Anda di halaman 1dari 4

lekatkan gambar

KURSUS: terbaru disini


….……….......
UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI
POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

BORANG BIODATA PELAJAR


#A

NAMA: NO. K/P:


NO. PEND.: JANTINA:
HPNM TERBARU: KEPUTUSAN B. INGGERIS SPM:
AGAMA: INSURAN:
BIASISWA: PINJAMAN: -
NAMA IBUBAPA / PENJAGA:
ALAMAT TETAP:
…………………………………………………………………... NO. TEL.: ………………………………………
KECACATAN JIKA ADA: ……………………………………………………………………………………………….
PENYAKIT LAIN JIKA ADA ( JELASKAN ): ………………………………………………………………..……………………………..
RABUN WARNA: YA / TIDAK
NAMA DAN ALAMAT WARIS SEMASA KECEMASAN:

…………………………………………………………………... NO. TEL.: …………….…………………………


PERHUBUNGAN:

#B

PEKERJAAN BAPA: PENDAPATAN BULANAN:

BIL TANGGUNGAN:

#C

PENGAKUAN PELAJAR:
Saya mengaku bahawa semua butiran di atas adalah benar.

TANDATANGAN PELAJAR: …………………………………………….

TARIKH: ………………………………….

KEGUNAAN UPLI

ULASAN:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
lekatkan gambar
RESUME PELAJAR terbaru disini
UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH


KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

MAKLUMAT PERIBADI

Nama :
No K/P :

Alamat Tetap: No. Pend. :


Program :
No. Tel. :

Alamat Semasa /
Alamat Lain:
No Tel. :

PENGETAHUAN SEDIA ADA PENGETAHUAN / PENGALAMAN YANG DIPERLUKAN

PENGALAMAN KERJA

Saya akui bahawa semua keterangan di atas adalah benar dan betul.

Tandatangan Pelajar : Tarikh :

Penting : Setiap pelajar dikehendaki mengemukakan resume ini kepada firma semasa membuat permohonan dan menyerahkan satu salinan (fotostat)
kepada Unit Perhubungan & Latihan Industri sebelum melapor diri ke tempat latihan.
SALINAN POLITEKNIK

Sila lekatkan Kad Perniagaan


anda disini
Please attach your company
SURAT JAWAPAN business card here
(Untuk dikembalikan ke Politeknik Sultan idris shah)

………………………………….……….
………………………………….………. Ruj. Kami :
………………………………….………. No Tel :
………………………………………….. No Fax :
Tarikh :
Kepada

Pengarah
Politeknik Sultan Idris Shah
Sg.Lang,
45100 Sungai Air Tawar,
Selangor Darul Ehsan.

( u.p : Pegawai Perhubungan & Latihan Industri)

Tuan,

Penawaran Tempat Bagi Program Latihan Industri Pelajar Politeknik Sultan Idris Shah Sesi________________

Merujuk kepada perkara di atas, kami

Bersetuju

Tidak bersetuju

menerima pelajar berikut untuk Menjalani Latihan Industri di jabatan / firma kami dari _________hingga ________

Nama Pelajar :

No. Pendaftaran :

Program :

Pelajar ini akan ditempatkan di : ………………………………………………………..


(alamat tempat lapor diri jika lain dari atas)
………………………………………………………..

………………………………………………………..

Sekian, terima kasih.

…………………………………………………

Nama Pegawai :

Jawatan : Cop Jabatan / Firma

AKUAN PELAJAR

Saya __________________No K/P _______________bersetuju menerima tawaran jabatan / firma di atas dan
akan mematuhi segala arahan / peraturan yang ditetapkan oleh jabatan / firma tersebut dan Politeknik Sultan
Idris Shah.Saya juga mengaku bahawa saya tidak ada membuat permohonan Menjalani Latihan Industri di
jabatan / firma lain.

………………………..…… ………………
( Tandatangan pelajar) ( Tarikh )
SALINAN FIRMA

SURAT JAWAPAN
(Untuk disimpan oleh firma)

………………………………….……….
………………………………….………. Ruj. Kami :
………………………………….………. No Tel :
…………………………………………. No Fax :
Tarikh :
Kepada

Pengarah
Politeknik Sultan Idris Shah
Sg. Lang,
45100 Sungai Air Tawar,
Selangor Darul Ehsan.

( u.p : Pegawai Perhubungan & Latihan Industri)

Tuan,

Penawaran Tempat Bagi Program Latihan Industri Pelajar Politeknik Sultan Idris Shah Sesi __________________

Merujuk kepada perkara di atas, kami

Bersetuju

Tidak bersetuju

menerima pelajar berikut untuk Menjalani Latihan Industri di jabatan / firma kami dari _________hingga ________

Nama Pelajar :

No. Pendaftaran :

Program :

Pelajar ini akan ditempatkan di : ………………………………………………………..


(alamat tempat lapor diri jika lain dari atas)
………………………………………………………..

………………………………………………………..

Sekian, terima kasih.

…………………………………………………

Nama Pegawai :

Jawatan : Cop Jabatan / Firma

AKUAN PELAJAR

Saya ______________________ No K/P ____________________ bersetuju menerima tawaran jabatan / firma


di atas dan akan mematuhi segala arahan / peraturan yang ditetapkan oleh jabatan / firma tersebut dan
Politeknik Sultan Idris Shah. Saya juga mengaku bahawa saya tidak ada membuat permohonan Menjalani
Latihan Industri di jabatan / firma lain.

………………………..…… ………………
( Tandatangan pelajar) ( Tarikh )

Anda mungkin juga menyukai