abad ke-21 dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat
Islam seperti media, ekonomi, politik, sosial dan hak asasi
manusia. Bab ini juga menekankan kepentingan dialog
peradaban dan langkah-langkah ke arah perkembangannya
sebagai salah satu cara penyelesaian kepada beberapa isuisu semasa dialog peradaban di Malaysia. Akhir bab ini
menghuraikan berkenaan persepsi jihad, kepentingan dan
kesan pengabaiannya dalam Islam yang sering
disalahertikan oleh dunia hari ini dengan menjelaskan
tentang pandangan dunia yang salah terhadap jihad.
Hak Cipta Terpelihara
Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 6

Cabaran Peradaban Abad


Ke-21
MEDIA

SOSIAL

HEGEMONI

CABARAN
GLOBALISASI

ISU

PENGARUH

KEPELBAGAIAN
CABARAN

POLITIK

SOSIAL

HAK ASASI

POLITIK

EKONOMI

EKONOMI

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 7

Cabaran Peradaban Abad


Ke-21
HEGEMONI

Berasal daripada perkataan:

Hegemony (English)
Hegemonia (Latin)

Kamus Dewan:

Pengaruh atau dominasi sesebuah negara atas negara-

negara lain.
Penguasaan menyeluruh atau kepimpinan satu-satu
negara/kumpulan dan sebagainya ke atas
negara/kumpulan yang lain.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 8

Cabaran Peradaban Abad


Ke-21
GLOBALISASI

Penguasaan, pemaksaan, penyebaran, penerapan


nilai-nilai budaya, ekonomi dan sistem politik
masyarakat dunia oleh negara maju (Barat).
Globalisasi menjadi medan negara atau kuasa
besar memperluaskan pengaruh hegemoni mereka.
Kamus Dewan:

Fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil


dari segi perhubungan manusia disebabkan
kepantasan perkembangan teknologi maklumat.
Hak Cipta Terpelihara
Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 9

Cabaran Peradaban Abad


Ke-21
KEPELBAGAIAN CABARAN

Media
Barat menentukan polisi pemberitaan
Semua berita yang disebarkan adalah berdasarkan:

Persepsi Barat
Kehendak & kepentingan Barat
Saluran berita barat

Dominasi dunia Barat dalam media cetak dan elektronik


Dikuasai oleh sekumpulan syarikat gergasi berpusat di
Amerika Syarikat dan Britain: CNN,BBC, AP, UPI,
Reuters dll
Hak Cipta Terpelihara
Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 10

Cabaran Peradaban Abad


Ke-21
KEPELBAGAIAN CABARAN

Sosial
Barat mengeksport cara hidup sosial yang bebas
lepas daripada pegangan agama seperti hedonistic,
pornografi dan kebebasan tanpa batas.
Budaya hidup Barat ditonjolkan melalui budaya
pengguna dijelmakan melalui 3F (Food, Fashion,
Fun) .

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 11

Cabaran Peradaban Abad


Ke-21
Politik
Kuasa

politik dikuasai blok Barat.

Berjaya

menguasai agensi-agensi penting seperti PBB,


IMF, Bank Dunia dll.

Ekonomi
Negara-negara

kecil bergantung kepada kuasa besar

dunia.
Negara-negara

miskin dan membangun mengamalkan


dasar ekonomi liberal dengan membuka ruang syarikat
gergasi Barat menguasai ekonomi mereka.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 12

Hak Asasi Manusia


Hak Asasi

Berlaku pencerobohan hak:

Hak mentadbir negara diceroboh oleh kuasa besar


seperti pencerobohan hak di Palestin,Iraq, Afghanistan
dll
Menurut Islam, hak adalah sesuatu yang benar dan

bersesuaian dengan fitrah kejadian serta matlamat


penciptaan manusia

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 13

Pengaruh kepada Masyarakat


Islam

Budaya hidup
Islam
dikesampingkan

Sistem masyarakat
terjejas pemilihan
model masyarakat
berubah

Hilang jati diri


muslim dan
Melayu

Nilai-nilai hedonisme
mempengaruhi golongan
remaja dan mencemar budaya
Timur

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Institusi keluarga
terjejas

Perubahan nilai
dalam masyarakat

KESAN
SOSIAL &
BUDAYA

Kemungkaran
berleluasa

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 14

Kepentingan Dialog
Kepentingan Dialog
Peradaban
Peradaban
Mewujudkan kesedaran, kesatuan dan kejujuran bersama-sama

