Anda di halaman 1dari 3

SMK.

TAMAN KLUANG BARAT


JALAN YULE CATTO, 86000 KLUANG, JOHOR

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2017

JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN PT3


MATA PELAJARAN : SEJARAH

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN


1. Taklimat Pengoperasian dan Penjamin Kualiti Pelbagai 06 April 2017 PPD, KPKw, PKw,
Instrumen PT3 Mata Pelajaran : Sejarah Peringkat Daerah KPMP, GMP
Tempat : SMK. Dto Abdul Rahman Andak
Masa : 8.00 pagi hingga 4.30 petang

2. Memuat turun tugasan dan panduan penskoran di Aplikasi 11 April 2017 SuP
PT3 di alamat http://pt3.moe.gov.my

3. Verifikasi instrumen pentaksiaran secara teknikal 11 April hingga Pengetua


13 April 2017

4. Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai Instrumen Mata 18 April 2017 PPD, KPKw, PKw,
Pelajaran : Sejarah Peringkat Daerah KPMP, GMP
Tempat : SMK. Seri Intan
Masa : 8.00 pagi hingga 4.30 petang

5. Cetakan instrumen pentaksiran 16 April hingga PKP, AKP


21 April 2017
Kelas 3 Cemerlang : 33 orang calon
Kelas 3 Dinamik : 33 orang calon
Kelas 3 Gemilang : 29 orang calon

6. Taklimat dan serahan Tugasan Pelbagai Instrumen PT3 23 April 2017 KPMP, GMP
Mata Pelajaran : Sejarah kepada calon

Kelas 3 Cemerlang
Bil Calon : 33 orang calon
Masa : 12.20 tgh hari hingga 1.20 petang
Tempat : Kelas 3 Cemerlang

Kelas 3 Gemilang
Bil calon : 29 orang calon
Masa : 11.20 pagi hingga 12.20 tengah hari
Tempat : Kelas 3 Gemilang

7. Proses pengumpulan bahan untuk Tugasan PT3 Pelbagai 23 April hingga KPMP, GMP
Instrumen Mata Pelajaran : Sejarah 30 April 2017

Catatan :
24 April 2017 merupakan cuti Pertabalan Yang Di-Pertuan
Agong Sultan Muhammad V
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2017

JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN PT3


MATA PELAJARAN : SEJARAH

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN


8. Pelaksanaan pentadbiran Tugasan PT3 Pelbagai Instrumen 02 Mei hingga Sekolah
Mata Pelajaran : Sejarah 25 Mei 2017

Kelas 3 Cemerlang :
3 Mei 2017,8 Mei 2017, 10 Mei 2017, 15 Mei 2017, 17 Mei 2017
Jumlah masa : 8 waktu x 30 minit = 240 minit
Kelas tambahan akan diadakan untuk menggantikan masa
pelaksanaan tugasan yang tidak mencukupi
Kelas tambahan perlu diadakan selama 120 minit (4 waktu
pdpc)

Kelas 3 Gemilang :
2 Mei 2017, 7 Mei 2017, 9 Mei 2017, 14 Mei 2017, 16 Mei 2017,
21 Mei 2017
Jumlah masa : 10 waktu x 30 minit = 300 minit
Kelas tambahan akan diadakan untuk menggantikan masa
pelaksanaan yang tidak mencukupi
Kelas tambahan perlu diadakan selama 60 minit (2 waktu
pdpc)

Catatan :
01 Mei 2017 merupakan cuti Hari Pekerja
10 Mei 2017 merupakan cuti Hari Wesak
16 Mei 2017 merupakan Sambutan Hari Guru Peringkat
Sekolah
Peperiksaan Pertengahan Tahun bermula pada 22 hingga 24
Mei 2017
Cuti Pertengahan Tahun bermula pada 26 Mei hingga 10 Jun
2017

9. Mesyuarat Penyelarasan Panduan Penskoran Peringkat 18 Jun hingga KPKw, PKw, KPMP,
Daerah 04 Julai 2017 GMP

Catatan :
Bilangan personal pentaksiran yang terlibat untuk setiap
sekolah adalah 1 KPMP dan 1 GMP
Setiap pentaksir hendaklah membawa 20 buah skrip jawapan
dari sekolah masing-masing dengan nisbah 3:4:3

10. Penyelarasan penskoran skrip jawapan calon di peringkat 10 Julai hingga KPMP, GMP
sekolah 28 Julai 2017

11. Pembentangan Hasil Kerja murid (10 % markah) 10 Julai hingga KPMP, GMP
28 Julai 2017

12. Moderasi pertama SJC 16 Julai hingga KPMP, GMP


28 Julai 2017

13. Moderasi kedua SJC dan skor calon 30 Julai hingga KPKw, PKw
Catatan : 10 Ogos
Sekolah yang telah selesai melaksanakan penskoran boleh
menghubungi KPKw / PKw untuk menjalankan moderasi penskoran
lebih awal
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2017

JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN PT3


MATA PELAJARAN : SEJARAH

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN


14. Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di alamat 20 Ogos hingga GMP, SuP
http://pt3.moe.gov.my dengan menenkan butang SIMPAN 24 Ogos 2014

15. Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut kelas dan mata 20 Ogos hingga KPMP, GMP, Sup
pelajaran untuk semakan teknikal 24 Ogos 2017

Catatan :
Perekodan dan percetakan Borang Skor Kelompok bagi sekolah
yang terlibat dengan oderasi ke-3 dilakukan selepas proses selesai

16. Pengesahan Borang Skor Kelompok oleh Pengetua 20 Ogos hingga Pengetua
24 Ogos 2017

17. Penghantaran skor calon dengan menekan butang 20 Ogos hingga SuP
HANTAR pada Aplikasi PT3. 24 Ogos 2017

Catatan :
Skor yang telah dihantar hanya boleh diubah dalam tempoh
mesyuarat JVS dengan kebenaran JPN

18. Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi Penskoran Skor 15 November hingga JVS
(JVS) 22 November 2017

19. Penghantaran skor calon dengan menekan butang 15 November hingga SuP
PENGESAHAN pada Aplikasi PT3. 22 November 2017

Catatan :
Skor yang telah disahkan ke Lembaga Peperiksaan adalah
muktamad

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

. .
(HASIMAH BINTI MOHAMAMD ALI)
GMP Sejarah,
SMK. Taman KLuang Barat,
Tahun 2017.