Anda di halaman 1dari 10

PERKARA

KELAS
NAMA GURU
MATA PELAJARAN
TINGKATAN
BILANGAN PELAJAR

: ANALISIS ITEM
:
:
: KEMAHIRAN HIDUP
:
40

Bil soalan

Bil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nama Murid

1
1M

2
1M

3
1M

4
1M

5
1M

6
1M

7
1M

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

GRED
BILANGAN
PERATUS(%)
BILANGAN PELAJAR :

Markah setiap soalan

Jum

Min

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Indeks Kesukaran

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

A
1
2.5

B
0
0

C
0
0

D
0
0

E
0
0

F
43
107.5

40

LULUS
1
2.50

*PASTIKAN BILANGAN PELAJAR YANG AMBIL U

PEPERIKSAAN

: PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

ANALISIS ITEM SAINS SUKAN TI


KERTAS 1
8
1M

9
1M

10
1M

11
1M

12
1M

13
1M

14
1M

15
1M

16
1M

17
1M

18
1M

19
1M

20
1M

21
1M

22
1M

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

LULUS
1
2.50

AJAR YANG AMBIL UJIAN ADALAH BETUL

TAHUN

:2016

SIS ITEM SAINS SUKAN TINGKATAN 2016


1
23
1M

24
1M

25
1M

26
1M

27
1M

28
1M

29
1M

30
1M

31
1M

32
1M

33
1M

34
1M

35
1M

36
1M

37
1M

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

KERTAS 2
BAHAGIAN A
38
1M

39
1M

40
1M

1
4M

2
4M

3
4M

4
4M

BAHAGIAN B

4M

6
4M

7
4M

8
4M

9
4M

10
4M

1
10M

10M

10

10

10

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

BAHAGIAN B

10M

JUM

GRED

100

A
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

4
10M

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GRED
0
40
50
60
70
85

(JANGAN DELETE)
F
E
D
C
B
A

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10

10

0.0

0.0

0.0

0.0

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F