Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (1)

JALAN P11 J1, PRESINT 11


62300 PUTRAJAYA
Tel : 03-88884220
Faks : 03-88884801
Rujukan Kami : SKPP11(1) 600-11/1( )
Tarikh
: 25 Februari 2016

Balai Polis Presint 11,


Jalan P11 Presint 11,
62300 Putrajaya.
Tuan / Puan,
MAKLUMAN KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS SESI 2016 SEKOLAH KEBANGSAAN
PUTRAJAYA PRESINT 11(1)
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(1) akan
mengadakan Kursus Kepimpinan Pengawas Sesi 2016 seperti butiran berikut:
Tarikh
Masa
Tempat
Bil. Murid

3.

:
:
:
:

26 27 Februari 2016 (Jumaat - Sabtu)


2.45 petang (Jumaat) 5.00 petang (Sabtu)
SK Putrajaya Presint 11(1)
153 murid

Sehubungan itu, pihak sekolah ingin memaklumkan kepada pihak tuan, murid yang terlibat akan bermalam di
sekolah. Pihak sekolah amat berbesar hati sekiranya pihak tuan dapat membuat rondaan di kawasan sekolah
untuk langkah keselamatan.
4.
Kesudian dan keprihatinan pihak tuan amatlah dihargai . Semoga bantuan dan kerjasama ini
berterusan.
Sekian. Terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

(SUHAIMI BIN ALI AHMAD )


Guru Besar Cemerlang
SK Putrajaya Presint 11(1)
Sekolah Berprestasi Tinggi