Anda di halaman 1dari 44

Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

KURIKULUM
(Pelan Taktikal dan Pelan Operasi)

PELAN TAKTIKAL

ST1 : Meningkatkan Pencapaian Akademik Melalui Kerjasama Luar

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Kelas Tuisyen PK1 Januari - RM1000 Pencapaian % pencapaian Tenaga
PIBG September (PIBG) & prestasi dan pengajar luar
murid kecemerlanga
sentiasa n meningkat
meningkat

2 Klinik PK1 Cuti RM1000 Pencapaian % pencapaian Tenaga


Kecemerlangan semester (PIBG) & prestasi dan pengajar luar
UPSR 1,2 & murid kecemerlanga
Pertengah sentiasa n meningkat
an Tahun meningkat

3 Kelas Malam PK1 Julai - RM1000 Pencapaian % pencapaian Tenaga


September & prestasi dan pengajar luar
murid kecemerlanga
sentiasa n meningkat
meningkat

4 Kelas SBT PK1 Februari - Semban Pencapaian % pencapaian Tenaga


September gan & prestasi dan pengajar luar
kerajaan murid kecemerlanga
sentiasa n meningkat
meningkat

5 Teknik Menjawab PK1 April RM600 Pencapaian % pencapaian Tenaga


Soalan & prestasi dan pengajar luar
murid kecemerlanga
sentiasa n meningkat
meningkat

76
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Program Teknik Menjawab Soalan UPSR

Rasional : Murid-murid perlu pendedahan yang meluas mengenai teknik menjawab


soalan

Objektif : Murid akan menguasai kemahiran menjawab soalan peperiksaan dengan


lebih baik dan meningkatkan pencapaian murid keseluruhannya

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Bulan April (mengikut tarikh yang sesuai)

Kumpulan Sasaran : Guru Matapelajaran Teras, Murid Tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 *Mesyuarat jawatankuasa PK1 1 hari


*Penetapan tarikh SU UPSR
*Lantikan Penceramah AJK UPSR
*Lantikan AJK
*Agihan tugas
*Hal-hal lain

2 *Surat-menyurat SU UPSR 2 minggu


-Jemputan penceramah sebelum
program

3 Pengesahan kehadiran penceramah SU UPSR 1 minggu Guru Pakar


sebelum
program

4 Jadual program SU UPSR 1 minggu

5 Menyediakan insentif kepada penceramah PK1

6 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 1 hari

7 Pelaksanaan AJK 2 hari

8 *Penilaian dan pelaporan KPI: SU UPSR 2 hari


- % kehadiran akan meningkat

77
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST2 : Membasmi Masalah Buta 3M

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Motivasi PK1 1 kali RM100 Ibu bapa Jumlah murid Guru
Keibubapaan akan tidak Cemerlang
memahami menguasai
masalah 3M
anak-anak berkurangan
dalam
pelajaran

2 Kelas Bimbingan Guru Februari - Murid- Jumlah murid Guru mata


Pemulihan Ogos murid celik tidak pelajaran B.
3M menguasai Melayu &
bertambah 3M Matematik
berkurangan

3 Imbuhan & Guru Setiap RM200 Murid- Jumlah murid Guru mata
Galakan Pemulihan UBB murid lebih tidak pelajaran B.
berminat & menguasai Melayu &
Bermotivasi 3M Matematik
berkurangan

78
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Program Motivasi Keibubapaan

Rasional : Masih ada ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang tahap pencapaian
anak-anak

Objektif : Memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang pencapaian anak-anak dan
sedia membantu anak-anak yang bermasalah dalam pelajaran

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Bulan Mac (tarikh yang sesuai)

Kumpulan Sasaran : ibu bapa murid kelas pemulihan

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 *Mesyuarat jawatankuasa PK1


*Tetapkan tarikh Guru Pemulihan 1 hari
*Bincangkan kos
*Penentuan Penceramah
*Bentang kertas kerja
*Lantik JK
*Agihan tugas
*Hal-hal lain

