Anda di halaman 1dari 8

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks ) Panitia: SAINS RUMAH TANGGA (SRT)

Dalaman (S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN


Semua guru ERT berbudaya kerja
positif. Guru tidak dapat menumpukan
Pengalaman mengajar guru SRT kepada PdP kerana terlalu
melebihi 10 tahun. banyak aktiviti.
Ketua Panitia SRT terlibat sebagai JU Sekitar 50% murid kurang
negeri. kebersediaan terhadap PdP dan
Semua guru SRT didedahkan juga pengetahuan sedia ada
dengan penataran KSSM dan yang lemah.
maklum DSKP SRT.

Luaran
(O) PELUANG Strategi SO Strategi WO
Ibu bapa mementingkan Meningkatkan pencapaian SRT Meningkatkan motivasi supaya
pelajaran anak mereka. dengan kerjasama antara ibu bapa murid supaya sentiasa bersedia
Sokongan kewangan daripada dan guru. dan menunjukkan minat semasa
pihak PIBG. Meningkatkan penggunaan ICT / PdP berlansung.
Pihak PPD dan Pentadbir sekolah Media Sosial dalam PdP.
sering memberi kerjasama.
(C) CABARAN Strategi SC Strategi WC
Ekspetasi ibu bapa terhadap Perlaksaan PdP berkesan dengan Janakan Pendekatan Belajar
sekolah dan anak tinggi. menerapkan pendekatan baru berasaskan projek. Secara tidak
Ibu bapa menyerahkan tugas seperti Kaedah Pembelajaran Abad- lansung ia menarik minat murid
mendidik 100% kepada sekolah 21 dan Flipped Classroom. dan murid mendapat wang saku
dan guru. Menggunakan Pendekatan daripada hasil projek.
Pengaruh media elektronik Berasaskan Murid dan Bahan untuk
seperti laman sosial dan gajet. meningkatankan keberkesanan PdP
Subjek baru yang luas dan pencapaian murid.
cakupannya
PELAN STRATEGIK SAINS RUMAH TANGGA
SMK. AMAN JAYA 2017-2020

NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA :
PPPM :
KPI Pengetua :

Indikato Sasaran (ETR )


r
Isu Masalah Matlamat Stategi ( SWOC) Pencapa 201 201 201 201
ian 4 5 6 7
(KPI)
Kebersediaan 1) Murid kurang Meningkatan Memastikan murid Keputusa 7.65 7.60 7.55 7.50
murid semasa fokus dan tiada tumpuan di dapat memberi n SPM
PdP dan hala tuju semasa PdP dan tumpuan di dalam sebenar
pencapaian 2) Murid tidak memberi kelas, menyiapkan
murid rendah. menyiakan komitmen semua tugasan dan
tugasan yang sehingga 100%. mencapai prestasi
diberi yang baik dalam
penilaian.
Kebersediaan 1) Guru lebih Meningkatkan Memastikan
guru banyak bilangan guru keberkesanan PdP
mengajar mengguna yang mengajar dan murid lebih peka
menggunakan pendekatan menggunakan dengan tajuk yang
pendekatan berpusatkan pendekatan dipelajari seterusnya
berpusatkan guru murid dan bahan membantunya untuk
murid rendah. supaya aktiviti menjawab soalan
PdP menjadi KBAT dan aktiviti
lebih kognitif.
menyeronokkan.
Persekitaran 1) Kedudukan dan Meningkatkan Memastikan
untuk kemudahan ruang dan persekitaran belajar
pembelajaran sedia ada untuk peluang untuk kondusif dan
abad 21 melancarkan guru-guru menyumbang
kurang teknik menjalankan kepada
kondusif pembelajaran pembelajaran keberkesanan PdP
abad 21 perlu abad 21 dengan dan peningkatan
diperbaiki. lebih kondusif pencapaian murid.

PELAN TAKTIKAL SAINS RUMAH TANGGA 2017

MATLAMAT : PENCAPAIAN PRESTASI CCEMERLANG DALAM PEPERIKSAAN OLEH SEMUA CALON ERT.

