Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER PUTEH

34700 SIMPANG,
PERAK DARUL RIDZUAN.

BAHASA INGGERIS
UPSR 2013
KO
D
M/P

014

BIL
CALO
N

53

BILANGAN DAN
PERATUS

LULUS
ABC

BILANGAN
DAN
PERATUS

BIL

D %

13.
2

2
1

39
.6

2
1

39
.6

49

92.
5

7.
5

GAGAL
D& E
BI
L
4

%
7.
5

Analisis :
Pencapaian menunjukkan peningkatan Bahasa Inggeris 92.5 % = GPMP/GPS :2.42
KEKUATAN
1. Guru
yang
telah
berpengalaman
beberapa
tahun
mengajar Tahun 6.
2. Murid telah diajar oleh
guru sewaktu mereka
pada tahun 5, guru dapat
mengenal pasti prestasi
murid-murid .
3. Murid-murid dibekalkan
dengan
bank
soalan
SKOR A ( dengan
menggunakan
komputer ).
4. Murid dapat
memahami Proses
pengajaran dan
pembelajaran guru.
5. Program yang
dijalankan dapat
membantu murid dan
tidak perlu
digugurkan.
6. Murid dapat
mengaplikasikan

KEKANGAN
1. Murid-murid agak
sukar memahami
soalan berbentuk
KBKK terutama
dalam Kertas 1
Bahasa Inggeris.
2. Murid-murid terlalu
bergantung
pada
latihan
yang
diberikan oleh guru
sahaja terutamanya
murid-murid yang
lemah menguasai.
3. Murid lemah dalam
membina ayat yang
betul terutamanya
soalan Bahagian A
dan C Kertas 2)

CADANGAN PROGRAM
PENAMBAHBAIKAN
1. Latihan latih tubi
soalan-soalan tahun
lepas bagi kedua-dua
kertas. ( Kertas 1 dan
Kertas 2)
2. Bengkel cara
menjawab soalan
peperiksaan Bahasa
Inggeris secara
berkala.
3. Kelas Tambahan
4. Kelas Gempur .
5. Kelas Intensif
mengikut jadual
yang telah
ditetapkan.

kemahiran yang
diajar ke dalam
peperiksaan UPSR.

Keputusan Bahasa Inggeris UPSR 2013 menunjukkan peningkatan peratus


kelulusan yang ketara berbanding pada keputusan tahun lepas. Jumlah pelajar
yang mendapat A adalah seramai 7 orang . Peratus keseluruhan lulus ABC
adalah sebanyak 92.5%.
Walau bagaimanapun jumlah pelajar yang tidak mencapai tahap minimum
lulus(gagal) adalah seramai 4 orang iaitu kesemuanya mendapat keputusan D
dan Jumlah peratus murid gagal adalah 7.5 %.
Segala usaha guru-guru Bahasa Inggeris yang membantu selama ini dalam
meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Inggeris berbaloi walaupun masih
lagi tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Walau bagaimanapun, inilah
hasilnya setelah pelbagai program dan aktiviti dilaksanakan sepanjang tahun
untuk membantu pelajar. Diharapkan pada tahun-tahun akan datang keputusan
yang lebih cemerlang akan dapat dicapai. Dengan adanya bantuan daripada
guru-guru yang lain bekerjasama dalam meningkatkan prestasi pelajar.

Disediakan oleh :
Panitia Bahasa Inggeris