2 *Surat-menyurat Guru Pemulihan 2 minggu


sebelum
-makluman kepada ibu bapa, penceramah program

3 Pengesahan kehadiran penceramah Guru Pemulihan 3 hari


sebelum
program

4 Jadual program AJK 3 hari

5 Menyediakan insentif PK1


1 hari
6 Penyediaan tempat dan peralatan AJK
1 hari
7 Pelaksanaan AJK
1 hari
8 *Penilaian dan pelaporan KPI:
- % penguasaan sifir meningkat

79
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST3 : Memberi Kesedaran Kepada Ibubapa Tentang pembelajaran Anak-anak

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Ceramah Motivasi PK1 2X RM400 Ibi bapa Prestasi murid Penceramah
Setahun sedar dalam jemputan
tentang pelajaran
kepentingan semakin
pelajaran meningkat

2 Kursus PK1 1x RM300 Ibu bapa Murid lebih Penceramah


Keibubapaan setahun lebih peka berminat jemputan
terhadap dalam
pelajaran pelajaran
anak-anak

80
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Kursus Keibubapaan

Rasional : Ibu bapa perlu selalu diperingatkan tentang tanggungjawab terhadap anak.

Objektif : Memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang tanggung jawab terhadap
anak-anak berkaitan keperluan fizikal dan mental anak-anak dalam
menghadapi proses pembelajaran

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Bulan Mei (tarikh yang sesuai)

Kumpulan Sasaran : Ibu bapa murid Tahun 5 & 6

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 *Mesyuarat jawatankuasa PK1


*Tetapkan tarikh Guru Pemulihan 1 hari
*Bincangkan kos
*Penentuan Penceramah
*Bentang kertas kerja
*Lantik JK
*Agihan tugas
*Hal-hal lain

2 *Surat-menyurat Guru Pemulihan 2 minggu


sebelum
-makluman kepada ibu bapa, penceramah program

3 Pengesahan kehadiran penceramah Guru Pemulihan 3 hari


sebelum
program

4 Jadual program AJK 3 hari

5 Menyediakan insentif PK1


1 hari
6 Penyediaan tempat dan peralatan AJK
1 hari
7 Pelaksanaan AJK
1 hari
8 *Penilaian dan pelaporan KPI:
- % penguasaan sifir meningkat

81
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST4 : Mengadakan Kursus Bahasa Inggeris Kepada Guru Sains & Matematik

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Kelas Bahasa PK1 2X RM300 Guru Sains % pencapaian Kursus
Inggeris Setahun & B. Inggeris, Dalaman oleh
Matematik Sains & guru B.
berminat Matematik Inggeris
menambah meningkat
kemahiran
berbahasa
Inggeris

82
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Kelas Bahasa Inggeris

Rasional : Guru Sains & Matematik kurang menguasai B. inggeris

Objektif : Menambah minat guru menimba ilmu dan menguasai Bahasa Inggeris
dengan baik untuk diri dan kecemerlangan murid-murid khasnya

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 3 kali setahun

Kumpulan Sasaran : Semua guru Sains, Matematik dan B. Inggeris

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 *Mesyuarat jawatankuasa PK1


*Tetapkan tarikh Ketua Panitia 1 hari
*Bincangkan kos B. Inggeris
*Penentuan Penceramah
*Bentang kertas kerja
*Pelantikan AJK
*Agihan tugas
*Hal-hal lain

2 *Surat-menyurat Panitia 2 minggu


-jemputan penceramah B. Inggeris sebelum
-jemputan guru program

3 Pengesahan kehadiran penceramah Ketua Panitia 3 hari Guru


B. Inggeris sebelum Cemerlang B.
program Inggeris

4 Jadual program AJK

5 Insentif PK1

4 Penyediaan tempat dan peralatan AJK

5 Pelaksanaan Jawatankuasa

6 *Penilaian dan pelaporan KPI:


- % kesedaran ibu bapa akan meningkat

83
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

HAL EHWAL MURID


(Pelan Taktikal dan Pelan Operasi)

PELAN TAKTIKAL

ST1 : Melahirkan lebih ramai murid berketerampilan


BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN
HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Kem kepimpinan PKHEM 1 hari RM1000 Murid- Bilangan Kem
murid lebih pemimpin di kepimpinan di
b/keyakinan kalangan peringkat
murid-murid sekolah

