Anda di halaman 1dari 5

Ibadat Syukur Kehamilan 7 Bulan (Mitoni)

gemaliturgi.blogspot.co.id/2012/05/ibadat-syukur-kehamilan-7-bulan-mitoni.html

Ibadat Syukur Kehamilan 7 Bulan (Mitoni)


Keluarga Basilius Satrio Megantoro dan Catarina Titi Partisani
Depok, 28 Nopember 2011

PEMBUKAAN

1. Lagu Pembukaan
PS 659 atau lagu lain

2. Tanda Salib dan Salam


Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin.
P : Puji syukur kepada Allah! Semoga rahmatNya melimpah ke atas keluarga ini, dan atas kita semua yang
berkumpul demi nama Tuhan.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

3. Tema
Malam ini kita berkumpul untuk bersatu dalam Ibadat MITONI. Dalam masyarakat kita, Mitoni diartikan sebagai
ucapan syukur atas usia kehamilan pertama yang memasuki usia ke tujuh bulan. Malam ini, Keluarga Bp/Ibu
Basilius Satrio Megantoro dan Catarina Titi Partisani mengajak kita untuk berdoa bersama mensyukuri buah cinta
yang dikaruniakan Tuhan dan mendoakan Ibu Catarina Titi Partisani agar selamat sampai melahirkan, dan supaya
bayi dalam kandungannya sehat walafiat. Sekarang, pahala cinta kasih yang dibina keluarga ini dari hari ke hari
telah diwujudkan Allah dalam diri seorang bayi yang akan semakin memadukan cinta kasih orang tuanya.
Marilah kita hening sejenak, mengarahkan hati ke hadapan Tuhan, supaya kita dapat melaksanakan ibadat ini
dengan sepenuh hati.

4. Seruan Tobat
(hening sejenak)
P : Saya mengaku...
P+U : Kepada Allah Yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa, dengan pikiran
dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab
itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada sudara
sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin

P : Tuhan Yesus Kristus


Kehadiran Mu ditengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan Berkat rahmat melimpah
P : Tuhan kasihanilah kami
U : Tuhan kasihanilah kami

P : Tuhan Yesus Kristus


Kehadiran Mu ditengah keluarga menampakkan Cinta Kasih, hiburan, dan tanggung jawab tiap-tiap anggota
P : Kristus kasihanilah kami
U : Kristus kasihanilah kami

P : Tuhan Yesus Kristus


Kehadiran Mu ditengah keluarga menampakkan kedamaian dan kebahagiaan
P : Tuhan kasihanilah kami
U : Tuhan kasihanilah kami
1/5
5. Doa Pembukaan
P : Marilah kita berdoa. Bapa yang maha pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepada-Mu, karena Engkau
berkenan mengikutsertakan Basilius Satrio Megantoro dan Catarina Titi Partisani dalam karya penciptaanMu.
Makhluk baru sudah Kauciptakan dengan perantaraan mereka berdua. Maka kami mohon, dampingilah selalu
suami istri ini, supaya dapat menjaga dan merawat ciptaanMu yang suci ini dengan baik, sampai kelak lahir dengan
selamat, dan memberikan kegembiraan besar bagi kami semua. Demi Yesus Kristus PutraMu, Tuhan dan
Pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kani dan sepanjang masa.
U : Amin

IBADAT SABDA

6. Bacaan Pertama
L : Pembacaan dari kitab Kejadian, bab 21:1-7
Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankan-Nya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang
dijanjikan-Nya. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa
tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya
yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika
berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika
Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sara: Allah telah membuat aku tertawa; setiap orang yang
mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya: Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada
Abraham: Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya.
L : Demikianlah sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

7. Lagu Pengantar Bacaan


PS 369 atau lagu lain

8. Bacaan Injil
P : Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
P : Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas (1:39-45)
U : Dimuliakanlah Tuhan
P : Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di
Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar
salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabetpun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru
dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah
aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada
telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa
yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."
P : Demikianlah Injil Tuhan
U : Terpujilah Kristus

9. Renungan

10. Syahadat / Pengakuan Iman Rasuli


P : Saudara sekalian, kita percaya bahwa kandungan Saudara kita Catarina Titi Partisani ini adalah anugrah Allah
sebagai balasan atas cinta kasih mereka. Semoga keyakinan ini membawa kita kepada sikap takwa sejati kepada
Allah. Dan marilah sekarang kita saling meneguhkan iman dan mendoakan bersama-sama Syahadat Para Rasul.
U : Aku percaya ....

