Anda di halaman 1dari 4

Tema : Cerita bertema percintaan dibalut suasana kerajaan-kerajaan

zaman dulu.
Ritme :
a. Eksposisi : Dua orang berpapasan di hutan. Raden Inu, Panji Sumirang.
b. Permasalahan : Raden Inu diminta menikahi Dewi Ajeng. Dewi Liku, Dewi Ajeng,
Raden Inu.
c. Komplikasi : Kerajaan Kediri terbakar. Raden Inu, Dewi Liku, Dewi Ajeng.
d. Penyelesaian : Raden Inu menyelamatkan diri di hutan. Dewi Candra Kirana,
Raden Inu.
e. Kesimpulan : Tuhan Maha Adil, jikalau jodoh pasti bertemu. Raden Inu dan Dewi
Candra Kirana menikah di Jenggala. Raden Inu, Dewi Candra Kirana.

Pemain :
a. Raden Inu Kertapati (protagonis),
b. Dewi Candra Kirana (protagonis),
c. Dewi Liku (antagonis),
d. Dewi Ajeng (antagonis),
e. Panji Sumirang (protagonis).
Latar :
a. Waktu : Siang hari
b. Tempat : Hutan dan Kerajaan Kediri

Sawise marang wektu, pangeran jenenge Inu Kertapati lunga menyang


keraton kediri . Ing alas ing dalan, padha ketemu karo panji sumirang saka keraton
asmarantaka seng terkenal ala ing mripate wong. lorone mandhek , lan raden inu
teka ing panji sumirang

Raden Inu : "ono Apa Prabu nimbali kula?"


Panji Sumirang : "kape endi Raden lunga?"
Raden Inu : "Aku arep menyang Kediri, ketemu gandhengan kula."
Panji Sumirang : "Sapa sing jeneng gandhengane raden?"
Raden Inu : "Dewi Candra Kirana."

Panji Sumirang Sumirang : "Inggih, sing ati-ati lan mugi aman sampek panggonan. "
Roso kesengsem ala panji sumirang ing mata saka Inu Kertapati Sumirang
ilang enggal. dheweke karasa menowo karo pasuryan Sang Prabu. Loro-lorone
nerusake lelampahane.
Satekane ing Kediri Kraton jek sepi. Nalika Inu nunggu ing paseban, liku lan
liku liku , ibu kuwalon lan dulur enom tiri liku Candra Kirana metu nemoni.
Dewi liku : "piye kabar sampeyan Inu?"
Raden Inu : "Inggih, ibu. Ibu uga apik ,ora? Aku mrene pengin kanggo ketemu karo
Dewi Candra Kirana. Pundi candra kirana ? "
Dewi liku : "dhekne wes lunga nang endi wae, kaya wong dan sing lali pikiran. Aja
maneh nggolki dhekne. kawino karo liku ajeng. "(ngomong karo pasuryan ndalang
sedih ).
Raden Inu : "Nanging ibu, aku tresna marang Panjenengan. Nanging yen iki
supaya, aku gelem. "
Raden Inu bali menyang Jenggala. Amarga dheweke entuk santet saka dewi
liku, ndhekne gelem ngawini Dewi ajeng. Sedhiyan Manten wis rampung sanalika
bisa.
Sawulan mengko, manten raden inu lan dewi ajeng dianakak. Wong
ngramekake alun-alun Kraton Kediri kangg mirsani manten gede. Ing dalan wis
kapenuhan gendero ornate lan janur kuning. Gamelan nyuworo. katon Raden Inu,
Dewi ajeng, lan Dewi liku seneng nyambut manten sing bakal dianakak.
Ndadak kabeh perayaan terlahap geni kanthi wuta, ngilangake keraton mung
sawetara. raden inu dislametak pengawal candra kirana .Raden Inu menyang alas.
ndekne banjur nemu griya biasa. sa'uwong penyair wadon karo godhong lontar ing
tangan kang nyuwarakno syair katresnan sing ngeharukake karo gerakan awak
gemulai, ngingetno Raden Inu badhe crita tresna . ndhekne wes ana ing omah, ing
ngarep lawang nak mburie Inu. Raden Inu ngrasakake geguritan sawetara. Raden
Inu banjur kesadar, metu saka santet sihir Dewi liku.

Raden Inu : "Nuwun sewu, aku Raden Inu Kertapati saka Jenggala, aku kesengsem
karo geguritan sing Nyai nggawa. "
Penyair : (diuripake, karo mandek nyair)
Raden Inu : "Katon aku ora menowo karo pasuryan Nyai. Apa kita wis tau ketemu
sadurunge?"
Penyair : "Raden Inu ...." (ngandika karo nyedhaki alon menyang Raden Inu ngadeg,
mandeng cetha ngadep Raden Inu karo pasuryan pangarep-arep)
Raden Inu: "Sapa sampeyan Nyai"

Loro-lorone ngadhepi pasuryan sawetara, sadurunge banjur muter nganti


eseman ing saben pasuryan. Raden Inu nyadari, pasuryane Nyai penyair punika
Dewi Candra Kirana.
Raden Inu : "putri, lah kow kok ono ing alas kaya iki?"
Dewi Candra Kirana: " critane dhowo Raden. Aku disantet dening dewi liku, amarga
dheweke kepngin raden kawini anake . Wis taun-taun, wiwit bali saka Raden Inu
saka Kediri kanggo ndeleng kula wektu suwene aku dadi lali kelingan . "
Raden Inu : "Dadi, carane sampeyan bisa waras lan urip Neng Kene"
Dewi Candra Kirana : "Aku dislametano dening wong tuwa kang sakti. Iki griyane.
Panjenenganipun wis seda sawetara sasi kepungkur. Aku manggon ing kene. Apa
ndadekke ing sampeyan kene pangeran kawula? "
Raden Inu : "Aku nggarap kawin karo Dewi Maya, amarga saka pengaruh sihir Dewi
liku. Aku nggarap ngelalekno kowe. "
Dewi Candra Kirana : "Pranyata metu dina sing wis teka ...."
Raden Inu : "Apa maksud sampeyan ?"
Dewi Candra Kiran a: "Aku tansah tetep mripat ing Kediri Kraton teko adoh. Aku uga
tansah njaga mripat ing Kanda. "
Raden Inu : "Nalika ing lelampahan menyang Kediri, panji Sumirang ...."
Dewi Candra Kirana : "Ya, iku pengawal kawula."
Raden Inu : "Ayo melu karo kula menyang Jenggala banjur ningkah karo kula."
Loro-lorone banjur tindak menyang Jenggala, ingiring dening sak pengawal
Kraton jenggala. Ana ing kono padha kawen kang dirawuhi dening kabeh Jenggala
wong. Kabeh iku sambutan seneng, seneng Raden Inu lan Dewi Candra Kirana.
Gusti Allah iku Maha adil. Gusti Allah pirsa sing paling apik kanggo wong iku. Banjur,
ing ngendi dewi liku lan Dewi Ajeng? Loro-lorone manggon ing alas lan dadi wong
edan.

Nama : Farisa Yasmin


M. solikhin
M. Nizam
Nadhifatul Nikmah
Nur islakhul Nisa
Rochmaniya Eka D.