84
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Kem Kepimpinan

Rasional : Murid-murid berpotensi sebagai pemimpin perlu digilap kebolehan mereka

Objektif : Dapat melahirkan lebih ramai pemimpin di kalangan murid-murid

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 2 hari

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat: PKHEM 1 hari


1.1 Ucapan GB SU Disiplin
1.2 Lantik AJK
1.3 Agih tugas
1.4 Tetap tarikh/tempat
1,5 Bincang kos
1.6 Jemputan
1.7 Hal-hal lain

2 Persiapan: SU Disiplin 1 minggu


Tempat AJK Tempat sebelum
Bahan kem
Jadual

3 Surat menyurat SU Disiplin 1 minggu


Makluman ibu bapa sebelum
Jawapan ibu bapa kem
Fasilitator

4 Tempahan Sajian AJK Persegaran 1 minggu


Tempahan Cenderehati AJK Hadiah sebelum
kem

5 Pelaksanaan PKHEM 2 hari


SU Disiplin

6 Penyediaan Laporan SU Disiplin 1 minggu


selepas kem

85
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST2 : Meningkatkan keberkesanan SMM

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Program anak PKHEM Sepanjang - Kebajikan % murid- Mentor-
angkat Mentor Guru tahun murid dapat murid mentee
Mentee Kaunselin diatasi bermasalah Perdana
g dapat
dikurangkan

2 Peranan guru PKHEM 1 hari RM80 Guru-guru Bilangan ibu Kursusperkem


sebagai mentor dapat bapa bangan staf
memahami bermasalah
tugas
mereka

86
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Mentor-mentee Perdana

Rasional : Guru-guru sewajarnya mengetahui latar belakang ibu bapa murid

Objektif : Dapat mengenal pasti masalah ibu bapa/penjaga murid-murid

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sepanjang tahun

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat: PKHEM 1 hari


1.1 Ucapan GB Guru
1.2 Lantik AJK Kaunseling
1.3 Agih tugas
1.4 Tetap tarikh/tempat
1.5 Bincang kos
1.6 Jemputan
1.7 Hal-hal lain

2 Persiapan: Guru 1 minggu


Senarai nama mentor-mentee Kaunseling sebelum sesi
p/sekolahan

3 Surat menyurat SU HEM 1 minggu


Makluman ibu bapa selepas sesi
Pelantikan mentor p/sekolahan

4 Pelaksanaan PK HEM Sepanjang


Guru tahun
Kaunseling

5 Penyediaan Laporan SU HEM Mengikut


keperluan

87
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST3 : Meningkatkan amalan mulia di sekolah

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Kem motivasi PK HEM 2 hari RM300 Murid- % salah laku Ceramah
murid lebih dapat
bermotivasi dikurangkan

2 Bulan disiplin PK HEM 1 bulan RM500 Murid- Disiplin Kem dan


murid akan sekolah akan pertandingan
berakhlak lebih terkawal
mulia

88
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Kem motivasi

Rasional : Murid-murid perlu diberi kesedaran untuk berubah

Objektif : Dapat meningkatkan jumlah murid mengamalkan amalan mulia

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 2 hari

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat: PK HEM 1 hari


1.1 Ucapan GB SU HEM
1.2 Lantik AJK
1.3 Agih tugas
1.4 Tetap tarikh/tempat
1.5 Bincang kos
1.6 Jemputan
1.7 Hal-hal lain

2 Persiapan: SU HEM 1 minggu


Tempat AJK Tempat sebelum
Bahan kem
Jadual

3 Surat menyurat SU HEM 1 minggu


Makluman ibu bapa sebelum
Jawapan ibu bapa kem
Fasilitator

4 Tempahan Sajian AJK Persegaran 1 minggu


Tempahan Cenderahati AJK Hadiah sebelum
kem

5 Pelaksanaan PK HEM 2 hari


SU HEM

6 Penyediaan Laporan SU HEM 1 minggu


selepas kem

89
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST4 : Mengadakan program keibubapaan

