Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

FAIL 1 : FAIL PENGURUSAN


a) SURAT PEKELILING LDP-PUNCA KUASA
b) CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA LDP SEKOLAH
c) SURAT PELANTIKAN AJK LDP
d) SURAT PANGGILAN MESYUARAT LDP
e) MINIT MESYUARAT LDP
f) PERANCANGAN TAHUNAN KURSUS LDP
g) KUTIPAN MAKLUMAT LDP (KMLDP)- EXCEL (DALAM CD)
h) PERUNTUKAN KEWANGAN LDP (PTJ/PPD)
i) SALINAN SUB WARAN (PTJ)
j) CARTA ALIR PENGOPERASIAN PELAKSANAAN KURSUS
k) CARTA ALIR PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN

FAIL 2 : FAIL DOKUMEN LDP


a) GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN PELAKSANAAN LDP
b) CONTOH BORANG KAJIAN KEPERLUAN
c) CONTOH KERTAS KERJA
d) CONTOH BORANG PERMOHONAN KURSUS
e) CONTOH SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGAN
f) CONTOH BORANG PROFIL PENCERAMAH/FASILITATOR
g) CONTOH BORANG PROFIL PESERTA
h) CONTOH BORANG KEHADIRAN PESERTA
i) CONTOH BORANG PENILAIAN PROGRAM
j) CONTOH BORANG PEMANTAUAN
k) CONTOH BORANG TAPAK KMLDP
l) CONTOH SENARAI SEMAK KANDUNGAN FAIL
m) CONTOH PELAPORAN KURSUS
n) CONTOH KAD PELAPORAN LATIHAN
o) CONTOH SIJIL KEHADIRAN/PENGHARGAAN

FAIL 3 : FAIL PELAKSANAAN LDP


a) SURAT KEBENARAN PPD/PENGETUA/GURU BESAR
b) SURAT PANGGILAN KURSUS/LATIHAN/SEMINAR/BENGKEL
c) BORANG PROFIL PENCERAMAH/FASILITATOR
d) BORANG PROFIL PESERTA
e) BORANG KEHADIRAN PESERTA
f) BORANG KUTIPAN MAKLUMAT LDP (KMLDP)- EXCEL
g) DOKUMENTASI
i. KERTAS KERJA/LATIHAN/SEMINAR/BENGKEL
ii. NOTA MINTA
iii. PESANAN TEMPATAN
iv. SENARAI PESERTA
v. MENU MAKAN/MINUM
vi. RESIT INVOIS
vii. FOTO/RAKAMAN
h) PELAPORAN KURSUS
i) BORANG PENILAIAN PROGRAM
j) LAPORAN PEMANTAUAN