Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN DAYA 3, PASIR

LAPORAN PASCA
UPSR 2019

ANJURAN
PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Laporan Pasca upsr


LAPORAN AKTIVITI/ PROGRAM

1. Nama Program : Program Pasca UPSR (2019)

2. Tarikh : 19 /9 – 22/11/19

3. Masa / Hari : 7.15 pagi – 10.15 pagi

4. Tempat : Bilik Bahasa Tamil SKTD3

5. Objektif : 1) Menarik minat murid-murid tahun 6 hadir kesekolah selepas


tamat UPSR.
2) Memenuhi masa lapang murid-murid tahun 6 dengan aktiviti-
Akiviti yang berfaedah dan menarik.

3) Mencungkil bakat dan potensi para murid melalui pelbagai

aktiviti yang boleh menambah keyakinan diri mereka

6. Bilangan Penyertaan : Semua Murid Tahun 6 Bukan Islam

7. Aktiviti Yang Dirancang Dan Dilaksanakan

Laporan Pasca upsr


BIL AKTIVITI
1. Pengenalan dan Latihan Permainan Roundace
2. Latihan Permainan Catur
3. Latihan Permaina Dam
4. Pengenalan Permainan Block
5. Ceramah Kemasukan Sekolah Menengah
6. Latihan Bola Sepak
7. Latihan Bola Baling
8. Pengenalan Penyelasaian Cube
9. Bergotong - Royong
10. Program Nilam
11. Skyscrapper

7. Penilaian Program

7.1. Kekuatan Program :

i. Aktiviti yang dirancang mendapat respon positif semua murid tahun 6 dan guru-
guru tahun 6 yang terlibat.

ii. Semua aktiviti dijalankan waktu PdP dan diawasi oleh guru waktu berkenaan.

iii. Murid terkawal, tiada berlaku pelajar berkeliaran kerana aktiviti diadakan didalam
kelas dengan pengawasan.

7.2. Kelemahan Program :

i. Ada program yang tidak dapat dijalankan kerana kekangan tugas guru berkenaan:

Laporan Pasca upsr


7.3. Langkah-Langkah Penambahbaikan :

Semoga program masa akan datang dapat disusun lebih rapi dan mendapat
kerjasama semua guru tahun 6 dan mendapat sambutan dari pelajar.

Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disahkan Oleh,

______________________ ________________ ________________________


(MAGENTHIRAN SALVARAJO) (AZILAH BINTI MAT TOP) (MOHAMMED SALLEH BIN MIZAN)
Ketua Panitia Pendidikan Moral GPK Pentadbiran Guru Besar
SKTD3 2019 SKTD3 2019 SKTD3 2019

Laporan Pasca upsr