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Ceramah motivasi PKHEM 1 hari RM300 Ibu bapa Bilangan Ceramah oleh
keibubapaan Guru lebih murid-murid pakar
Kaunseling memahami bermasalah motivasi
tugas dan
tanggungja
wab mereka

2 Perjumpaan ibu PKHEM 5 hari RM150 Ibu bapa Bilangan Perjumpaan


bapa dan guru Guru dapat teguran secara
Kaunseling mengetahui daripada ibu berkumpulan
peranan dan bapa
tugas guru

90
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Ceramah keibubapaan

Rasional : Kesedaran ibu bapa perlu bagi kejayaan seseorang murid

Objektif : Dapat meningkatkan pemahaman dalam kalangan ibu bapa

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 1 hari

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat: PKHEM 1 hari


1.1 Ucapan GB Guru
1.2 Lantik AJK Kaunseling
1.3 Agih tugas
1.4 Tetap tarikh/tempat
1.5 Bincang kos
1.6 Jemputan
1.7 Hal-hal lain
2 Persiapan: SU HEM 1 minggu
Tempat AJK Tempat sebelum
Bahan kem
Jadual

3 Surat menyurat Guru 1 minggu


Makluman ibu bapa Kaunseling sebelum
Jawapan ibu bapa kem
Penceramah

4 Tempahan Sajian AJK Persegaran 1 minggu


Tempahan Cenderehati AJK Hadiah sebelum
kem

5 Pelaksanaan PK HEM 1 hari


Guru
Kaunseling

6 Penyediaan Laporan Guru 1 minggu


Kaunseling selepas kem

91
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

KOKURIKULUM
(Pelan Taktikal dan Pelan Operasi)

PELAN TAKTIKAL

ST1 : Meningkatkan pencapaian dengan menyertai pertandingan anjuran luar

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Pertandingan antara PKKo Sepanjang RM2000 20 kali Bil. Kejayaan Pertandingan
sekolah-sekolah SU Sukan tahun penyertaan yang dicapai permainan
dalam zon SU Sukan Wang peringkat Zon
SUWA

Wang
Ko

92
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Pertandingan permaianan dan ko-akademik antara sekolah-sekolah dalam Zon,
PPD dan Negeri.

Rasional : Kecemerlangan kokurikulum dapat dihasilkan melalui pertandingan permainan dan


ko-akademik.

Objektif : Dapat menghasilkan kecemerlangan kokurikulum sekolah.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Murid Tahap 1 dan Tahap 2 yang terlibat.

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kokurikulum PK Ko 1 hari


SU Ko
SU Sukan\

2 Lantikan jurulatih untuk permainan dan ko- PKKo 1 hari


akademik

3 Membuat jadual untuk permainan dan ko- SU Ko Awal


akademik SU Sukan Januari

4 Pemilihan dan latihan untuk pasukan sekolah SU Ko Januari


SU Sukan Hingga
Semua guru Mei

5 Menyertai pertandinan di peringkat Zon, PPD Guru Jurulatih


dan Negeri Pasukan
Sekolah

6 Pelaporan dan rekod PKKo


Jurulatih

93
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST2 : Menyediakan pasukan pelapisyang mantap untuk kecemerlangan Kokurikulum

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Klinik permainan PK Ko 1 hari Wang Pasukan Bilangan Penerangan
oleh guru pasukan SU Sukan Ko pelapis pemain yang teori dan
dibentuk boleh praktikal
menyertai
pasukan

2 Pertandingan antara PK Ko 1 minggu Wang Peserta Bilangan Perlawanan


Kelab Permainan SU Ko Ko pelapis peserta yang peringkat
boleh sekolah
mewakili
sekolah

94
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI (1)


Nama Projek : Klinik Permainan

Rasional : Murid masih tidak menguasai kemahiran dan teknik permainan.

Objektif : Selepas Klinik ini, murid akan menguasai kemahiran dan pasukan pelapis dapat
dibentuk.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Hari Sabtu minggu kedua dan keempat.

Kumpulan Sasaran : Murid Tahap 2 yang terlibat.

