Anda di halaman 1dari 2

Eksperimen Tindakan Asid dan Alkali ke atas Lateks

Tujuan : Mengkaji penggumpalan lateks oleh asid dan pencegahan penggumpalan


lateks oleh alkali

Hipotesis : Asid dapat menggumpalkan lateks dan alkali mencegah penggumpalan


lateks

Pembolehubah : (i)dimalarkan isipadu lateks

(ii)dimanipulasi - kehadiran asid dan alkali

(iii)bergerak balas penggumpalan lateks

Bahan/Radas : lateks,2 bikar,rod kaca, asid etanoik dan larutan ammonia

Kaedah :

Lukis rajah

1.Lateks dimasukkan ke dalam dua bikar A dan B

2.Tambahkan asid etanoik ke dalam bikar A manakala larutan ammonia dalam


bikar B

3. Kacau campuran kedua-dua bikar tersebut menggunakan rod kaca.

4.Catatkan keadaan lateks selepas 10 minit.

Penjadualan data :

Kehadiran Asid dan Alkali Penggumpalan lateks


Lateks + asid etanoik Lateks menggumpal
Lateks + larutan ammonia Lateks tidak menggumpal