Anda di halaman 1dari 1

Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa

www.matapelajaran.com

Subject Pronoun (Kata ganti subjek)


Oleh: Yun Indratna
yindratna@yahoo.com

Dalam bahasa inggris, kita mengenal beberapa kata ganti subject diantaranya: I, You, She,
He, We, They dan It
Contoh:
1. Saya seorang pelajar
I am a Student
2. Anda seorang guru
You are a teacher
3. Dia (Perempuan) seorang perawat
She is a nurse
4. Kami para penyanyi
We are singgers
5. Mereka para perenang
They are swimmers
6. Ini sebuah apel
It is an aplle
Kesimpulannya adalah jika ingin membuat kalimat positif, letakkan kata ganti subject pada
awal kalimat

Oleh: Yun indratna


yindratna@yahoo.com