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat Jawatankuasa PK Ko 1 hari


a) Tetapkan tarikh SU Ko
b) Bincang kos / sumber SU Sukan
c) Penentuan Jurulatih Guru Penasihat
d) Bentang kertas kerja
e) Lantik AJK
f) Agihan tugas
g) Hal-hal lain

2 Persiapan JK Kerja 1 hari


a) Tempat
b) Bahan
c) Jadual

3 Pelaksanaan AJK 1 hari

4 Penilaian dan pelaporan PK Ko 1 hari


AJK

95
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI (2)


Nama Projek : Pertandingan permainan antara Kelab / Persatuan.

Rasional :.Pasukan pelapis perlu diwjudkan bagi menggantikan pasukan utama.

Objektif : Dapat melahirkan pasukan pelapis.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 1 minggu

Kumpulan Sasaran : Murid Tahap 2

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyaurat Jawatankuasa SU Ko 1 minggu


a) Tetapkan tarikh SU Sukan
b) Lantikan AJK Penyelaras
c) Agihan tugas Kelab Sukan
d) Kos
e) Hal-hal lain

2 Persiapan tempat, bahan dan jadual SU Sukan


Penyelaras
Kelab Sukan

3 Persegaran dan hadiah JK Kerja Ikut jadual

4 Pelaksanaan SU Sukan Ikut jadual


Penyelaras
Kelab Sukan

5 Penyediaan laporan SU Sukan Di akhir


Program

96
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST3 : Meningkatkan pencapaian dengan mendapat bantuan daripada pakar luar untuk meningkatkan tahap
kepakaran guru-guru dalam bidang Kokurikulum

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 In House Training PK Ko 1 hari Guru lebih Peningkatan Aktiviti yang
Kokurikulum SU Ko berpengala bilangan dijalankan
Peringkat Sekolah man tentang aktiviti setiap setiap aktiviti
ilm-ilmu Ko unit Ko.

97
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Latihan Dalam Perkhidmatan Kokurikulum Peringkat Sekolah (In House Training)

Rasional : Terdapat sesetengah guru yang kurang mahir dalam aktiviti Kokurikulum.

Objektif : Dapat menambahkan kemahiran dan minat guru terhadap Kokurikulum.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 1 hari (Bulan Februari)

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat Jawatankuasa SU Ko 1 hari


a) Ucapan Guru Besar
b) Lantikan AJK
c) Agihan tugasan
d) Tetap tarikh / tempat
e) Kos
f) Jemputan fasilitator
g) Hal-hal lain

2 Persiapan tempat, bahan, jadual SU Ko 2 minggu


sebelum
program

3 Surat menyurat SU Ko 2 minggu


sebelum
program

4 Persegaran dan cenderahati JK Kerja 2 minggu


sebelum
program

5 Pelaksanaan SU Ko 1 hari

6 Penyediaan laporan SU Ko 5 hari

98
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST4 : Tingkatkan minat murid dengan penerangan motivasi dan banyakkan aktiviti-aktiviti yang menarik

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Pertandigan antara Penyelaras 1 hari RM200 Mengenal Bilangan Pertandingan
Persatuan Persatuan pasti minat Pasukan yang Peringkat
murid menyertai Sekolah

2 Memberi PK Ko 1 hari Menambah Peningkatan Ceramah


pendedahan tentang jumlah jumlah Motivasi
kelebihan murid yang kehadiran
berminat aktiviti Ko.

3 Perkhemahan PSS Penyelaras 3 hari RM2500 Menambah Bilangan Perkhemahan


PPS ilmu peserta Peringkat
SU Ko. Wang p.khemahan perkhemahan Sekolah
Ko. kepada
peserta

99
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI (1)


Nama Projek : Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.

Rasional : Pendedahan ilmu-ilmu perkhemahan dapat menimbulkan minat murid.