INISIATIF / STRATEGI Program Peningkatan Akademik


Bi Program / Projek Tanggung Tempoh Kos / Output / KPI Sasaran Pelan
l Jawab / Hari / Sumber Outcom Kontigensi
Kekerap e
an
1 Program Nyanyi GKMP Mac RM100 Pencapai Gred Murid-murid Modul NYANYI
Ketua Oktober (Peruntuk an Ujian Purata tingkatan 4 dan 5
Pantia an Panitia Bulanan/ Sekolah
Guru ) Peperiksa
Matapelajar an
an
2 Program My Buddy GKMP Julai RM100 Pencapai Gred Murid lemah Modul
Ketua Oktober (Peruntuk an Ujian Purata tingkatan 5 mengikut aras
Pantia an Panitia Bulanan/ Sekolah
Guru ) Peperiksa
Matapelajar an
an
3 Program Flipped GKMP April / RM300 Pencapai Gred Murid-murid Bengkel ICT
Ketua Septemb (Sumban an Ujian Purata tingkatan 4 dan 5 /pengguna
Pantia er gan Bulanan/ Sekolah media sosial
Guru PIBG ) Peperiksa untuk PdP
Matapelajar an
an
4 Program Cakna GKMP Mei RM100 Pencapai Gred Murid-murid Modul
Ketua Oktober (Peruntuk an Ujian Purata tingkatan 4 dan 5 Topikal/Latih
Pantia an Panitia Bulanan/ Sekolah yang kerap Tubi
Guru ) Peperiksa ponteng/tidak
Matapelajar an hadir ke sekolah.
an

PELAN OPERASI PROGRAM MODUL NYANYI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
Strategi : Meningkatkan prestasi akademik
Nama Program / Projek : Modul NYANYI
Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam Kerja Kursus dan SPM
Tanggungjawab : GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Tempoh / Hari : Julai Oktober
Tempat : Bilik Darjah / Makmal ERT
Sasaran : Murid-murid tingkatan 4 dan 5
Kos Anggaran Perbelanjaan : RM100
Sumber : Peruntukan Panitia
Jawatankuasa : Kurikulum
Ringkasan Program : Program ini berbentuk kelas tambahan terancang semasa hari persekolahan.
Masa yang diambil adalah
selama 30 minit sahaja. Murid-murid akan diberi tugasan untuk menghafal fakta/isi
penting dalam
bentuk nyanyian.

PELAN OPERASI PROGRAM MODUL MY BUDDY

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
Strategi : Meningkatkan prestasi akademik
Nama Program / Projek : My Buddy
Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam Kerja Kursus dan SPM
Tanggungjawab : GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Tempoh / Hari : Mac Oktober
Tempat : Bilik Darjah / Makmal ERT
Sasaran : Murid-murid tingkatan 4 dan 5
Kos Anggaran Perbelanjaan : RM100
Sumber : Peruntukan Panitia
Jawatankuasa : Kurikulum
Ringkasan Program : Program ini dijalankan dengan memasangkan dua orang murid lemah dengan
seorang murid yang lebih
tinggi pencapaiannya untuk membimbing tajuk yang sukar/tidak dikuasai oleh
murid.

PELAN OPERASI PROGRAM MODUL FLIPPED

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
Strategi : Meningkatkan prestasi akademik
Nama Program / Projek : Modul Flipped
Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam Kerja Kursus dan SPM
Tanggungjawab : GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Tempoh / Hari : April / September
Tempat : Wakaf / Kantin / Perhimpunan Tingkatan / Bilik Darjah / Makmal ERT
Sasaran : Murid-murid tingkatan 4 dan 5 yang kerap ponteng/tidak hadir ke sekolah.
Kos Anggaran Perbelanjaan : RM300
Sumber : Sumbangan PIBG
Jawatankuasa : Kurikulum
Ringkasan Program : Program ini berbentuk bengkel bagaimana mengguna ICT dan media sosial
untuk menghasilkan interaksi
PdP pada bulan April dan September Bengkel Teknik Menjawab untuk tingkatan 4.

PELAN OPERASI PROGRAM MODUL CAKNA

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid
Strategi : Meningkatkan prestasi akademik
Nama Program / Projek : Modul Cakna
Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam Kerja Kursus dan SPM
Tanggungjawab : GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Tempoh / Hari : April / September
Tempat : Bilik Darjah / Makmal ERT
Sasaran : Murid-murid tingkatan 4 dan 5
Kos Anggaran Perbelanjaan : RM100
Sumber : Peruntukan Panitia
Jawatankuasa : Kurikulum
Ringkasan Program : Program ini dijalankan setiap hari pada waktu pagi/rehat. Murid yang
dikenalpasti mempunyai bilangan
hari tidak hadir ke sekolah melebihi tiga hari setiap bulan akan diberi tajuk untuk
dibentangkan kepada umum pada waktu yang diteetapkan.

Anda mungkin juga menyukai