Anda di halaman 1dari 2

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA


MTsS BAITUSSALAM
Jln. Blang Asan Gampong Calong Kec. Syamtalira Aron Kode Pos 24381

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Mata Pelajaran
Kelas

: Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)


: ll (Dua)

Waktu : 60 (menit)

Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C atau D yang kamu anggap paling benar
dibawah ini :
1. Dinasti umayyah mengalami keruntuhan pada tahun ......
A 750 M
C. 132 M
B 661 M
D.125 M
2. Siapkah nama khalifah pertama Dinasti Abbasiyah .....
A Khalifah Marwan
C. Khalifah Hisyam
B Abul Abbas as-saffah
D. Khalifah Ibrahim
3. Dinasti Abbasiyah di pimpin oleh beberapa orang khalifah .....
A 47 khalifah
C. 37 khalifah
B 27 khalifah
D.57 khalifah
4. Abu Jafar Abdullah bin Muhammad Al-Mansur di lahirkan di .....
A Hamimah
C. Turki
B Makkah
D.Baghdad
5. Khalifah Al-Mansur dilantikmenjadi khalifah pada usianya.....
A 26 tahun
C. 36 tahun
B 33 tahun
D.47 tahun
6. Perang saudara pertama dalam sejarah Islam adalah......
A. Perang shiffin
C.Perang tabuk
B. Perang badar
D.Perang Jamal
7. Golongan kaum muslimin yang sangat setia kepada Ali bin Abi Thalib
disebut......
A. Kaum khawarij
C.Kaum syiah
B. Kaum muawiyah
D.Kaum muhajirin
8. Siapakah nama asli dari sunan Giri.....
A. Jaka Samudera
C. Raden Makdum Ibrahim
B. Raden Rahmat
D. Raden Qasim
9. Berikut ini merupakan peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah,
kecuali....
A. Figur pewaris kekhalifahan yang lemah
B. Tidak adanya tata cara pengangkatan khalifah
C. Para ulama merasa senang terhadap para penguasa
D. Pertentangan yang sudah lama terjadi antara Arab Utara dengan Arab
Selatan
10.Dinasti Umayyah telah berhasil membawa kejayaan dunia islam mulai dari....
A. Asia Barat
C. Irak
B. Kota Baghdad
D. Mekkah
11.Dimanakah pusat awal kekuasaan Dinasti Abbasiyah di tempatkan.....
A. Mekkah
C. Asia Selatan
B. Kufah
D. Afrika Utara
12.
Abul Abbas as-saffah menjadi khalifah selama....
A. 4 tahun 2 bulan
C. 4 tahun 9 bulan
B. 2 tahun 3 bulan
D. 6 tahun 9 bulan
13.

Abul Abbas as-saffah wafat dalam usia.....


A. 22 tahun
C. 60 tahun
B. 56 tahun
D. 33 tahun
14.Abu Jafar Abdullah bin Muhammad Al-Mansur dilahirkan pada tahun....
A. 225 H
C.201 H
B. 101 H
D.326 H

15.Khalifah Al-Mansur wafat ketika perjalanan kemekkah untuk menunaikan


ibadah haji dalam usia....
A. 57 tahun
C. 77 tahun
B. 67 tahun
D. 60 tahun

16.Karena kebijakan dan kecakapan khalifah Harun Ar-Rasyid dalam memimpin


mampu membawa negara dalam situasi....
A. Terjadinya kekacauan
C. Aman,damai dan tentram
B. Saling bunuh membunuh
D. Saling menyalahkan
17.Ibnu Sina adalah ilmuan yang rajin menulis, karyanya berupa buku
mencapai....
A. 200 judul
C.300 judul
B. 50 judul
D.460 judul
18.Ali Ibnu Rabbani at-Tabari masuk islam pada masa kekhalifahan....
A. Al-Mansur
C. Harun ar-Rasyid
B. Al-Makmum
D. Al-Mutasim
19.
Nama asli sunan Drajat adalah....
A. Raden Qasim
C.Raden Umar Said
B. Jaffar Siddiq
D.Syarif Hidayatullah
20.Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii merupakan keturunan....
A. Bani Israil
C. Quraisy dari Bani Mutalib
B. Muawwiyah
D.Bani Ansar
ESSAY
1.

Bagaimanakah proses terbentuknya Dinasti Abbasiyah?

2.

Sebutkan 4 ulama madzhab?

3.

Bagaimanakah kebijakan khalifah Abdullah Al-Makmum dalam bidang


pendidikan!

4.

Mazhab Imam Malik merujuk kepada 4 dasar hukum yaitu, sebutkan?

5.

Apa isi dari wasiat penting Imam Syafii, tuliskan!