DOA
11. Doa Mohon Karunia Roh Kudus
P : Pertolongan kita pada nama Tuhan,
U : Yang menjadikan langit dan bumi.
P : Berharaplah hanya kepada Tuhan
U : Dengan penuh iman dan bakti
P : Marlah kita berdoa
Allah yang maha kuasa dan maha murah, Engkau telah menunjukkan kasih sayangMu kepada kami. Engkau
mengangkat kami menjadi anak-anakMu berkat Roh PuteraMu, yakni Roh Kudus yang Kauutus tinggal di dalam hati
kami. Karena Ia ada di dalam hati kami maka kami boleh memanggil Engkau Bapa. Dengan penuh iman kami
menyerahkan diri seutuhnya kepadaMu. Saudara kami Basilius Satrio Megantoro dan Catarina Titi Partisani ini pun
menyerahkan seluruh hidup mereka kepada penyelenggaraanMu. Maka dari itu, sudilah menguatkan hati mereka,
supaya sanggup menghadapi liku-liku hidup berkeluarga dengan tabah. Lebih-lebih pada saat ini, di kala mereka
menantikan kedatangan anak yang pertama, sudilah Engkau selalu mendampingi mereka dengan rahmatMu, demi
Kristus Yesus, Tuhan kami.
U : Amin

P : Ya Bapa, Santo Yohanes Pembaptis Kaupenuhi Roh Kudus sejak ia dikandung ibunya. Kamipun mohon, sudilah
pula mencurahkan RohMu ke atas anak yang dikandung Saudara kami ini.
Datanglah, ya Roh Kebijaksanaan. Ajarlah hati kami agar dapat memahami, mencintai, dan mengutamakan ulah
kerohanian. Tolonglah kami membina sikap takwa kepadaMu, agar kelak pantas menikmati bahagia di surga
selama-lamanya.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Pengertian. Terangilah budi kami agar dapat mengerti dan menghayati amanatMu yang
Kausampaikan lewat Gereja. Tolonglah kami mengamalkannya pula kepada sesama, agar di manapun juga Engkau
dihormati dan dipuji, kini dan sepanjang masa.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Penasihat. Dampingilah tingkah laku kami setiap hari. Semoga hati kami selalu tertuju pada
kebaikan. Bebaskanlah kami dari yang jahat, agar akhirnya selamat sampai ke pangkuan Bapa untuk berbahagia
selamanya.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Kekuatan. Teguhkanlah hati kami, supaya tetap tabah bila menghadapi pencobaan.
Lindungilah kami terhadap maksud jahat dan serangan musuh. Jagalah jangan sampai kami binasa karena terpisah
daripadaMu, sebab hanya Engkaulah harapan hidup kami kini dan sepanjang masa.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Kesederhanaan. Tanamkanlah kesadaran dalam hati kami bahwa harta dunia ini akan
musnah. Jauhkanlah kami dari nafsu memburu barang duniawi. Jangan Kau biarkan kami tenggelam dalam
kemewahan, sampai melupakan Dikau, harta kami yang paling berharga di dunia kini dan di akhirat nanti.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Kesalehan. Penuhilah hati kami dengan semangat hormat bakti kepada Allah. Tolonglah
supaya selama hidup di dunia ini kami selalu patuh kepadaNya, sehingga kelak diperkenankan bersukaria dalam
kebahagiaan abadi.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Ketulusan. Jauhkanlah kami dari tingkah laku munafik atau penuh tipu daya. Semoga kami
selalu bersikap jujur, karena menyadari bahwa Engkau selalu ada di samping kami. Dengan demikian kami akan
jauh dari tingkah laku yang tidak berkenan di hatiMu.
U : Amin
P : Datanglah, Roh Kudus, penuhilah hati umatMu.
U : Dan nyalakanlah di dalamnya api cintaMu.
P : Tuhan kabulkanlah doaku.
U : Dan seruanku sampailah di hadapanMu.
P : Marilah kita berdoa - Ya Allah kami mohon dengan rendah hati, utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami supaya
seluruh hidup kami selalu dijiwai dan digerakkan olehNya. Demi Kristus Pengantara kami.
U : Amin.

