Anda di halaman 1dari 6

MODUL RUMUSAN

PANDUAN RUMUSAN YANG CEMERLANG


Menulis pendahuluan rumusan
1.Baca arahan soalan dan kenal pasti Fokus Pertama dan Fokus Kedua
soalan.
Contoh Soalan Rumusan 1
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang
punca-punca berkurangnya bekalan air dan cara-cara menyedarkan
masyarakat supaya berhemat dalam penggunaan air.
Panjangnya
rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
FOKUS
PERTAMA
SOALAN

Punca-punca berkurangnya
bekalan air

Isi Tersurat

FOKUS KEDUA
SOALAN

Cara-cara menyedarkan
masyarakat supaya berhemat
dalam penggunaan air

Isi Tersirat

Cara-cara menulis pendahuluan rumusan


Bil

Ayat Pendahuluan

Konteks

P1

Petikan membincangkan sebab-sebab/


faktor-faktor berkurangnya bekalan air
bersih

Di Malaysia

P2

Petikan membincangkan sebab-sebab/


faktor-faktor berkurangnya bekalan air
bersih dan langkah untuk mengatasi
kekurangan air bersih

( Rujuk soalan Pemahaman No 2 )


P3

Rumusan ini membincangkan sebabsebab /


faktor-faktor berkurangnya bekalan air
dan cara-cara menyedarkan
masyarakat supaya berhemat dalam
penggunaan air

P1-Tulis Petikan membincangkan dan tukarkan kehendak soalan fokus


pertama soalan
PUNCA-PUNCA SEBAB-SEBAB/FAKTOR-FAKTOR

dan tambah Konteks ( Contoh di Malaysia, dalam kalangan masyarakat ,


dan sbgnya)
P2-Tulis Petikan membincangkan dan tukarkan kehendak soalan fokus
pertama soalan
PUNCA-PUNCA SEBAB-SEBAB/FAKTOR-FAKTOR
dan tambah soalan PEMAHAMAN NO 2 .
P3-Tulis RUMUSAN INI MEMBINCANGKAN dan tukarkan kehendak soalan
fokus pertama soalan PUNCA-PUNCA SEBAB-SEBAB/FAKTOR-FAKTOR
dan akhir sekali tuliskan FOKUS KEDUA soalan.
Contoh Soalan Rumusan 2
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang caracara menjalani kehidupan berkualiti pada hari tua dan sebab-sebab
warga tua perlu dihargai. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120
patah perkataan.
FOKUS
PERTAMA
SOALAN

Cara-cara menjalani kehidupan


berkualiti pada hari tua

Isi Tersurat

FOKUS KEDUA
SOALAN

Sebab-sebab warga tua perlu


dihargai

Isi Tersirat

Cara-cara menulis pendahuluan rumusan


Bil

Ayat Pendahuluan

Konteks

P1

Petikan membincangkan
langkah/kaedah/usaha /
strategi/pendekatan menjalani
kehidupan berkualiti pada hari tua.

kalam kalangan
masyarakat

P2

Petikan membincangkan
langkah/kaedah/usaha /
strategi/pendekatan menjalani
kehidupan berkualiti pada hari tua dan
masalah-masalah yang dihadapi oleh
orang tua.

( Rujuk soalan Pemahaman No 2 )


P3

Rumusan ini membincangkan


langkah/kaedah / usaha /
strategi/pendekatan menjalani
kehidupan berkualiti pada hari tua dan

sebab-sebab warga tua perlu


dihargai.

Latihan Rumusan 1
Menulis Pendahuluan Rumusan
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang
langkah-langkah menangani jenayah siber dan masalah-masalah
menangani jenayah siber. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120
patah perkataan.
FOKUS
PERTAMA
SOALAN

Isi Tersurat

FOKUS KEDUA
SOALAN

Isi Tersirat

Cara-cara menulis pendahuluan rumusan


Bil
P1

P2

P3

Ayat Pendahuluan

Konteks

Latihan Rumusan 2
Menulis Pendahuluan Rumusan
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang
faktor-faktor obesiti dan kepentingan mengawal berat badan.
Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
FOKUS
PERTAMA
SOALAN

Isi Tersurat

FOKUS KEDUA
SOALAN

Isi Tersirat

Cara-cara menulis pendahuluan rumusan


Bil
P1

P2

P3

Ayat Pendahuluan

Konteks

Latihan Rumusan 3
Menulis Pendahuluan Rumusan
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang
usaha-usaha menyemarakkan budaya inovasi dan kreativiti dan
kekangannya.
Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah
perkataan.
FOKUS
PERTAMA
SOALAN

Isi Tersurat

FOKUS KEDUA
SOALAN

Isi Tersirat

Cara-cara menulis pendahuluan rumusan


Bil
P1

P2

P3

Ayat Pendahuluan

Konteks