Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4

KELAS/ 4 Anggerik MASA 12.15-1.15 MINGGU/ 12/8/2018


SUBJEK pagi TARIKH/HARI
TEMA/TAJUK Teknologi dan Kehidupan Lestari / Teknologi
STANDARD 10.1 Kepentingan teknologi dalam kehidupan.
KANDUNGAN
STANDARD 10.1.3 Menjelaskan melalui contoh alat yang digunakan untuk mengatasi had
PEMBELAJARA keupayaan manusia melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
N
10.1.4 Menyatakan teknologi merupakan salah satu aplikasi pengetahuan sains
untuk mengatasi had keupayaan manusia.

HASIL Pada akhir PdP pelajar dapat :


PEMBELAJARA i. Menyatakan contoh alat yang digunakan untuk mengatasi had
N keupayaan manusia melalui pemerhatian pada tayangan video.
( HP )
ii. Menjelaskan dengan tepat teknologi merupakan salah satu aplikasi
pengetahuan sains untuk mengatasi had keupayaan manusia.

KRITERIA i.
KEJAYAAN
BAHAN BANTU BELAJAR
Bukan Cetak Poster Spesime BukanCeta Buku Ruj. Lain-lain
n k
Power point Kartun Boneka Buku Tek Majalah
Video Gambar Radas Modul Surat kbar
Lukisan Kad Internet Komik Risalah
Carta Model Realia Nota Lemb krja
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Memerhati Meramal Mengawal pembolehubah
Mengelas Berkomunikasi Membuat hipotesis
Mengukur & Menggunakan Menggunakan perhubu Mendefinasi secara operasi
Nombor ngan ruang dan masa
Membuat inferens Mentafsir data Mengeksperimen
ELEMEN MERENTAS KBAT Teknik PdP
KURIKULUM (EMK) Alat Berfikir
Kreativiti & Inovasi, I think Kuliah Peti Surat
Keusahawan , Bekerjasama Bulatan Perbincangan Demonstrasi
Bueh Penyoalan POE
Pokok Kajian Masa Kajian Lapangan
Depan
Aras Soalan Dakap Penyelesaian Komputer Interaktif
Masalah
Pengetahuan Alir Projek IAI
Pemahaman Titi Simulasi Menyanyi
Aplikasi Lain-lain Eksperimen Membaca
Analisis Peta Konsep Bercerita Permainan
Menilai Peta Minda Latih tubi Lain-lain
Mencipta Jigsaw
PENTAKSIRAN Refleksi Kecerdasan Pelbagai
Pemerhatian Kehadiran Interpersonal Muzik
Lisan Bilangan pelajar yang Intrapersonal naturalis
Tugasan/Projek menguasai objektif 1 Visual Kemahiran
Hasil Kerja 2 Kinestatik Manipulatif
3 (Peralatan
sains)
Kuiz Verbal Guna dan
kendali
KEMAHIRAN ABAD 21 Tindakan Susulan Logik Math Penyimpan
(6C) an alatan
Critical Thinking (P. Kritis)
Creatif Thinking (P. Kreatif) Pembersih
Collaboration (Kolabarasi) an alatan
Communication Pengendali
(Komunikasi) an
Character (Perwatakan) spesimen
Country (Kenegaraan) Melakar

FASA KANDUNGAN AKTIVITI PDP CATATAN

Orientasi Menarik minat Guru menulis di papan hitam 15 digit BBM: Kad
murid dalam nombor. Seorang murid diminta bergambar
(±5 minit) teknologi. untuk menyebut kesemua nombor
tersebut.

Kemudian, guru meminta murid KPS:


mengingati 15 digit tersebut.
1. Komunikasi
Seterusnya guru memadamkan
nombor tersebut dan meminta 2. Memerhati
beberapa orang untuk menyebut
kembali nombor yang ditulis tersebut.

Kesimpulannya, manusia mempunyai KB: Menjana idea


had keupayaan.

Guru menyatakan tajuk yang ingin


dipelajari hari ini iaitu Kepentingan Strategi/
teknologi dalam kehidupan. Pendekatan:

Konstruktivisme

Pencetusan Kepentingan Guru menayangkan beberapa buah BBM : Tayangan


Idea Teknologi dalam video berkaitan teknologi dalam Video
Kehidupan kehidupan. Kemudian bertanykan
(±10minit) kepada murid : KPS:

1. Apakah yang kamu perhatikan 1. Komunikasi


sebentar tadi ?
2. Meramal
2. Penting atau tidak teknologi
kepada manusia ?
KB: Menjana Idea

Guru merumuskan bahawa teknologi


sangat penting kepada manusia. Strategi/
Pendekatan:

Konstruktivisme

Penerapan Nilai:

Berani dan yakin

Penstrukturan Menjelaskan Guru meneruskan tayangan video Hasil Pembelajaran


Idea melalui contoh tentang alat teknologi yang sesuai 1
alat yang yang digunakan untuk mengatasi had
(±20 minit) keupayaan tersebut :-
digunakan untuk
mengatasi had 1. Masalah pendengaran BBM: Tayangan
keupayaan Video, Buku Kerja
2. Masalah penglihatan
manusia
3. Masalah pergerakan
KPS: Komunikasi,
4. Masalah komunikasi Meramal

5. Masalah pengangkutan

6. Masalah pengiraan Strategi /


Pendekatan:

Berpusatkan murid
Murid diminta untuk menentukan
masalah yang dihadapi oleh manusia
dan menyatakan alat yang digunakan
untuk mengatasi masalah tersebut. KB:
Murid menyalin dalam buku kerja.
Kreatif dan Inovatif

Penerapan Nilai:
Patuh pada arahan
da Kerjasama.

Aplikasi Aplikasi 1. Apakah sifat sains yang Hasil Pembelajaran


pengetahuan diaplikasikan pada brek 2
(±20 minit) sains dan kenderaan ? (Geseran)
teknologi.
2. Apakah sifat yang digunakan KPS: Komunikasi
pada termometer ? (
Mengembang dan Mengecut)

3. Apakah prinsip yang digunakan KB:


pada kren ? (Prinsip Takal)
Menjana idea,
4. Apakah sifat yang ada pada Mengingat kembali
sebuah kapal ? (Sifat
Keapungan)
Strategi:

Konstruktivisme

Refleksi Rumusan Guru bersama-sama murid membina Tahap kognitif:


Pembelajaran kesimpulan berkaitan tajuk yang
(±5minit) dipelajari. Aplikasi

Guru juga menerapkan nilai KPS:Berkomunikasi


bersyukur.

KB: Membuat
kesimpulan

Anda mungkin juga menyukai