Objektif : Dapat meningkatkan minat murid terhadap bidang Kokurikulum.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 3 hari (Oktober)

Kumpulan Sasaran :

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat SU Ko 1 hari
a) Ucapan Guru Besar Penyelaras PPS
b) Lantikan AJK
c) Agihan tugasan
d) Tetap tarikh / tempat
e) Kos
f) Aktiviti
g) Hal-hal lain

2 Persiapan SU Ko 2 minggu
a) Latihan aktiviti Penyelaras PPS sebelum
b) Tempat Guru Penasihat Program
c) Bahan
d) Jadual

3 Surat menyurat SU Ko 2 minggu


a) Kebenaran ibubapa sebelum
b) Jemputan perasmian Program

4 Pelaksanaan SU Ko 3 hari
Penyelaras PPS
Semua guru

5 Penyediaan laporan SU Ko 2 hari

100
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI (2)


Nama Projek : Pertandingan antara Persatuan (Nasyid).

Rasional : Pengurusan yang betul boleh menarik minat murid.

Objektif : Dapat menarik minat murid untuk menyertai aktiviti Kokurikulum.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 1 hari (Julai)

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat SU Ko 1 hari
a) Ucapan Guru Besar Penyelaras
b) Lantikan AJK Persatuan
c) Agihan tugasan
d) Tetap tarikh / tempat
e) Kos
f) Hal-hal lain

2 Persiapan Penyelaras 2 minggu


a) Latihan aktiviti Persatuan sebelum
b) Tempat Guru Penasihat Program
c) Jadual

3 Pelaksanaan SU Ko 1 hari
Penyelaras
Persatuan

4 Penyediaan laporan SU Ko 2 hari

101
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST5 : Membei peralatan yang tidak mencukupi dan menyediakan padang di kawasan komuniti setempat.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Gotong royong SU Ko 1 hari RM200 Padang Aktiviti Gotong
bersih padang di SU Sukan dapat permainan royong
kawasan komuniti digunakan dapat bersama
untuk dijalankan PIBG
aktiviti Ko.

102
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Gotong royong menyediakan padang.

Rasional : Peralatan dan tempat untuk aktiviti Kokurikulum tidak mencukupi.

Objektif : Dapat menggunakan peralatan dan tempat secara optimum.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Januari

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat PK Ko 1 hari
a) Penetapan tarikh SU Ko
b) Agihan tugas
c) Kos
d) Peralatan
e) Persegaran
f) Hal-hal lain

2 Surat menyurat kepada SU Ko 1 minggu


a) Ibubapa sebelum
b) PIBG aktiviti

3 Pelaksanaan PK Ko 1 hari
SU Ko
PIBG

4 Penyediaan laporan SU Ko 1 hari

103
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PENTADBIRAN PEJABAT
(Pelan Taktikal dan Pelan Operasi)

PELAN TAKTIKAL

ST1 : Meningkatkan pengurusan pejabat agar lebih efisyen.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Perbincangan antara Guru besar 1 hari RM20 Pengurusan % kesilapan Kursus
pihak pentadbir dengan pejabat lebih dapat Perkembangan
staf pejabat. efisyen dikurangkan Staf

104
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Pengurusan pejabat

Rasional : Sekolah yang berjaya bermula daripada pengurusan pejabat yang efisyen

Objektif : Dapat melicinkan pengurusan pejabat.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 1 hari

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

Guru Besar 1 hari


Perbincangan:
Pem.Tadbir
1.1 Peranan dan tugas kakitangan
1 1.2 Carta aliran kerja
1.3 Memahami Piagam Pelanggan

Pem.Tadbir 1 minggu
Persiapan:
sebelum
Tempat
2 kem
Bahan
Jadual
Guru Besar 3 hari
3 Pelaksanaan
Pem.Tadbir 1 minggu
Penyediaan Laporan
selepas per
4 bincangan

105
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST2 : Mewujudkan sistem fail yang lebih berkesan.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Sistem fail dan Guru 1 hari RM80 Guru-guru % salah laku Kursus Per
surat-menyurat. Besar dapat dapat kembangan
mengguna dikurangkan Staf
kan fail
secara
sistematik.

106
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Sistem Fail

Rasional : Sesuatu organisasi memerlukan kepada suatu sistem fail yang betul.

