Anda di halaman 1dari 28

BAB

TAMADUN CHINA

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 1

Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat: Menjelaskan sejarah dan budaya dalam tamadun China. Menjelaskan nilai-nilai murni dalam tamadun China dan pencapaian dalam pelbagai bidang. Menjelaskan Islam di China.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 2

Kandungan

Sejarah Ringkas Kelahiran Tamadun China Susun Lapis Masyarakat Cina Masyarakat dan Budaya Tamadun China Kepercayaan Masyarakat Cina Kosmologi Masyarakat Cina Zaman Kegemilangan Islam di China Rumusan

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 3

Pengenalan
Bab ini memberi penjelasan mengenai tamadun China dari sudut sejarah ringkas, masyarakat dan budaya, kepercayaan, pandangan semesta serta nilai-nilai murni dalam tamadun China. Ia juga menjelaskan pencapaian tamadun China dalam pelbagai bidang. Selain itu, menyentuh sedikit berkitan pengaruh Islam di China.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 4

Kedudukan Geografi:
Pusat tamadun di utara ialah Huang He (Sg Kuning) & Chang Jiang (Yang-tze) di selatan

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 5

Sejarah Kelahiran Tamadun China


ERA KONTEMPORARI ZAMAN MODEN ZAMAN PERALIHAN ZAMAN KEAGUNGAN ZAMAN PEMBINAAN

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 6

Sejarah Kelahiran Tamadun China


Zaman Pembinaan
Dinasti Hsia (2697 S.M) Tidak dapat dikesan dalam sejarah. Tiada bukti-bukti arkeologi mengenai kewuju dan dinasti ini.

Zaman Keagungan
Dinasti Han (202-221 M) Dinasti agung terutama dalam bidang pentadbiran, empayar yang luas & penduduk yang ramai (60 juta orang). Wujud jalan sutera menghubungkan China-Asia Barat. Dinasti Sui (589-618 M) Diasaskan oleh Maharaja Sui Wen Ti. Berjaya menyatukan China.

Zaman Peralihan
Dinasti Sung (960-1271 M) Diasaskan oleh General Chao Hung Yin. Bertahan selama 300 tahun sehingga ditakluki oleh orangorang Mongol pada abad ke13. Dinasti Yuan/ Mongol (12711368 M) Didirikan oleh orang-orang Mongol di bawah pimpinan Kublai Khan. Peking sebagai pusat pemerintahan.

Dinasti Shang (1766-1122 S.M) Dinasti pertama diutara Sg. Yangtze dengan penemuan alatan dan tulang-tulang manusia.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 7

Sejarah Kelahiran Tamadun China


Zaman Pembinaan
Dinasti Chin/Qin (256205SM) China berjaya disatukan oleh Maharaja Shih Huang Ti. Beliau menghapus sistem feudal dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan berpusat.

Zaman Keagungan
Dinasti Tang (618-907M) Membina keagungan dalam pentadbiran (lebih teratur). Merupakan zaman keemasand alam kesusasteraan China. Amalkan falsafah Konfucius.

Zaman Peralihan
Dinasti Ming (1368-1644M) Pemberontakan petani dan bekas sami telah mengembalikan kekuasaan ke tangan orang China. Dinasti ini merupakan zaman kemuncak penyebaran Islam. Dinasti Ching/Qing (16441911M) Didirikan oleh orang-orang Manchu (dikenali juga sebagai Dinasti Manchu).

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 8

Sejarah Kelahiran Tamadun China


ZAMAN MODEN

Usaha dilakukan untuk memulihkan imej China:


Gerakan Menguatkan Diri Gerakan Pembaratan 1861-1895 (untuk memodenkan

ketenteraan & industri tetapi gagal kerana kelemahan pentadbiran Dinasti Ching)
Reformasi 100 Hari 1898 untuk memodenkan sistem

pentadbiran oleh intelektual muda. Usaha ini turut gagal kerana rampasan kuasa Maharani Doweger, orang Cina juga tidak sokong.
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 9

Sejarah Kelahiran Tamadun China


ZAMAN MODEN

Golongan intelek muda hasil pendidikan Barat seperti Dr. Sun Yat Sen
Lancarkan Revolusi 1911 Tumbangkan Dinasti Ching

Membentuk Republik China

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 10

Sejarah Kelahiran Tamadun China


ZAMAN KONTEMPORARI

Era Mao Zedong Bermula 1949 Kejayaan Parti Komunis China (PKC) menguasai China dengan menubuhkan Republik Rakyat China yang diasaskan oleh Mao Zedong/Mao Tze Tung (1949-1976). Memulihkan tamadun China berdasarkan ideologi komunis melalui Revolusi Kebudayaan gagal kerana unsur tradisi menebal dalam masyarakat Cina.
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 11

Sejarah Kelahiran Tamadun China


ZAMAN KONTEMPORARI

Era Deng Xiaoping China mula sedar untuk menguatkan negara Menerima dasar pasaran terbuka bagi menarik pelabur asing Keterbukaan ini hanya dalam ekonomi tidak politik (tetap dasar komunis) Dasar kebebasan beragama Hubungan Malaysia-China disambung lagi setelah sekian lama dihentikan
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 12

Susun Lapis Masyarakat Cina

Golongan bijak pandai

Golongan petani

Golongan artisan/tukang

Golongan pedagang

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 13

Masyarakat dan Budaya Tamadun China

Etnik & Bahasa China

Jati diri MASYARAKAT CHINA Budaya China

Norma sosial

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 14

Masyarakat dan Budaya Tamadun China


Etnik majoriti (92%)
Han Berlaku asimilasi dengan etnik lain

Man
(Manchu) 56 etnik Ming (Mongol) Hui (Cina Muslim Tzang (Tibet) Tatar Bahasa utama
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