P : Ibu Maria, Elisabet yang sedang mengandung bersuka cita karena Kaukunjungi. Bahkan bayi yang ada dalam
rahimnya melonjak kegirangan karena kedatanganmu yang membawa serta Tuhan Yesus. Saudara kami inipun
senang dan ingin sekali dikunjungi. Maka penuhilah kerinduan hati mereka. Mohonlah kepada PuteraMu supaya Ia
mengutus Roh Kudus yang dalam rahim Saudara kami ini. Supaya kelak menjadi anak yang saleh, yang tahu
menjunjung tinggi nama orang tua dan patut dibanggakan oleh gereja dan negara.
U : Amin

12. Doa Mohon Berkat bagi Ibu yang Hamil


P : Saudara sekalian, kita akan mohon berkat bagi Saudara kita yang hamil ini. Pertama-tama kita akan
mendoakan Mazmur 128. Sesudah setiap bait, kami mohon mengulangi refrein: Suami istri yang takwa akan
diberkati.
P : Berbahagialah orang yang takwa, yang hidup sesuai bimbingan Tuhan. Engkau akan menikmati hasil jerih
payahmu, hidupmu akan bahagia dan sejahtera.
U : Suami istri yang takwa akan diberkati.

P : Istrimu subur di dalam rumahmu, bagaikan pokok anggur. Anak-anakmu mengelilingi mejamu bagaikan tunas
zaitun.
U : Suami istri yang takwa akan diberkati.

P : Semoga Tuhan memberkati engkau dari surga. Semoga engkau menikmati kemakmuran seumur hidup dan
melihat anak cucumu turun temurun.
U : Suami istri yang takwa akan diberkati.

P : Ya Allah yang maha rahim, pencipta dan pelindung kami. Berkat daya ciptaMu, wanita menjadi sumber hidup
baru. Pandanglah saudara kami yang sedang mengandung ini dan limpahkanlah berkatMu ke atasnya. Semoga ia
tabah dan sabar. Semoga, kalau tiba saatnya nanti ia dapat bergembira karena melahirkan anak yang sehat, yang
menjadi kebanggaan orang tua, dan sesudah dewasa pun tahu berbakti kepadaMu, Allah yang maha kuasa, Bapa,
Putera dan Roh Kudus. Amin.

13. Doa Bapa Kami


P : Marilah kita memuliakan namaNya dengan doa yang diajarkan Yesus, Sang Putera.
U : Bapa Kami yang di surga .....
P : Ya Bapa, dimuliakanlah namaMu karena karya agung yang telah Kau wujudkan di tengah keluarga saudara
kami ini. Bantulah kami semua supaya selalu berusaha menjadikan keluarga kami masing-masing suatu pujian bagi
namaMu. Sambil menantikan penyelamat kami Yesus Kristus.
U : Sebab Engkaulah raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.

14. Doa Penutup


P : Ya Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadaMu atas sabda dan kurnia yang telah Kaunyatakan dalam
kebaktian ini. Khususnya kepada Saudara Basilius Satrio Megantoro, Catarina Titi Partisani dan kandungannya.
Tabahkanlah hati mereka selama menghadapi persalinan. Semoga semua berjalan lancar tanpa hambatan apapun
karena Engkau selalu mendampingi mereka. Amin.

PENUTUP
15. Berkat Pengutusan
P : Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.
P : Marilah kita mengarahkan hati kepada Allah dan mohon berkatNya.
Sudilah menguatkan, mendampingi dan memberkati saudara kami ini dan kami semua yang hadir di sini, ya Allah
yang maha kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.

16. Lagu Penutup


PS 542 atau lagu lain

Anda mungkin juga menyukai