Anda di halaman 1dari 4

Doa masuk kamar mandi

ALLOOHUMMA INNII A'UUDZUBIKA MINAL KHUBUTSI WAL KHOBAAITSI

Artinya: Ya Allah, aku berlindung dari godaan syetan laki-laki dan syetan perempuan

Doa keluar kamar mandi

GHUFROONAKAL HAMDU LILLAAHIL LADZII ADZHABA 'ANNIL ADZAA WA 'AAFAANII

Artinya: Dengan mengharap ampunanMu, segala puji milik Allah yang telah
menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan.

Doa niat mandi wajib atau junub

NAWAITUL GHUSLA LIRAF'IL HADATSIL AKBARI FARDHAN LILLAAHI TA'AALAA.

Artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadast besar


fardhu karena allah taala

Bacaan doa sesudah ambil air wudhu

ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLOOHU WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAHU WA ASYHADU


ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHUUWA ROSUULUHUU, ALLOOHUMMAJ'ALNII MINAT
TAWWAABIINA WAJ'ALNII MINAL MUTATHOHHIRIINA

Artinya :
Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu
bagi-Nya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Utusan
Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah
aku dari golongan orang-orang yang bersuci (sholeh)
Doa setelah sholat dhuha

ALLAHUMMA INNADH DHUHA-A DHUHA-UKA, WAL BAHAA-A BAHAA-UKA, WAL JAMAALA


JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA QUDRATUKA, WAL ISHMATA
ISHMATUKA. ALLAHUMA INKAANA RIZQI FIS SAMMA-I FA ANZILHU, WA INKAANA FIL
ARDHI FA-AKHRIJHU, WA INKAANA MUASARAN FAYASSIRHU, WAINKAANA HARAAMAN
FATHAHHIRHU, WA INKAANA BAIDAN FA QARIBHU, BIHAQQIDUHAA-IKA WA BAHAAIKA,
WA JAMAALIKA WA QUWWATIKA WA QUDRATIKA, AATINI MAA ATAITA IBADIKASH
SHALIHIN.

Artinya :
Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan
adalah keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu,
penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit
maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar
mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran
dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau
datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh.

Adapun untuk bacaan lafadz doa mohon terhindar dari banyaknya hutang adalah sebagai
berikut.

Artinya :
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kebudakan, dari lemahnya
kemauan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dari banyak hutang kedzaliman
manusia".

Niat Sholat Sunnah Qobliyah dan Ba'diyah


Niat Sholat Sunnah Qobliyyah Subuh (2 Raka'at)
USHOLLI SUNNATASH-SHUBHI ROK'ATAINI QOBLIYYATAN MUSTAQBILAL QIBLATI
LILLAAHI TA'AALA
Artinya :
Aku niat melakukan shalat sunat sebelum subuh 2 rakaat, sambil menghadap qiblat
karena Allah ta'ala
Niat Sholat Sunnah Ba'diyyah Dzuhur (2 Raka'at)


USHOLLI SUNNATAZH-ZHUHRI ROK'ATAINI BA'DIYYATAN MUSTAQBILAL QIBLATI
LILLAAHI TA'AALA
Artinya :
Aku niat melakukan shalat sunat setelah dzuhur 2 rakaat, sambil menghadap qiblat,
karena Allah ta'ala

Doa agar diberi kemudahan


(Mengikuti Ujian)ALLAAHUMMA LAA SAHLA ILLAA MAA JAALTAHU SAHLAN WA ANTA
TAJALUL HAZNA IDZAA SYITA SAHLAN.
Artinya :
Ya Allah! Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan
mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah, apabila
Engkau menghendakinya. (Shahih Ibnu Hibban no. 2427; Syaikh
Abdul Qadir Al Arnauth menyatakan shahih dalam Takhrij Al
Adzkar hal. 106)

Doa Nabi Musa Alaihis Salam untuk


Kelancaran Lisan
,,
,,


,RABBISY-ROHLII SHADRII, WA YASSIRLII AMRII, WAHLUL
UQDATAM MILLISAANII, YAFQAHU QAULII
Artinya :
Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah
untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya
mereka mengerti perkataanku. (QS Thaahaa : 25-28)
SHOLAT WAJIB

Doa Nabi Musa Alaihis Salam untuk


Kelancaran Lisan
,,
,,


,RABBISY-ROHLII SHADRII, WA YASSIRLII AMRII, WAHLUL
UQDATAM MILLISAANII, YAFQAHU QAULII
Artinya :
Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah
untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya
mereka mengerti perkataanku. (QS Thaahaa : 25-28)

Doa Memohon Tambahan Ilmu


Pengetahuan
RABBI ZIDNII ILM