Anda di halaman 1dari 5

MINGGU PERSEKOLAHAN TAHUN 2018

MINGGU 1

02/01/18 - 05/01/18
Kelas Subjek Tarikh
Jam Minggu Semasa Jumlah Jam Terkumpul Lebihan / Jam Catatan
Kurangan Sepatutnya
Sebenarnya Sepatutnya Sebenarnya Sepatutnya
Jam Setahun

………………………………………........... …………………………………………….
Tandatangan Guru Tandatangan Pengetua
MINGGU PERSEKOLAHAN TAHUN 2018

MINGGU 2

08/01/18 - 12/01/18
Kelas Subjek Tarikh
Jam Minggu Semasa Jumlah Jam Terkumpul Lebihan / Jam Catatan
Kurangan Sepatutnya
Sebenarnya Sepatutnya Sebenarnya Sepatutnya
Jam Setahun

………………………………………........... …………………………………………….
Tandatangan Guru Tandatangan Pengetua
MINGGU PERSEKOLAHAN TAHUN 2018

MINGGU 3

15/01/18 - 19/01/18
Kelas Subjek Tarikh
Jam Minggu Semasa Jumlah Jam Terkumpul Lebihan / Jam Catatan
Kurangan Sepatutnya
Sebenarnya Sepatutnya Sebenarnya Sepatutnya
Jam Setahun

………………………………………........... …………………………………………….
Tandatangan Guru Tandatangan Pengetua
MINGGU PERSEKOLAHAN TAHUN 2018

MINGGU 4

22/01/18 - 26/01/18
Kelas Subjek Tarikh
Jam Minggu Semasa Jumlah Jam Terkumpul Lebihan / Jam Catatan
Kurangan Sepatutnya
Sebenarnya Sepatutnya Sebenarnya Sepatutnya
Jam Setahun

………………………………………........... …………………………………………….
Tandatangan Guru Tandatangan Pengetua
MINGGU PERSEKOLAHAN TAHUN 2018

MINGGU 5

27/01/18 - 31/01/18
Kelas Subjek Tarikh
Jam Minggu Semasa Jumlah Jam Terkumpul Lebihan / Jam Catatan
Kurangan Sepatutnya
Sebenarnya Sepatutnya Sebenarnya Sepatutnya
Jam Setahun

………………………………………........... …………………………………………….
Tandatangan Guru Tandatangan Pengetua