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan masing-masing

Membina satu barisan bersama menentang dominasi Barat


Mencari jalan penyelesaian bagi masalah global seperti pencemaran
alam, penyalahgunaan dadah, terorisme dan AIDS
Memupuk semangat perpaduan dan mengelakkan perselisihan
Hak Cipta Terpelihara
Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 15

Perkembangan Dialog
Peradaban
Pertubuhan NGO
Adakan sesi dialog
dalam semua
peringkat
Agamawan

PERKEMBANGAN
DIALOG PERADABAN

Jadikan agenda &


aktiviti utama
Budayawan
Wujudkan subjek
berkenaan dalam
pengajian peradaban
Ahli akademik

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 16

Isu-isu Semasa Dialog


Peradaban
Persepsi yang Salah
Hakikat

sebenar ialah Islam dan umat Islam tidak


memusuhi Barat. Islam menentang ketidakadilan
dan penindasan Barat ke atas umat Islam.

Islam

tidak pernah memperakui tindakan ganas


individu Muslim ke atas mana-mana masyarakat
awam bukan Islammembalas dendam terhadap
kekejaman yang dideritai umat Islam.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 17

Isu-isu Semasa Dialog


Peradaban
Interaksi antara Peradaban yang Terhad

Interaksi merupakan langkah terpenting ke arah


menghilangkan salah faham dan salah tanggapan.

Dialog sekurang-kurangnya mampu mengurangkan


ketegangan yang wujud antara dua pihak yang
berlainan budaya dan peradabanpemahaman
terhadap budaya orang lain mampu menghalang
seseorang terjebak dalam kancah salah faham.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 18

Isu-isu semasa Dialog


Peradaban
Perebutan Kuasa Politik dan Ekonomi
Terdapat masalah yang berpunca daripada
perebutan kuasa politik atau ekonomi antara dunia
Islam dangan Barat seperti perebutan telaga minyak
di Teluk Parsi.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 19

Konsep Jihad
BAHASA

Al-juhd: kesungguhan atau keberatan dan kesusahan

ISTILAH

Berusaha bersungguh-sungguh menegakkan kalimah


Allah di muka bumi berlandaskan ketentuan syarak; atau
Menggunakan segenap potensi dan keupayaan jasmani
dan rohani dalam mengalahkan musuh Allah SWT.

JIHAD
FISABILILLAH

Usaha dan pengorbanan yang tinggi dilakukan untuk


menegakkan kalimah Allah SWT sama ada dengan harta,
jiwa, pena, atau lidah.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 20

Bahagian-bahagian Jihad

Medium jihad

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Melalui harta

Infak ke jalan Allah

Jihad melalui jiwa raga

Kemahiran diri,
persenjataan dan
perang di jalan Allah

Jihad melalui tutur kata

Kemahiran tutur bicara


ke jalan Allah

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 21

Kepentingan Jihad

Mencari harta secara halal.


Berbelanja harta ke jalan Allah SWT.
Menjaga harta sebagai anugerah Allah SWT.
Mengagihkan dan perkongsian harta di antara umat
Islam.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 22

Kesan Perkembangan
Kontemporari kepada Masyarakat
dan Negara
SOSIAL

KESAN

EKONOMI

POLITIK

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 23

Kesan Sosial, Ekonomi &


Politik
Sosial

Ekonomi

Politik

Golongan muda-mudi
terpengaruh dengan
budaya hidup Barat.

Syarikat gergasi Barat


menguasai ekonomi
negara lain.

Sistem politik demokrasi


ala Barat berjaya
mengambil alih sistem
politik feudal tradisional.

Misalnya budaya
skinhead, punk dll
meresap dalam
kalangan belia.

Memberi peluang
kepada syarikat
Malaysia melabur di luar
negara.

Barat menyebarkan
pengaruh melalui media
massa yang dikuasai
mereka.

Masalah sosial sukar


dibendung dan
melemahkan jati diri
bangsa.

Manfaat kepada rakyat


mendapat peluang
pekerjaan.

Rakyat bebas bersuara


dan mengambil
bahagian dalam
pentadbiran.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 24

Rumusan

Perkembangan semasa yang berlaku merupakan


sebahagian daripada proses globalisasi. Fenomena
ini berlaku oleh semua masyarakat di dunia.

Jalan terbaik untuk mengelak konflik adalah dengan


melalui dialog dan menghormati budaya dan
tamadun lain.

Dialog peradaban boleh menghasilkan keuntungan


kepada semua pihak dan mampu mengekalkan
keamanan dunia.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 25