ETNIK CHINA

Mandarin
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 15

Masyarakat dan Budaya Tamadun China


Anggap diri mereka lebih bertamadun daripada bangsa lain Amat menghargai hasil minda (idea) orang lain. Ambil berat sejarah & budaya bangsa Kuat pertahan budaya nenek moyang

JATI DIRI

BUDAYA

Percaya Roh Kuasa Suci Kuasa Jahat Tilik Nasib

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 16

Pandangan Semesta Tamadun Cina

Konsep Tian (zaman Dinasti Zhou)


tian -literally "Sky or heaven, heavens; god, gods"); is

one of the oldest Chinese terms for the cosmos and a key concept in Chinese mythology, philosophy, and religion Ada 4 fahaman utama
sumber kewujudan seluruh makhluk dunia Tian maha agung mengatasi segala sesuatu Tian kuasa penentu nasib sesuatu dinasti Tian kuasa penentu kebahagiaan atau kesengsaraan insan
Tian
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 17

KONSEP DAO

Konsep Dao dalam kitab Daode Jing merujuk kepada 4 perkara utama : 1. Konsep dao secara harfiah bermaksud jalan; 2. Dao adalah konsep semula jadi tabii) ( nature); 3. Dao adalah prinsip agung yang mutlak, asal usul semua makhluk ( wanwu); Dao bersifat azali ( primodial), dengan semua makhluk berasal & akan kembali pada akhir hayat mereka.
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Bab 5: 18

KONSEP TAIJI, YIN YANG & WUXING

Konsep ini merujuk kepada suatu hakikat yang mutlak ( ultimate reality); Tiada sebarang batasan bagi diri taiji; Yin & yang merupakan percanggahan & pertentangan dari dua aspek positif & negatif. Fasa pertukaran bergilirgilir kuasa duakhutub ini dengan 5 elemen : wuxing (logam, kayu, air, api & tanah menjadikan segala sesuatu) & saling mempengaruhi antara satu sama lain;

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 19

KESEPADUAN TIAN DENGAN INSAN

Insan adalah sebahagian daripada tian. Disebabkan hubungan antara insan & tian yang begitu rapat, maka segala kesalahan yang dilakukan oleh insan akan mengakibatkan bencana alam sebagai tanda kemarahan tian & amaran kepada insan.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 20

PRINSIP ZHONGYONG

Zhongyong (Kesederhanaan) adalah sifat mulia yang tidak melampui batas sama ada yang lebih atau terkurang
Tema utama Kesederhanaan adalah mengajar manusia membangunkan sifat kemanusiaan, mengawal diri, mendidik diri dan menyempurnakan diri, menjadi orang yang mempunyai personaliti yang ideal.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 21

Kesimpulan

Negara dan bangsa China berjaya mengekalkan kelangsungan tamadunnya dalam tempoh masa yang panjang kerana mereka kuat mempertahankan nilai budaya mereka. Walaupun mereka pernah dijajah oleh bangsa bukan Cina, tetapi keutuhan budaya Cina berjaya mencinakan bangsa yang menjajah mereka.
Upacara budaya seperti perayaan disambut semua lapisan masyarakat.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 22

Kesimpulan

Perayaan berperanan sebagai pengikat tali kekeluargaan. Amalan tradisi dianggap sebagai jati diri atau pengenalan orang Cina. Tanpa amalan tradisi Cina, mereka dianggap hilang nilai kecinaannya.

Pendidikan dianggap penting dalam mengekalkan masyarakat berilmu, beradat dan berperadaban.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 23

Kepercayaan Masyarakat Cina


Animisme

Buddha

KEPERCAYAAN

Konfucianisme

Daoisme

Legalisme

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 24

Kosmologi Masyarakat Cina


Tien/Tian Di/Ti Dao /Tao KOSMOLOGI Yin & Yang Zhongyong

Datung
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 25

Zaman Kegemilangan Islam di China

Zaman Kegemilangan Islam di China


Dinasti Tang (618-907M) Dinasti Sung (960-1271M) Dinasti Yuan (1271-1368M) Dinasti Ming (1368-1644)

Agama Islam tersebar ke China melalui Laluan Sutera (Silk Route).

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 5: 26

Zaman Kegemilangan Islam di China


Islam sampai ke China semasa Dinasti Tang, iaitu semasa pemerintahan Maharaja Tang II.
Beliau mula tertarik dengan Islam dan menjemput pendakwah Islam secara rasmi ke China. Mencapai kegemilangan semasa Dinasti Yuan dan Ming.

Merosot pada zaman pemerintahan Manchu.


Kini jumlah penduduk Islam di China dianggarkan sebanyak 4% mewakili kira-kira 54 juta orang.

Penduduk beragama Islam ada di daerah Xinjing, Hui Ningxia, Yunnan, Shaanxi, Shandong, Sichuan dll.
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Bab 5: 27

Rumusan

China sebuah negara yang telah membina peradaban awal manusia yang menunjukkan keunggulan dan kekayaan tamadun daripada pelbagai aspek termasuk politik, ekonomi, politik dan sosial yang unik. Keunikan China menyediakan potensi yang hebat dan berkembang maju dan menjadi negara yang bertamadun dan moden. Dalam konteks masyarakat Malaysia, kehadiran masyarakat Cina serta budayanya yang unik telah memperkaya peradaban dan kehidupan harmoni pelbagai kaum.
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Bab 5: 28