Anda di halaman 1dari 6

A.

Tuliskan nombor dalam bentuk perkataan atau angka.


NOMBOR

PERKATAAN

69 810
Sembilan puluh lima ribu sembilan puluh satu
44 007
Tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan
17 602
Tiga puluh sembilan ribu empat puluh empat
83 015
Lapan puluh lima ribu tiga ratus dua belas
46 011
Empat puluh tujuh ribu sebelas
28 603
Lapan puluh ribu dua puluh lima
50 901
Tujuh puluh enam ribu dua ratus sepuluh
82 118
Tiga belas ribu enam puluh enam
62 725
Lima belas ribu tujuh puluh satu
76 431
Sembilan puluh tiga ribu enam belas
49 032
Dua puluh enam ribu dua puluh lapan
B. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit-digit yang ditebalkan dalam jadual di bawah

DISEDIAKAN OLEH CIKGU YASHINI

NOMBOR

NILAI TEMPAT

NILAI DIGIT

11 261
38 617
61 582
96 453
95 702
73 519
45 997
40 269
71 425
50 637
53 476
43 011
69 011
94 163
40 001
23 981
96 163
74 326
C. Cerakinkan yang berikut mengikut nilai tempat dan nilai digit.
1.

DISEDIAKAN OLEH CIKGU YASHINI

Puluh ribu

ribu

ratus

puluh

sa

Puluh ribu

ribu

ratus

puluh

sa

Puluh ribu

ribu

ratus

puluh

sa

Puluh ribu

ribu

ratus

puluh

sa

Cerakin nilai tempat


Cerakin nilai
digit

2.

Cerakin nilai tempat


Cerakin nilai
digit

3.

Cerakin nilai tempat


Cerakin nilai
digit
4.

Cerakin nilai tempat

DISEDIAKAN OLEH CIKGU YASHINI

Cerakin nilai
digit

5.

Puluh ribu

ribu

ratus

puluh

sa

Puluh ribu

ribu

ratus

puluh

sa

Cerakin nilai tempat


Cerakin nilai
digit

6.

Cerakin nilai tempat


Cerakin nilai
digit

D.Susun nombor berikut mengikut tertib yang dinyatakan.


1.

30 469

34 609

36 904

30 946

34 906

Tertib menaik

DISEDIAKAN OLEH CIKGU YASHINI

2.

47 263

73 426

62 743

63 274

74 326

Tertib menurun

3.

94 163

93 163

96 163

95 163

92 163

28 391

29 381

23 981

Tertib menaik

4.

28 193

21 983

Tertib menurun

DISEDIAKAN OLEH CIKGU YASHINI

34 461

39 562

30 561

34 726

39 894

39 562

30 561

34 726

39 894

Tertib menaik

6.

34 461

Tertib menurun

7.

90 425

97 281

89 372

90 753

87 201

Tertib menaik
8

8.

90 425

97 281

89 372

90 753

87 201

Tertib menurun

DISEDIAKAN OLEH CIKGU YASHINI