Anda di halaman 1dari 12

SET LATIHAN BERFOKUS UPSR 2016

MATEMATIK 015/2
Kertas 2
1 Jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad


Untuk Kegunaan Pemeriksa
pengenalan / nombor sijil kelahiran dan
angka giliran kamu pada petak yang Kod Pemeriksa:
disediakan.
Markah Markah
Soalan
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 Penuh Diperoleh
soalan. 1 2
2 3
3. Jawab semua soalan. 3 3
4 4
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas 5 5
dalam ruang yang disediakan dalam 6 5
kertas soalan. 7 5
8 2
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini 9 3
boleh membantu kamu untuk 10 5
mendapatkan markah. 11 5
12 3
6. Sekiranya kamu hendak menukar 13 5
jawapan, padamkan jawapan yang 14 5
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan 15 5
yang baharu. Jumlah 60

7. Rajah yang mengiringi soalan tidak


dilukis mengikut skala kecuali
dinyatakan.

8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap


soalan ditunjukkan dalam kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.


[60 markah]

Jawab semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan petak-petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 1

i) Nyatakan jawapan dalam bentuk perpuluhan.

_______________________________________________
[ 1 markah ]

ii) Tukarkan dalam bentuk peratus.

[ 1 markah ]

3 2
Rajah 3(i)terdiri 40 + 56 petak-petak
daripada 7 = segiempat sama yang sama besar.
[ 1 markah ]

(ii) Tuliskan operasi yang sesuai di dalam ruang kosong bagi soalan
berikut.

1 841 7 743 = 1 006

[ 2 markah ]
(i) Lukiskan sebuah heksagon pada rajah 3 di atas.

[ 1 markah ]
3
(ii) Hitung perimeter heksagon berikut jika tiap sisi berukuran 3 cm.

[ 2 markah ]
5 Rajah
Rajah3 5 menunjukkan perjalanan sebuah teksi dari bandar D ke bandar F.

Rajah 5
3

Jarak bandar D ke bandar E ialah 11.4 km.


4 Jadual 4 menunjukkan peratusan jualan buah-buahan di sebuah gerai.
Peratusan jualan rambutan belum ditunjukkan.

(i) Tukarkan jarak bandar DPeratusan


Jenis buah ke bandar E dalam unit m.
Tembikai 30 [ 1 markah ]
Rambutan
Durian 25
Manggis 10

Jadual 4
(ii) Diberi jarak DE = EF. Hitung jarak, dalam km, EF.
Jumlah jualan keseluruhan buah-buahan di gerai itu ialah 800 kg. [ 2 markah ]

(i) Hitung peratusan jualan rambutan.


[ 2 markah ]

(ii) Berapakah jumlah bilangan jualan rambutan di gerai itu?


[ 2 markah ]

(iii) Hitung jarak, dalam km, dari bandar D hingga bandar F. 4


[ 2 markah ]
D E F

6 Rajah 6 menunjukkan isipadu air dalam dua buah bekas.

1
Rajah
4 6
(i) Hitung jumlah isipadu air, dalam ml, kedua-dua bekas.
[ 2 markah ]

(ii) Asmah membeli 2 liter air dan memasukkan ke dalam sebuah jag
bersama dengan air di dalam kedua-dua bekas. Air tersebut dituangkan
ke dalam 8 gelas yang sama besar.
Berapakah isipadu air, dalam ml, bagi setiap gelas?
[ 3 markah ]

1.25 l
3
l
4
7 Pendapatan Noorle sebulan adalah daripada jumlah gaji sebulan

suaminya sebanyak RM5 760.

5
(i) Kira pendapatan Noorle sebulan.
[ 2 markah ]
3
4

(ii) Mereka mempunyai pendapatan sampingan sebanyak RM3 300 sebulan


hasil perniagaan kecil-kecilan.
Hitung jumlah pendapatan keseluruhan mereka sebulan.
[ 3 markah ]
9 Rajah 9 menunjukkan waktu pada suatu petang.

