Anda di halaman 1dari 5

WEEK 21 HARI:- ISNIN TARIKH:- 12/06/2017

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 1020 1120 Masa 1120 1150
Tingkatan 3F Tingkatan PB
Tajuk PEKA TERHADAP ISU ISU AS Tajuk KESAN AKT MANUSIA TERHADAP AS
K-BAT APLIKASI K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK I THINK PETA POKOK
PBS BAND 1, BAND 2, BAND 3 PBS BAND 1,2
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS ABM
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan maksud EIA. 1) Menyatakan factor dan kesan peningkatan suhu, jerebu dan hujan
2) Menyatkan cara menunjukkan pritahatin terhadap asid.
alam sekitar sebagai seorang murid.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL


Masa 1220 1350
Tingkatan 5S1
Tajuk MELINDUNGI HAK KANAK2,WANITA
K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK
BIDAN ALAM SEKITAR
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan agensi yang bertanggungjawab melindungi
kanak dan wanita daripada dieksploitasi.
2) Menjelaskan cara menghargai jasa wanita.

Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka
dalam kelas.
2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid
Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P
Catatan:
WEEK 21 HARI:- SELASA TARIKH:- 13/06/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK GEOGRAFI


Masa 0705 0735 MASA 0935 - 1005
Tingkatan 3F TING PB
Tajuk 11: KEGIATAN EKONOMI UTAMA TAJUK KESAN AKT MANUSIA TERHADAP AS
K-BAT APLIKASI PBS -
I THINK PETA POKOK K-BAT MENILAI, MEMBEZAKAN
PBS BAND 1, BAND 2 I THINK PETA POKOK
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS PM, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis kegiatan perniagaan di Bintangor. 1) Menjelaskan halangan bentuk muka bumi terhadap manusi.
2) Menyatakan jenis pengangkutan yang sesuai untuk pergi ke
destinasi yang dituju.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka dalam 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 1020 1120 Masa 1150 1220
Tingkatan 4A5 Tingkatan PA
NILAI RASIONAL/KESEDERHANAAN Tajuk KESAN AKT MANUSIA TERHADAP AS
K-BAT APLIKASI K-BAT APLIKASI
I THINK PETA POKOK I THINK PETA POKOK
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI PBS -
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kesan terjerebak dalam aktiviti social. Menyatakan factor dan kesan peningkatan suhu, jerebu dan hujan asid.
2) Menyatakan langkah berbelanja dengan berhemah.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah 5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:
WEEK 21 HARI:- RABU TARIKH:- 14/06/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK PENDIDIKAN MORAL


Masa 0805 0835 MASA 0835 0935
Tingkatan PA TING 3F
Tajuk KESAN AKT MANUSIA TERHADAP AS BIDANG ALAM SEKITAR
K-BAT APLIKASI NILAI PEKA TERHADAP ISU ISU AS
I THINK PETA POKOK K-BAT PETA POKOK
PBS - I THINK BAND 1, BAND 2, BAND 3
ABM BUKU MODUL, BUKU TEKS, BUKU KERJA ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan factor dan kesan kemarau, rumah hijau. 1) Menyatakan aktiviti terancang menjamin kualiti alam sekitar.
2) Menyataka kesan penerokaan hutan terhadap alam sekitar.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas. 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab. 3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru. 4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah 5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:

Mata Pelajaran GEOGRAFI SUBJEK PENDIDIKAN MORAL


Masa 0935 1005 MASA 1020 1120
Tingkatan 3F TING 5S1
Tajuk 11: KEGIATAN EKONOMI UTAMA BIDANG HAK ASASI MANUSIA
K-BAT ANALISIS NILAI MELINDUNGI HAK PKJ/ OKU/PGN
I THINK PETA ALIR, PETA DAKAP K-BAT PETA POKOK
PBS BAND 5 I THINK BAND 1, BAND 2
ABM BUKU KERJA, POWER POINT ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis perkhidmatan kewangan di Bintagor. 1) Menyatakan Akta Kerja 1955.
2) Menyatakan jenis pendidikan yang diterima oleh pelajar sendiri 2) Menyatakan cara menangani masalah perhubungan antara majikan
dan jenis pendidikan lain yang ditawarkan di Bintangor. dan pekerja.
3) Menyatakan langkah mengiktiraf jasa OKU.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan:
WEEK 21 HARI:- KHAMIS TARIKH:- 15/06/2017

Mata Pelajaran GEOGRAFI


Masa 0935 1005
Tingkatan 3F
Tajuk EKONOMI UTAMA
K-BAT ANALISIS
I THINK PETA DAKAP, PETA POKOK, PETA BUIH
PBS BAND 1
ABM POWER POINT, BUKU KERJA
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan jenis perniagaan.
2) Menyatakan jenis pengangkutan.
Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
2) Penjelasan Isi pelajaran.
3) Sesi soal jawab.
4) Rumusan guru.
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid
Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P
Catatan:
WEEK 21 HARI:- JUMAAT TARIKH:- 16/06/2017

SUBJEK PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran GEOGRAFI


MASA 0705 835 Masa 0935 1005
TING 4A5 Tingkatan 3F
BIDANG KEKELUARGAAN Tajuk KEGIATAN EKONOMI UTAMA
NILAI KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA K-BAT MENGANALISIS
K-BAT PETA POKOK I THINK PETA POKOK, PETA BUIH
I THINK MENGANALISIS PBS BAND 1, BAND 2
ABM BUKU TEKS, KERTAS EDARAN ABM BUKU TEKS GEO, KERTAS EDARAN
Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:- Objektif: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:-
1) Menyatakan kepentingan kasih sayang antara anggota 1) Menyatakan jenis perindustrian yang dimajukan di Bintanor.
keluarga dalam mewujudkan keluarga yang harmoni. 2) Menyatakan jenis industry berpandukan jenis produk yang diberi.
3) Membezakan antara industry berasaskan sumber dan bukan
sumber.
Aktiviti: Aktiviti:
1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang kedudukan mereka 1) Induksi Set Guru menanya pelajar tentang pelajaran lepas.
dalam kelas. 2) Penjelasan Isi pelajaran.
2) Penjelasan Isi pelajaran. 3) Sesi soal jawab.
3) Sesi soal jawab. 4) Rumusan guru.
4) Rumusan guru. 5) Pemberian kerja rumah
5) Pemberian kerja rumah

Refleksi: Refleksi:
Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang Perkara Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Penglibatan murid Penglibatan murid
Penguasaan Murid Penguasaan Murid
Hasil Kerja Murid Hasil Kerja Murid
Aktiviti P & P Aktiviti P & P
Catatan: Catatan: