Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN B2

PAPAN CERITA
Tingkatan : Lima
Tajuk: LM – Penerangan 1 No. Papan Cerita:
ARAHAN SKRIN ARAHAN GRAFIK ARAHAN PENGARANGAN
G1 - Ikon Size of the Angle
G2 - Ikon Topics 1-9 Mula
G3 - Ikon Smart Tip
G1 G2 G4 - Ikon Penerangan
G5 - Ikon Contoh Paparkan G1 hinga G18
G6 - Ikon Latihan dan T1
G7 - Ikon Pengenalan
G3
G16 G8 - Ikon Ulangkaji Tidak
G9 - Ikon Penerokaan
G17
G10 - Ikon Pengayaan Tekan
G11 - Ikon Ujian G17
T1 G12 - Ikon Suara
G13 - Ikon Balik Menu Ya
Pengenalan
G18 G14 – Ikon Keluar Paparkan Rajah Bulatan
G15 – Ikon Kalkulator Yang Besar
G16 – MATHS INQUIRY 2
G4 G5 G6 G19 G17 – Rajah bulatan
G18 – Jadual untuk jawapan Aktifkan kursor
G19 – Ikon Jawapan untuk menulis
T1 – Arahan soalan jawapan
G13
A1:G17 – animasi bulatan –
boleh dibesarkan S
G7 G8 G9 G10 G11 G12 G14 G15

54