Anda di halaman 1dari 3

KAEDAH OBJEKTIF

Penguruan Melalui Objektif (PMO)


Satu kaedah melibatkan satu proses penilaian yang berpindah kepada penekanan
terhadap prestasi kerja yang sebenar seseorang. Pekerja dan penyelia akan
bersama membentuk matlamat. Menentukan tahap pencapaian yang ingin dicapai
bersama.
Antara objektif yang dikenal pasti perlu :
1.

Menunjukkan kesediaan ambil tanggungjawab

2.

Spesifik

3.

Dapat diukur/Kuantitatif

4.

Tempoh dihadkan

5.

Dapat dicapai

6.

Melambangkan komitmen antar pekerja dan penyelia

7.

Mencabar

8.

Penting

Skala Pemeringkatan Bertunjangkan Gelagat (SPBG)


Gabungan unsur skala pemeringkatan bergraf dan teknik kejadian genting. Tingkah
laku kerja bagi dimensi kerja yang tertentu dihuraikan pada sesuatu skala yang
menggambarkan tingkat-tingkat prestasi yang tertentu.
Terdapat dua jenis SPBG:
1. Skala Jangkaan Gelagat (SJG)
Guna huraian tingkah laku kerja khusus sebagai ukuran rujukan untuk membantu
penilai menilai. Tingkah laku kerja ini dipangkatkan di sepanjang satu skala.

Paling Tinggi
9 - Pensyarah menggunakn contoh-contoh semasa berkaitan dengan tajuk
dibincangkan
8 - Berpengetahuan luas dalam subjek yang diajarkan.
7 - Pensyarah menjawab soalan dan mengulang semula isi penting kuliah
6 - Terdapat unsur-unsur jenaka dalam penyampaian kuliah.
5 - Tidak mampu mengemukakan contoh-contoh semasa
4 - Penekanan hanya pada tajuk yang diminati
3 - Mengajar tidak mengikut silibus yang telah ditetapkan
2 - Penyarah tidak bersedia menjawab soalan pelajar
1 - Tidak membuat persediaan semasa mengajar
Paling rendah
Skala Pemeringkatan Berasakan Kelakuan (SPBK)
SPBK dapat menghapuskan ketaksamaan seperti yang terdapat dalam skala skala
pemeringkatan berasaskan sifat sifat perkeja. Kaedah yang memberi maklumbalas
prestasi yang khusus. Berguna untuk tujuan pembangunan pekerja. Kelemahan
masa dan kos yang perlu untuk mereka bentuk skala ini adalah agak tinggi.
2. Skala Pemerhatian Gelagat (SPG)
Menyenaraikan huraian tingkah laku kerja yang tertentu sebagai ukuran rujuk dan
perlukan penilai laporkan kekerapan berlakunya tingkah laku kerja tersebut dengan
mengunakan sesuatu skala.
Dimensi kerja : Dorongan kerja
Dapat diharapkan untuk menjalankan sekurang kurangnya 1
Cemerlang

Baik

Sederhana

Agak lemah
Lemah

2
1

kajian dan hasilkan 1 artikel bertaraf antarabangsa untuk


setahun disamping mengajar 2 kursus satu semester.
Dapat diharapkan untuk memberikan tutorial tambahan kepada
pelajar yang berprestasi lemah
Dapat diharapkan untuk mengambil bahagian dalam sebarang
aktiviti sekolah jika diminta berbuat demikian
Tidak bersedia untuk membimbing pelajar
Selalu ponteng kelas tanpa alasan
Skala Jangka Gelagat

Kriteria Yang Perlu Diambil Kira Oleh Pengetua

1.

Nyatakan dalam bentuk hasil akhir

2.

Dapat capai dalam tempoh yang didefinisikan

3.

Didefinisikan sebagai satu bentuk pencapaian

4.

Berkaitan dengan pengurusan perniagaan

5.

Penting untuk kejayaan organisasi

6.

Terangkan dengan jelas dalam bentuk kuantiti apabila mungkin setiap satunya
dihadkan kepada satu komitmen penting bagi 1 kenyataan

Faedah Menetapkan Objektif


1.

Memberi arah tuju dan tujuan kepada keseluruhan organisasi

2.

Memajukan perancangan apabila menekankan hasil dan bukan tugas

3.

Pengurus bekerja pada tahapnya dan bukan lebih rendah daripadanya

4.

Objektif memberikan rujukan kepada setiap tahap pengurusan matlamat mereka


dapat dinilai

5.

Mengalakkan keseimbangan dari segi pertimbangan jangka pendek dan jangka


panjang

6.

Bantu syarikat menentukan arah destinasi bukan tindak balas atas kesalahan

Halangan Halangan Untuk Capai Hasil


1.

Program tidakdapat dilaksanakan dalam masa yg singkat

2.

Keennganan untuk berubah

3.

Sediakan objektif yang bermakna adalah sukar

4.

Pengurus atasan menyokong sesuatu program tetapi tidak menunjukkan cara


bagaimana untuk mencapainya

5.

Kegagalan untuk membekalkan latihan

6.

Menetapkan objektif yang tidak jelas

7.

Tidak mampu berikan justifikasi

8.

Mengendalikan review sebagai melepaskan batuk di tangga

9.

Buka ruang jatuhkan orang lain bagi memenuhi matlamat diri

10. Nafikan aspek etika ketika kerja