Objektif : Dapat meningkatkan lagi pemahaman guru-guru tentang pengurusan fail.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 1 hari

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

Guru Besar 1 hari


Mesyuarat:
SU Perancang
1.1 Ucapan GB
1.2 Lantik AJK
1.3 Agih tugas
1
1.4 Tetap tarikh/tempat
1.5 Bincang kos
1.6 Jemputan
1.7 Hal-hal lain
PKP 1 minggu
Persiapan:
AJK Tempat sebelum
Tempat
2 kem
Bahan
Jadual
SU Perancang 1 minggu
Surat menyurat
sebelum
Makluman ibu bapa
3 kem
Jawapan ibu bapa
Fasilitator
AJK Persegaran 1 minggu
Tempahan Sajian
AJK Hadiah sebelum
4 Tempahan Cenderahati
kem

PKP 3 hari
Pelaksanaan
5 SU Perancang

SU Perancang 1 minggu
Penyediaan Laporan
6 selepas kem

107
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST3 : Menambah baik perkhidmatan kaunter.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Bengkel Guru 1 hari - Perkhidmata % aduan Bengkel
perkhidmatan Besar n kaunter dapat
kaunter. lebih dikurangkan.
sistematik.

108
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Klinik perkhidmatan kaunter

Rasional : Kakitangan pejabat perlu mengetahui bidang tugas mereka dengan betul.

Objektif : Dapat menambah baik perkhidmatan kaunter.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 1 hari

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

Guru Besar 1 hari


Taklimat:
1.1 Susun atur perabot
1.2 Pengurusan surat-menyurat
1 1.3 Penyusunan fail
1.4 Pengelasan borang
1.5 Melayan pelanggan

PAR 1 minggu
Persiapan:
sebelum
Tempat
2 kem
Bahan
Bengkel
Guru Besar 1 hari
3 Pelaksanaan
Pem.Tadbir
Pem.Tadbir 1 minggu
Penyediaan Laporan
selepas
4 bengkel

109
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST4 : Melaksanakan sistem pemantauan yang lebih berkesan.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Program Guru Secara - Penyata % kesilapan Audit
pemantauan secara Besar berkala kewanagan dapat dalaman
berjadual. lebih dikurangkan
sistematik.

110
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Pemantauan kewangan

Rasional : Pentadbir sepatutnya tidak lepas tangan kerja-kerja kewangan.

Objektif : Dapat mengelakkan kesilapan dalam aspek kewangan

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sepanjang tahun

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

Guru Besar 1 hari


Mesyuarat khas:
1.1 Agih tugas
1
1.2 Tetapkan jadual
1.3 Bincang aspek pemantauan
Pembatu Tadbir Mengikut
Persiapan:
keperluan
Buku Tunai
2
Buku Stok
Harta modal & inventori
Guru Besar 3 hari
Pelaksanaan
Semua PK
3
Audit dalam

Pembantu Mengikut
Penyediaan Laporan
4 Tadbir arahan

111
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

KEWANGAN
(Pelan Taktikal dan Pelan Operasi)

PELAN TAKTIKAL

ST1 : Menambah cekap pengurusan kewangan.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Pengurusan harta Guru 1 hari RM80 Kakitangan Maklumat Kursus per
modal, dan besar pejabat harta sekolah kembangan
inventori. Pem. dapat dapat dikesan staf
Tadbir mengemas dengan cepat.
kini harta
modal dan
inventori
dengan
betul

112
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Pengurusan harta modal dan inventori

Rasional : Harta sekolah sewajarnya mempunyai maklumat yang lengkap dan terkini.

Objektif : Dapat menentukan harta sekolah direkod dengan betul.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sepanjang tahun

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

Guru besar 1 hari


Mesyuarat:
1.1 Ucapan GB Pem.Tadbir
1.2 Lantik AJK
1
1.3 Agih tugas
1.4 Tetap tarikh/tempat
1.5 Hal-hal lain
Pem.Tadbir 1 minggu
Persiapan:
sebelum
2 Bahan
bengkel
Jadual
Pem.Tadbir 1 minggu
Surat menyurat
sebelum
3 Makluman jawatankuasa
mesyuarat
Fasilitator
AJK Persegaran 1 minggu
Tempahan Sajian
AJK Hadiah sebelum
4 Tempahan Cenderahati
bengkel

Pem.Tadbir Sepanjang
Pelaksanaan
5 tahun

Pem.Tadbir Mengikut
Penyediaan Laporan
6 keperluan

113
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST2 : Menyediakan bajet berhemat.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Penyediaan bajet. Guru 1 minggu - Bajet dapat Tiada teguran Pem
besar dibuat audit bentangan
dengan bajet
tepat.

