Anda di halaman 1dari 11

Untuk Bahagian A

Kegunaan
Pemeriksa [ 40 markah ]

Jawab semua soalan

1. a.Sebelum mengelolakan pertandingan,nyatakan satu proses awal yang perlu


dilakukan oleh jawatankuasa pengelola.

...
(1markah)
b. Jelaskan bagaimana ciri intitusi sukan iaitu, undang-undang dan peraturan mampu
memenuhi kreteria seperti dalam institusi sosial.

.....................................................................................................................................
......

.....................................................................................................................................
......
(2markah)
2. Rajah 1 menunjukkan jenis-jenis keagresifan dalam sukan.

RAJAH 1

a. Nyatakan satu contoh perlakuan dalam sukan hoki yang mengambarkan


keagresifan ketara/ hostile.


(1markah)

b.Nyatakan satu klasifikasi keagresifan bagi X atau Y ?

.......................................................................................................................................
.................... (1markah)

b. Nyatakan 2 faktor semasa yang mempengaruhi perlakuan agresif.


(2markah)
Untuk 3. Rajah 2 menunjukkan satu aksi latihan bebanan.
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 2

a.Namakan satu jenis penguncupan otot selain dari penguncupan otot seperti aksi di
rajah 2.

..
.(1markah)
b.Nyatakan satu jenis sendi selain sendi X yang terdapat dibadan kita?

................................................................................................................
......................................... (2 markah)
c.Nyatakan satu otot yang terlibat dalam aksi fleksi di rajah 2 ?(1 markah)
4. Rajah 3 menunjukkan struktur neuron .

RAJAH 3

a.Namakan satu bahagian struktur neuron yang terdapat pada bulatan X.

................................................................................................................
......................................... (2markah)
b.Nyatakan fungsi utama sistem Y

................................................................................................................
......................................... (2markah)
c.Nyatakan dua fungsi sistem saraf

................................................................................................................
.........................................

................................................................................................................
.......................................... (2markah)

Untuk 5. Rajah 4 menunjukkan sistem peredaran darah.


Kegunaan
Pemeriksa

Kitaran Q

Kitaran R

Rajah 4

a.Namakan salah satu kitaran Q atau kitaran R?

..
(1markah)

b.Nyatakan 2 kesan yang akan berlaku pada bahagian P sekiranya atlet melakukan
latihan fizikal secara kosisten ?.

..
.(2markah).

c.Berikan DUA perbezaan antara kitaran Q dan kitaran R

KITARAN Q KITARAN R

(2markah)
Untuk 6. Rajah 5 menunjukkan
Kegunaan salah satu kaedah Bantu
Pemeriksa mula

Rajah 5

a) Nyatakan satu prosedur rawatan C atau E dalam bantu mula RICE .

...
(1markah)
b) Apakah tujuan meninggikan bahagian yang tercedera ?

..
(1markah)

c. Nyatakan jenis kecederaan yang boleh menggunakan kaedah Bantu mula di


atas semasa bersukan?

................................................................................................................
........................ (1markah)
Untuk 7. Rajah 6 di bawah menunjukkan satu latihan plyometric
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 6

a) Namakan ujian yang boleh dilakukan untuk menguji kuasa dibahagian


yang bertanda X itu ?.


(1markah)

b) Nyatakan tujuan ujian yang dijalankan.


(1markah)

c) Nyatakan jenis sukan dalam olahraga yang memerlukan kuasa pada


bahagian yang bertanda X.

..........................................................................................................................
....................


(1markah)

Untuk 8. Rajah 7 menunjukkan fasa-fasa periodisasi dalam perancangan program latihan.


Kegunaan
Pemeriksa
Fasa Persediaan Fasa Pertandingan Fasa Transisi
Rajah 7

a) Nyatakan fasa P pada fasa persediaan dalam rajah 7?


.................................................................................................................
........................................ (1markah)
b) Apakah tujuan fasa transisi?

(1markah)

c) Nyatakan 3 tujuan diadakan periodisasi latihan(3markah)

9 Rajah 8 menunjukkan atlet x melakukan latihan lompatan


Rajah 8

a.Nyatakan dua faktor yang boleh mempengaruhi ketidak stabilan atlet semasa
mendarat .

.......................................................................................................................................
....................

.......................................................................................................................................
.................... (2markah)

b.Jelaskan satu prinsip bagaimana kestabilan dapat dicapai ketika aksi mendarat
dalam aksi di rajah 8.


(2markah)

10. Rajah 9 menunjukkan lengkok pembelajaran kemahiran motor.

Lengkok X Lengkok Y
Pembelajaran Pembelajaran

praktis praktis

Rajah 8

a. Namakan jenis lengkok pembelajaran selain dari lengkok X ?


(1markah)

b. Berikan satu contoh aksi pembelajaran dalam permainan bola tampar


berdasarkan lengkuk Y.

.......................................................................................................................................
.................... (1markah)

c. Terangkan 2 perbezaan pembelajaran di antara lengkuk X dengan lengkok Y.

Lengkok X Lengkok Y

(2markah)

Untuk BAHAGIAN B
Kegunaan
Pemeriksa [ 20 MARKAH ]
11. Jadual dibawah menunjukkan pasukan yang akan bertanding
dalam pertandingan bola sepak.

Pertandingan Bola Sepak Remaja 2016


Pusingan Awal : Separa Liga 4 Kumpulan
Malaysia (Johan 2015) Iraq
Kenya (Naib Johan 2015) Italy
Pakistan (Ketiga 2015) Peranchis
Australia (Keempat 2015) England
Brazil Korea
Jordan Singapura

a.Agihkan kumpulan ini mengikut format pertandingan .


(4 markah)

Contoh:
Kumpulan A
-
-
-
-
-

b.Sekiranya pertandingan ini dianjurkan menggunakan sistem


pertandingan kalahmati sekali , lukiskan carta pertandingan
kalahmati sekali tersebut.
(6 markah)

12. Gambarajah menunjukkan bagaimana sistem saraf berfungsi dan


aksi 2 atlet melontar bola.
a.

b.

Nyatakan dua fungsi sistem saraf


C. 2 markah

Terangkan berkaitan input sensori yang mungkin dapat dikesan oleh atlet
B sebelum menangkap lontaran dari atlet A.
2 markah

Jelaskan perlakuan yang digambarkan antara 2 atlet diatas berdasarkan


kepada fungsi sistem saraf yang terlibat.
6 markah

13. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan latihan litar bagi


permainan bola
Masabaling.
aktiviti : 30
saat
Jeda rehat : 60 saat
Jumlah stesen :6
Jarak antara stesen : 5 meter
a. Lakarkan plan latihan litar berdasarkan maklumat di atas.
[ 4 markah ]

b. Senaraikan bagaimana prosedur latihan litar dilaksanakan.


[4
markah ]
c.
Nyatakan bagaimana melakukan aktiviti memanaskan badan
[2markah]

14. Rajah dibawah menunjukkan 2 aksi dalam sukan

SUKAN X SUKAN Y

a. Nyatakan jenis pemindahan pembelajaran dari acara sukan X ingin


berlatih sukan Y?
[1markah]

b. Nyatakan 3 jenis pemindahan pembelajaran tersebut?


[3 markah]
c.
Terangkan setiap jenis pemindahan pembelajaran tersebut
berserta dengan contoh ?
[6 markah]