Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 4

Tarikh 06 Februari 2018 (Selasa)


Masa 1230 – 1330 petang
Kelas 4
Bidang Menggambar
Tema Alam Semulajadi
Tajuk Sebakul Buah-buahan Tempatan
Aktiviti Gosokan

Standard 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif 1.4 Apresiasi Seni
Pembelajaran 1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 Media 1.3.1 1.4.1
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2 1.3.2 1.4.2
1.1.1.3 1.3.3 1.4.3
1.2.2 Teknik dan
1.1.2 Prinsip Proses
Rekaan 1.2.2.1
1.1.2.1, 1.1.2.2,
1.1.2.3
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
Pembelajaran 1. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.
2. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
dalam penghasilan gambar teknikgosokan.
3. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif
4. membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
aspek bahasa seni visual.
Aktiviti PdP Persepsi Estetik
1. Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan.
2. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza.
3. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh
gosokan.
Aplikasi Seni
1. Guru menyatakan media yang digunakan.
2. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan.
3. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan.
4. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan.
Ekspresi Kreatif
1. Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru.
2. Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai
permukaan mengikut kreativiti masing - masing.
Apresiasi Seni
1. Murid mempamerkan karya masing-masing.
2. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik
gosokan.
3. Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.
EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gosokan berdasarkan empat
standard kandungan.
Bahan Bantu 1. Alat : permukaan yang mempunyai jalinan
Belajar 2. Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna, dan pensel
3. Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan
Refleksi