114
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Penyediaan bajet

Rasional : Pengurusan kewangan yang betul berdasarkan bajet yang tepat.

Objektif : Dapat mengemukakan bajet yang jelas dan munasabah.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 1 minggu

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

Guru besar 1 hari


Perbincangan:
1.1 Peruntukan wang kerajaan
1 1.2 Peruntukan wang SUWA
1.3 Peruntukan lain
1.4 Bil-bil yang belum jelas

Pem.Tadbir 1 minggu
Persiapan:
2
Penyediaan bajet
Pembentangan bajet Pem.Tadbir 1 minggu
selepas
3
penyediaan

Pem.Tadbir Sepanjang
Pelaksanaan
4 tahun

Pem.Tadbir Akhir tahun


Penyediaan Laporan
5

115
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST3 : Mengemas kini buku stok.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Penyediaan buku PKHEM 1 hari RM300 Murid- % salah laku Kursus per
stok oleh panitia murid lebih dapat kembangan
mata pelajaran. bermotivasi. dikurangkan staf

116
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Penyediaan buku stok

Rasional : Peralatan dan bahan bantu mengajar perlu dicatat dalam buku stok

Objektif : Panitia mata pelajaran dapat merekod BBM dalam buku stok dengan betul.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sepanjang tahun

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

Guru besar 1 hari


Mesyuarat:
1.1 Ucapan GB Pem.Tadbir
1.2 Lantik AJK
1.3 Agih tugas
1
1.4 Tetap tarikh/tempat
1.5 Bincang kos
1.6 Jemputan
1.7 Hal-hal lain
PKP 1 minggu
Persiapan:
AJK Tempat sebelum
Tempat
2 bengkel
Bahan
Jadual
Pem.Tadbir 1 minggu
Surat menyurat
sebelum
3 Makluman kepada panitia
mesyuarat
Fasilitator
AJK Persegaran 1 minggu
Tempahan Sajian
AJK Hadiah sebelum
4 Tempahan Cenderahati
bengkel

Pem.Tadbir 3 hari
5 Pelaksanaan
Pem.Tadbir Mengikut
Penyediaan Laporan
6 keperluan

117
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN TAKTIKAL

ST4 : Mengadakan program pengurusan kewangan kepada staf.

BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUTCOME INDIKATOR PELAN


HARI SUMBER PRESTASI KONTIGENSI
(KPI)
1 Kursus kewangan Guru 1 hari RM200 Guru-guru % Kursus per
besar dapat penggunaan kembangan
Pen. memanfaat wang secara staf.
Tadbir peuntukan maksimum.
wang
Kerajaan
dan SUWA
dengan
betul.

118
Perancangan Strategik SKSP 2010 - 2015

PELAN OPERASI
Nama Projek : Kursus kewangan

Rasional : Guru-guru perlu mengetahui secara umum tentang pengurusan kewangan sekolah.

Objektif : Dapat memberi pengetahui tentang penggunaan wang sekolah.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 1 hari

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

Guru besar 1 hari


Mesyuarat:
1.1 Ucapan GB Pem.tadbir
1.2 Lantik AJK
1.3 Agih tugas
1
1.4 Tetap tarikh/tempat
1.5 Bincang kos
1.6 Jemputan
1.7 Hal-hal lain
PKP 1 minggu
Persiapan:
AJK Tempat sebelum
Tempat
2 kursus
Bahan
Jadual
Pem.Tadbir 1 minggu
Surat menyurat
sebelum
3 Jemputan kepada guru
kursus
Fasilitator
AJK Persegaran 1 minggu
Tempahan Sajian
AJK Hadiah sebelum
4 Tempahan Cenderahati
kursus

Guru besar 1 hari


Pelaksanaan
5 Pem.Tadbir

Pem.Tadbir 1 minggu
Penyediaan Laporan
selepas
6
kursus

119