Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Melancong Dengan Keluarga
Standard Kandungan 1.3
Standard Pembelajaran 1.3.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.
Aktiviti 1. Murid mendengar dan memahami perbualan
2. Murid memberikan respons secara lisan dan gerak laku terhadap
arahan yang diberikan
3. Murid memnyatakan kebaikan aktiviti melancong bersama-sama
dengan keluarga
Sistem Bahasa Kata ganti nama tunjuk
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Membaca
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Melancong Dengan Keluarga
Standard Kandungan 2.3
Standard Pembelajaran 2.3.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

Aktiviti 1. Murid membaca teks


2. Murid menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek
3. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang
diberikan oleh guru
Sistem Bahasa Kata ganti nama tunjuk
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Menulis
Tema AKITIVIT KELUARGA
Tajuk Melancong Dengan Keluarga
Standard Kandungan 3.3
Standard Pembelajaran 3.3.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks
2. Murid memjawab soalan pemahaman berdasarkan teks
3. Murid bertutur tentang cenderamata yang dibeli ketika melancong
Sistem Bahasa Kata ganti nama tunjuk
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Seni Bahasa
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Melancong dengan Keluarga
Standard Kandungan 4.2
Standard Pembelajaran 4.2.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa
bercerita secara didik hibur.
Aktiviti 1. Murid bercerita berdasarkan gambar
2. Murid menulis karangan deskriptif berdasarkan gambar dan
maklumat
Sistem Bahasa Kata ganti nama tunjuk
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Tatabahasa
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Melancong Dengan Kelurga
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup
dengan betul mengikut konteks.
Aktiviti 1. Murid menyenaraikan kata nama khas tak hidup berdasarkan teks
2. Murid menceritakan tempat-tempat menarik yang pernah dilawati
menggunakan kata nama khas tak hidup
Sistem Bahasa Kata ganti nama tunjuk
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..