Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pelajaran Harian Asas Sains Komputer Tingkatan 1

Hari : Rabu Tarikh : 10 Januari 2018 Masa : 1.10-2.10 petang Bil. Pelajar : orang
Kelas : 1 C Mata Pelajaran : Asas Sains Komputer
Tajuk Pemikiran Komputasional
Standard Kandungan 1.1 Asas Pemikiran Komputasional

Standard Pembelajaran 1.1.3 Mengesan unsur persamaan dan perbezaan untuk pengecaman corak dalam
sesuatu situasi.
Di akhir PdPc, murid akan dapat :
Objektif Pembelajaran 1. Memberi justifikasi teknik penyelesaian masalah yang dipilih iaitu teknik
pengecaman corak dan teknik peniskalaan.
Bahan Bantu Mengajar Buku latihan, Buku Teks, Pen, LCD, Laptop
Peta Pemikiran Carta Alir Aras Pembelajaran/ Menganalisis
Pentaksiran & Penilaian TP 5 6 Aspirasi Murid Dalam PPPM Kemahiran Berfikir
EMK Teknologi Maklumat KBAT Mengaplikasi
Ringkasan Aktiviti Set induksi
1. Pelajar mengimbas kembali topik yang mereka telah pelajari iaitu maksud teknik
pengecaman corak dan teknik peniskalaan.
2. Guru mengedarkan gambar dan pelajar mencari 10 persamaan yang ada dalam
gambar tersebut.
3. Murid dan guru membincangkan jawapan dan guru menerangkan bahawa tujuan
aktivit tersebut dijalankan ialah untuk memperkenalkan teknik pengecaman corak
yang menjadi topik pengajaran pada hari ini.
Aktiviti
1. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap berkerjasama antara
satu sama lain untukmenganalisis cara pergerakan empat murid berdasarkan buku
teks pada mukasurat 9.
2. Setiap kumpulan diminta untuk menerangkan dapatan yang mereka perolehi.
3. Untuk lebih jelas, guru memanggil 4 orang pelajar untuk membuat simulasi apa
yang terdapat dalam buku teks.
4. Pelajar mendengar penjelasan guru berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan.
5. Untuk pengukuhan, pelajar diminta untuk membuat latihan yang terdapat dalam
buku teks iaitu aktiviti berfikir 1.3 pada mukasurat 10.
6. Kerja rumah diberikan dengan pelajar perlu menjawab “exit card week 2” dalam
Frog Vle.

1. _____/____ pelajar mencapai TP


Refleksi
2.