SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS SIBU JALAN BANDONG, 96000 SIBU SARAWAK TELEFAKS : 084-337244

Ruj Kami : SK146/03/02/09/(05) Tarikh : 03 September 2007 Timbalan Ketua Pengaran, Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 2, Blok E2, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. Tuan, Lantikan Sebagai Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Kerajaan Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Bersama-sama ini disertakan salinan surat perlantikan sebgai Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Kerajaan bagi pegawai berikut untuk perhatian dan tindakan lanjut pihak tuan. 2.1 2.2 2.3 2.4 Encik Joseph ak Tambi (Guru Besar – Pengerusi) Puan Habsah bt Ahad (PK1 – Ahli) Puan Fatimah Zaharah bt Abdullah (PK Hem – Ahli) Encik Hj Roslan bin Ali Omar (PK KK – Ahli)

Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, (Joseph ak Tambi) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Sibu, Sibu.