8 Rajah 8 menunjukkan kordinat yang mewakili sebiji betik.

(i) Nyatakan waktu pada muka jam di atas dalam sistem 24 jam.
[1 markah ]

Rajah 8

(ii) (i)
Hashim Nyatakan koordinat
memulakan bagi betik.
kelas tambahan seperti waktu pada rajah 9 dan

______________________________________________________
berakhir selepas 1 jam .

Pukul berapakah kelas tambahan itu berakhir? [1 markah]


[ 2 markah ]

(ii) Tandakan dengan huruf W pada koordinat (6,2) pada rajah 8.


[1 markah]
2
Rajah 9

10 Rajah 10 carta pai yang menunjukkan jumlah jualan buah-buahan tempatan di


sebuah gerai jualan.

3
4

Rajah 10

(i) Berapakah peratus jualan buah duku?


[ 1 markah ]

(ii) Cari jumlah jualan buah duku di gerai jualan tersebut, jika jumlah
keseluruhan jualan buah-buahan adalah 220 kg.
[ 2 markah ]

(iii) Hitung beza, dalam kg, jualan buah durian dan buah rambutan.
[ 2 markah ]

Duku
35%
Rambutan

Durian

5
11 Rajah 11 menunjukkan harga bagi sebuah buku.

Rajah 11

(i) Izwan menggunakan wangnya untuk membeli 3 buah buku tersebut.


Wangnya masih berbaki sebanyak RM12.40.
Berapakah jumlah wang yang dia ada sebelum membeli buku-buku itu?
[ 2 markah ]

(ii) Wang bakinya digunakan untuk membeli sehelai tuala muka yang
berharga RM9.90.
Berapa kepingkah syiling 50 sen, 20 sen dan 10 sen yang masih ada
padanya?
[ 3 markah ]

RM35.20

5
12 (i) Tukarkan 0.5 jam kepada minit.

[1 markah]

(ii) 1 jam 15 minit + jam + 0.5 jam = ______ jam _____ minit
2
3 [2 markah]

5
3

13 Rajah 13 adalah dua batang kayu yang berbeza ukuran panjangnya.

Panjang kayu A adalah 1 daripada panjang kayu B.


14 3
Jadual 14 menunjukkan jarak perjalanan dari rumah Shahrizal ke dua buah
bandar.
A

B 120 cm

Rajah 13

(i) Tukarkan ukuran panjang kayu B kepada m.


Jadual 14
[1 markah]

(ii) Cari panjang, dalam cm, kayu A.


(i) Berapakah jarak, dalam m, dari rumah Shahrizal ke bandar A?
[2 markah]
[1 markah]

(iii) Nabila meletakkan sebatang kayu berukuran 2 m.


1
8 tersebut.
Hitung jumlah, dalam cm, ketiga-tiga batang kayu

[2 markah]
(ii) Hitung beza, dalam km, jarak antara bandar A dan bandar B.
[2 markah]

(iii) Shahrizal ingin ke bandar C yang jaraknya kurang 0.3 km daripada jarak
bandar A.
Bandar Jarak
Berapakah, dalam m, jarak bandar C ?
3 [2 markah]
A 7 km
8
B 6.03 km

5
Murid Jumlah buku

Kaisah 33

Aimuni

Nafisah

15 Rajah 15 menunjukkan jadual buku yang dibaca oleh Kaisah, Aimuni dan
Nafisah dalam masa satu tahun.

Rajah 15

Purata buku yang dibaca oleh mereka ialah 23 buah buku.

(i) Berapakah jumlah buku yang dibaca oleh Nafisah jika jumlahnya adalah
separuh daripada jumlah buku yang dibaca oleh Aimuni ?
[3 markah]

(ii) Hitung beza jumlah buku yang dibaca oleh Kaisah dan Nafisah.
[2 markah]
SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai